I Cat® 352F förenas bränsleeffektivitet med kraftfull hydraulik, kraftiga ramverk, enkelt underhåll samt komfort och säkerhet för föraren

I Cat® 352F förenas bränsleeffektivitet med kraftfull hydraulik, kraftiga ramverk, enkelt underhåll samt komfort och säkerhet för föraren

För publicering i Europa: augusti 2015
Utgivningsnummer: 157PR15

Den nya hydraulgrävmaskinen Cat® 352F med variabel spårvidd har en maximal arbetsvikt på 53 300 kg och drivs med en Cat C13 ACERT™-motor som uppfyller emissionsnormen EU steg IV  och har en nettoeffektklassning på 317 kW (ISO 9249). Det pilotstyrda hydraulsystemet i 352F, som har ett maxflöde på 770 l/min ger kraftfull grävning och lyftning, och gott om effekt till hydromekaniska arbetsverktyg. 352F har kraftiga ramverk för långsiktig hållbarhet, en rymlig förarstation, enkelt rutinunderhåll och bränslesnåla system som minskar driftskostnaderna i en mängd tillämpningar, t.ex. stenbrott, vägbyggen och tung jordschaktning.

Funktionerna för bränsleeffektivitet är bland annat tre effektlägen – hög, standard och ekonomi – där föraren kan välja funktionshastighet för motorn efter tillämpning. Dessutom hjälper den automatiska motorvarvtalsstyrningen till att justera motorns varvtal efter belastning, och systemet för avstängning vid tomgång stoppar motorn efter en viss tomgångstid. De här systemen sparar inte bara bränsle utan minskar även mängden emissioner och förlänger serviceintervallen. Föraren har full insyn i emissionskontrollen för C13 ACERT-motorn, och arbetscykeln påverkas inte alls.

Hydraulsystemet i 352F har konstruerats med viktiga komponenter i närheten av varandra – en konfiguration som medger kortare anslutningsrör och slangar i syfte att minska friktionsförluster och tryckfall. Resultatet är minskad belastning på systemet, vilket ger bättre bränsleeffektivitet. Huvudreglerventilen är dessutom utformad för att svara proportionerligt på styrspakens rörelser så att du kan kontrollera de hydrauliska funktionerna exakt.

Dessutom minskar de elektriskt styrda regenereringskretsarna för bommen och stickcylindrarna den oljevolym som huvudpumparna måste leverera, vilket minskar motorbelastningen, sparar bränsle och ger bättre kontroll. Olika tillgängliga fästen och extra hydraulkretsar ger 352F ännu mer kapacitet, eftersom du kan använda en stor mängd Cat-arbetsredskap – som skopor, hammare, gripar, saxar, kombiverktyg och rivare.

Ramverk

Bommarna och stickorna på 352F är tillverkade av premiumstål med förstärkta gjutningar och smidda partier i områden med hög belastning. 352F har en kraftig räckviddsbom på 6,9 m och en sticka på 3,5 m samt ett maximalt grävdjup på 7 510 mm. En massgrävningsbom finns tillgänglig tillsammans med en av två stickor och är konstruerad för hög produktivitet vid storskalig schaktning och för tunga material.

Den beprövade konstruktionen hos 352F:s kraftiga överram och bandramarna ger strukturell hållbarhet även i de tuffaste tillämpningarna, och överramen har särskilda monteringsfästen som stöd för den kraftiga hytten. Underredet med variabel spårvidd – med massiva bandrullramar och höghållfasta stålkomponenter – ger både en stabil arbetsbas och minskad transportbredd. Banden är fettsmorda för minskat buller från underredet och minskat slitage på interna pinnar och bussningar, så att underredet håller längre.

Förarhytt

Hytten i 352F är rymlig och bekväm med ett trycksättningssystem som ger ett filtrerat luftflöde i syfte att minska inträngande damm. Lättmanövrerade joystickar sitter på konsoler som kan justeras i höjdled, och även armstöden och det höga ryggstödet kan justeras för bästa komfort. Som tillval till förarstolen finns även luftfjädring, uppvärmning och kylning.

Hyttens stora glaspartier förbättrar sikten medan specialtätning och isolering håller förarmiljön ren och tyst. Den stora, högupplösta LCD-skärmen är utformad för enkel navigering och visar viktig förarinformation, t.ex. varningar gällande filterbytesintervall. På skärmen visas även bilder från den bakåtriktade standardkameran som kan kompletteras med Cat DETECT-teknik som förbättrar förarens uppmärksamhet på omgivningarna runt maskinen.

För förarens bekvämlighet finns en radio med en MP3-ljudingång som standard och för förbättrad säkerhet finns en bultmonterad skyddsstruktur mot fallande föremål (FOPS), samt halogenbomlampor och hyttmonterad arbetsbelysning med tidsfördröjning.

Servicevänlighet/teknik

Det är lätt att komma åt punkter för rutinunderhåll, t.ex. ett centralsmörjningsblock på bommen som matar fett till svåråtkomliga platser. Serviceintervall för motorolja och filter har förlängts till 500 timmar och det finns snabbavtappningar för motorolja och hydraulvätska. Luftfiltersystemet med radiell tätning varnar föraren när igensättningen når en förinställd nivå och en vattenavskiljare har ett primärt bränslefilter och är lätt att komma åt. Standardportarna för oljeprovtagning och trycktester gör det enkelt att kontrollera maskinens skick.

Cat Connect utnyttjar teknik och tjänster på ett smart sätt för att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen. Som tillval finns GRADE-teknik, t.ex. Cat Grade Control Depth and Slope som bidrar till att förare kan arbeta mer produktivt och exakt och uppgradera till 3D-funktioner när arbetskraven förändras.

LINK-teknik som tillvalssystemet Product Link™ hjälper ägare av maskinparker att hantera utrustningens produktivitet och sänka ägar- och driftskostnaderna via onlinegränssnittet VisionLink® genom att spåra kritiska faktorer som plats, timmar, bränsleförbrukning, diagnostikkoder och tomgångstid.

352F, specifikationer

Motor

Cat C13 ACERT™

Bruttoeffekt, kW

317

Max. arbetsvikt, kg

53 300

Max. grävdjup, mm

 7 510

Max. räckvidd framåt, mm

11 710

Svänghastighet, varv/min

8.7

Hydr.flöde, l/min

770

Avlastningstryck, kPa

35 000

 

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress
Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Läsarförfrågningar

 

www.cat.com/requestCatinfo