Bergtruckarna Cat® 770G och 772G har nya styrningsfunktioner, en förbättrad drivlina och är konstruerade med funktioner för bränsleekonomi och servicevänlighet

Bergtruckarna Cat® 770G och 772G har nya styrningsfunktioner, en förbättrad drivlina och är konstruerade med funktioner för bränsleekonomi och servicevänlighet

För publicering i Nordamerika, Europa och Japan i november 2013
Utgivningsnummer: 510PR13

De nya bergtruckarna Cat® 770G och 772G har konstruerats med stora förbättringar i utsläppstekniken och styrsystemen för transmissions- och dragkraftstekniken. Ramen, drivlinan och kylsystemet har genomgått förbättringar, förarkomforten har ökats och servicevänligheten har justerats. Många av de utmärkta egenskaperna som lanserats på större truckar i Cat G-serien har införts på de nya 770G och 772G-modellerna. De nya truckarna har nominella nyttolastkapaciteter på 36,3 och 47,1 ton (40 och 52 short ton) och använder Cat C15- (770G) och C18-motorer (772G) med en nominell nettoeffekt på 356 kW (770G) respektive 410 kW (772G) (477 och 550 hästkrafter).

Motorer och kylning
Motorerna är tillgängliga i Tier 2/Steg II-, Tier 3/Steg III- och Tier 4-Final/Steg IV-konfigurationer och kan programmeras för att uppnå kundens specifika bränsleekonomimål. Det finns två programmerbara modeller: Economy och Adaptive Economy.

Economy-läget låter kunden välja ett effektsänkningsläge mellan 0,5 % och 15 %. Med ett knapptryck ger Economy-läget denna stabila effektsänkning i transportvägens alla steg.

I läget Adaptive Economy övervakar trucken effektåtgången och levererar bränslebesparingar eller hästkrafter vid behov för att optimera bränsleekonomin under hela transportvägen.

För ytterligare bränslebesparingar finns den nya Auto Neutral Idle-funktionen som lägger i neutralläget när bromsen har använts i mer än 15 sekunder i växlingsläget framåt. Det här minskar parasitbelastningen och förbättrar bränsleeffektiviteten markant. När föraren tar bort foten från bromsen kopplas transmissionen åter in. Föraren ser det här tydligt. Utöver detta finns också en hydrauliskt driven kylfläkt som endast verkar vid behov och i den hastighet som behövs och därmed minskar effektåtgången från motorn.

Tier 4 Final-komponenter
Caterpillars lösning för Tier 4 Final-avgasutsläpp för C15 och C18-motorerna är SCR (Selective Catalytic Reduction). Den här tekniken har flera steg.

Cat CEM-modulen (Clean Emissions Module) sprutar in Adblue (en lösning med cirka 33 % urea och 67 % avmineraliserat vatten) i avgasröret så att denna reagerar med eventuellt resterande NOx och skapar ammoniak. Den här avgasen leds genom en ammoniakoxideringskatalysator där den reagerar med syre och skapar inert vatten och kväve.

Adblue-tanken på 21,2 l (5,6 gal) ligger intill bränsletanken och är konstruerad av tålig plast. Adblue-tanken behöver fyllas på samtidigt som dieselbränsletanken, så servicepersonalen kan fylla båda tankarna samtidigt. Hyttens mätargrupp har en nivåmätare för Adblue.

Eftersom våra truckar fungerar i extrema temperaturer leds motorns kylmedel till Adblue-spridaren för att hålla den kyld, och till Adblue-tanken för att tina frusen Adblue.

Drivlina, ramförbättring
Det nya transmissionsstyrsystemet, APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy), ger flera olika fördelar som förbättrad växlingskvalitet, snabbare accelerering, bättre hastighet i lutningar och snabbare cykeltider.

Den här nya styrstrategin reglerar växlingspunkterna för att matcha maximal arbetshastighet och vridmoment. Den minimerar vridmomentstoppar under växling, minskar påfrestningarna på drivlinan och ökar därmed drivlinans livslängd, ger större förarkomfort och kontroll och minskar materialåtgången.

Ett valbart, avancerat system för dragkraftsstyrning använder färdbromsarna istället för parkeringsbromsens komponenter för att reglera hjulslirning. Den här designförändringen gör systemet mycket mer lyhört för dragkraftsförluster i lägre hastigheter och förbättrar hastigheten i lutningar vid våta, hala förhållanden. Det nya systemet bestämmer också de främre hjulens styrningsvinkel när det beräknar dragkraftsslirningen och justerar den tillåtna graden av hjulhastighetsdifferens som naturligt ökar mellan de inre och yttre hjulen när maskinen svänger.

Genom att uppskatta styrningsvinkeln kompenserar den för att det yttre hjulet svänger i en högre hastighet för att öka dragkraften.

Hjulgrupperna har en hjul- och navkonstruktion i ett stycke som förenklar underhållet och minskar risken för läckage. Designen i ett stycke minskar borttagnings- och monteringstiden och risken för läckage av bromskylningsolja. Den nya 19-tums Duo-Cone™-tätningen är en gjuten design som optimerar tätningsprestandan genom att minska linjära hastigheter vid tätningens gränssnitt. Utöver detta har kylningsoljans hastighet minskats, vilket minskar trycket på Duo-Cone-tätningen och ytterligare minskar risken för läckage. Hjulgrupperna är utbytbara (vänster och höger), och minskar antalet reservdelar. Slutligen minskar designen också antalet tätningar, förbättrar pålitligheten och förenklar systemet.

Ramkonstruktionerna för 770G och 772G har modifierats för att balansera vikten och hållbarhetskraven mer exakt. Ramarna är skräddarsydda efter truckens nyttolastkapacitet samtidigt som de är tåliga och kräver lite underhåll, i linje med vad kunderna förväntar sig av Cat-ramar. Svetsningarna i områden som är utsatta för stora påfrestningar är dubbelsidiga och ultraljudstestade för att garantera robustheten. Höghållfast stål används i hela ramen för att absorbera påfrestningarna från stötar, samtidigt som en beprövad lådsektionskonstruktion hanterar vridkrafter.

Förarmiljö och säkerhet
770G och 772G har en ny ROPS/FOPS-struktur med fyra stolpar som är integrerad med hytten. Hyttens mittposition skapar ett rymligt inre som föraren enkelt kan gå in i och lämna. Hytten är även elastiskt monterad på ramen för att dämpa ljud och vibrationer, och med den nya Cat-serien III med optimerat sätessystem ger 770G och 772G föraren stöd och komfort under hela dagen med långsiktig hållbarhet.

Förarkomforten i hytten har förbättrats ytterligare med ett fönster med elhiss på vänster sida och ett skjutfönster på höger sida för utmärkt korsdrag. Standard är också ett elektriskt styrt luftkonditioneringssystem som låter föraren välja en önskad temperatur som systemet behåller hela dagen.

Förarens säkerhet garanteras med ledstänger, belysning och ett enkelt stegsystem med en stjärnmönstrad stegplåt på gångborden, så att föraren säkert kan komma upp på och lämna trucken. En ny, bakhängd dörr ger ögonblicklig åtkomst till hytten, och nya ledstänger på ROPS-stolparna förenklar säker rengöring av den främre vindrutan.

Informationssystem
770G och 772G levereras nu som standard med VIMS™ 3G, Caterpillars Vital Information Management System, TPMS (Truck Production Management System), däckshanteringssystemet TMPH (Ton Mile Per Hour)/TKPH (tonne Kilometer per Hour), och Product Link (standard eller för mobilnät). Advisor-displayen i hytten ger ett lättåtkomligt gränssnitt för dessa informationssystem. 

VIMS 3G ger diagnostik- och prognosinformation på maskinens viktiga komponenter och möjliggör maximal drifttid och förbättrat underhåll och servicevänlighet.   

TPMS (Truck Payload Management System) har en hastighetsbaserad omvägningsfunktion för att övervaka och lagra upp till 2 400 cykler med nyttolaster och produktivitetsdata.

Systemet TMPH (Ton Mile Per Hour)/TKPH (tonne Kilometer per Hour) meddelar och varnar föraren när tillverkarens däckkapacitet (TMPH/TKPH) har överskridits.

Servicevänlighet
Alla punkter som åtgärdas vid rutinservice är åtkomliga från säkra plattformar eller från marknivå för att öka teknikerns säkerhet. Tre skruvbara bränslefilter garanterar bränslets renhetshalt och det primära bränslefiltret använder en vattenseparator och en elektrisk luftningspump.

Filter i styrnings-, bromsnings- och transmissions-/momentomvandlarkretsarna är storleksbestämda för att ge serviceintervall på 1 000 timmar, och en bromsslitageindikator på de bakre hjulgrupperna är en standardfunktion. De nya truckarna har också ett varningssystem som meddelar föraren när gränserna för däckens kapacitet har överskridits. Hytten har även ett vätskeövervakningssystem.

Utöver det ger serviceverktyget Cat ET (Electronic Technician) åtkomst till lagrad diagnostikinformation via Cat-datalänk, inklusive statusen på alla motorparametrar (gasreglagets läge, hastighet, synkronisering och bränsleflöde/konsumtion), plus information om transmissionsreglagen, inklusive växling och växlingstider.

Maskinspecifikationer (Tier 4 Final)*

 
770G
772G
 
Motor
Cat C15
Cat C18
 
Effekt, netto, hp (kW)
477 (356)
550 (410)
Max. vridmoment, lb ft (N?m)
1,711 (2 320)
1,988 (2 696)
Arb.vikt, brutto, lb (kg)
157,000 (71 214)
181,000 (82 100)
 
Nominell nyttolast, short ton (ton)
40 (36.3)
52 (47.1)
Korgkapacitet, yd³ (m³)
33.9 (25.9)
40.8 (31.2)
Toppfart, lastad, mph (km/h)
45.7 (73.5)
49.2 (79.2)
 
* Specifikationen skiljer sig mellan olika regioner  

 

Image 1

Image 2

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnät, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo