Cat® 824K hjulschaktare ger effektiv produktivitet med långsiktig hållbarhet för optimalt värde

Cat® 824K hjulschaktare ger effektiv produktivitet med långsiktig hållbarhet för optimalt värde

För publicering över hela världen i september 2014
Utgivningsnummer: 285PR14

Den nya hjulschaktaren 824K från Cat® bygger på den stabila prestandan hos de föregående modellerna med tekniska förbättringar av drivlina, förarplats och ramverk, samt funktioner som förbättrar säkerhet, servicevänlighet och handhavande av maskinen. Med en nettoeffekt på 405 hästkrafter (302 kW) och en maximal arbetsvikt på 34 004 kg (74 996 pounds) finns 824K med sex bladkonfigurationer med en kapacitet från 5,0 till 16,2 m3 (6,6 till 21,1 yd3 ) för anpassning till produktionsschaktning, upplagsschaktning eller upprensningsarbete.

Cat C15 ACERT™-motorn har ett elektroniskt styrt bränsleinsprutningssystem, ett system för tomgångsavstängning för att spara bränsle genom att begränsa tomgångstiden och en fördröjd avstängningsfunktion för att se till att motorn inte stängs av förrän drifttemperaturen har stabiliserats. Drivlinans effektivitet, bränsleekonomin och körhastigheten förbättras ytterligare med lockup-kopplingen i Cat-momentomvandlaren, en funktion som minskar förlusterna i drivlinan och uppvärmningen av systemet. Det finns två motoralternativ som uppfyller utsläppskraven antingen enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV eller krav motsvarande dem i U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA.

För ännu effektivare drivlina kan Cats lättväxlade elektroniskt styrda powershift-transmission med 4 växlar framåt och 4 bakåt ställas in av föraren till att automatiskt växla upp eller ned beroende på maskinens hastighet. Dessutom gör Single Clutch Speed Shifting (växling med enkel koppling) att 824K behåller farten vid växling av hastighetsområde för hög produktivitet och bränslebesparingar.

Både effektiviteten i drift och förarens komfort förbättras väsentligt tack vare den vänstra fotpedalen som fungerar som motorbroms, färdbroms och för frikoppling av transmissionen, beroende på hur djupt den trampas ned. Som motorbroms gör den vänstra pedalen att föraren tillfälligt kan minska motorns varvtal genom att förbikoppla inställningen för gaspedallåset när man kör runt hinder. Dessutom ger en ny bränsletank minst 12 timmars drift, beroende på användningsområdet. Ett tillvalssystem för övervakning av däcktryck ger information i realtid för föraren i hytten, vilket garanterar rätt däcktryck och optimerar däckens livslängd.

STIC™-systemet (Steering and Transmission Integrated Control) gör att man bara behöver en spak för styrning och transmission. Enkla rörelser i sidled av STIC-spaken ger upp till 43 grader styrutslag i båda riktningar för exakt manövrerbarhet. Knappar på spaken ger fingertoppskänsla vid växling av riktning och hastighetsområde.

Förarmiljö
Primär fokus för designen på 824K är förarens komfort och säkerhet, exempelvis genom belysta trappor med liten vinkel för lätt i- och urstigning ur hytten samt utformning av STIC-armstödet så att det kan fällas bort för att ge mer utrymme när man kliver i eller ur sätet. Cat Comfort Series-sätet har även extra tjock stoppning och för med sig den tillhörande elektrohydrauliska STIC-konsolen och den elektrohydrauliska redskapsreglagekonsolen när den justeras.

Hytten har isolerad infästning i ramen och är trycksatt med filtrerad luft, och den valda temperaturen bibehålls automatiskt. Kontrollpanelen har stora bakbelysta brytare med LED-indikatorer, och en enkel tvåläges vippströmbrytare styr parkeringsbromsen. Som tillval finns en backkamera med skärm i hytten som hjälper föraren att vara vaksam.

Servicevänlighet och maskinskötsel
För att främja säkerheten för personal som utför service på 824K har rutinunderhållspunkter grupperats och går endast att komma åt från marknivå eller från gångborden med halkfria ytor och ledstänger. Luckor som öppnas utåt på båda sidor av motorutrymmet ger enkel åtkomst till dagliga servicekontroller, och ekologiska avtappningar underlättar service och motverkar spill. Dessutom har elcentralen, som är åtkomlig från marknivå, strömbrytare för elfrånkoppling, nödstopp av motorn och trappstegsbelysning.

För att ge ännu bättre servicevänlighet har Cat Vital Information System (VIMS™ 3G) integrerats i designen för 824K, så att föraren hålls informerad om maskinens driftförhållanden via en lättavläst grafisk display med pekskärmsgränssnitt. För utökade maskinövervakningsfunktioner erbjuder Cat Product Link™-systemet händelse- och diagnostikkoder samt data som driftstimmar, bränsle och tomgångstid. Den här informationen överförs till en säker webbapplikation, VisionLink®, som kan överföra information till maskinägare och återförsäljare, inklusive arbetstid i förhållande till stilleståndstid och kartfunktioner.

Hållbara ramverk
Designen hos 824K integrerar massiva, specialbyggda ramverk och extra kraftiga komponenter som klarar flera renoveringar. Den nya schaktarens bakre ram är en hel lådkonstruktion som är konstruerad för att motstå vridningar och stötar som uppstår vid tung schaktning. Styrcylinderns fästen är utformade för att effektivt föra över styrningsbelastningar till ramen och axelfästena är extra kraftiga komponenter som bidrar till ramens totala styrka. Den robusta designen ger betydande kostnadsbesparingar och upprätthåller optimal prestanda under hela livslängden för 824K.

824K Wheel Dozer Specifications

   
Engine Cat C15 ACERT
Net power, hp (kW) 405 (302)
Torque, net, lbf-ft (N∙m) 1,479 (2 005)
Emissions rating Tier 3/Stage IIIA equivalent or
Tier 4 Final/Stage IV
Operating weight, lb (kg) 74,966  (34 004)
Blade capacities, yd³ (m³) 6.6-21.1 (5.0-16.2)
Transmission type 4F/4R planetary PS
Travel speed, mph (km/h) 21.6 (34.8)

Detaljerad produktinformation

Detaljerad produktinformation finns via länkarna nedan:

Trycksaker

Platshållarbild
Cats hjulschaktare 824K dumpar material på ett upplag.

Hämta högupplöst bild

Platshållarbild
Cats hjulschaktare 824K skrapar en vall.

Hämta högupplöst bild

Platshållarbild
Cats hjulschaktare 824K flyttar en sten.

Hämta högupplöst bild

###

Information till redaktörer: Caterpillar presenterar produkter och tjänster i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-post
Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
http://www.caterpillar.com/en/contact.html