Avfallskompaktorn Cat® 826K Konstruktionsegenskaper Förarsäkerhet och -bekvämlighet, Bränsleffektivitet, Prestanda, Lång hållbarhet

Avfallskompaktorn Cat® 826K Konstruktionsegenskaper Förarsäkerhet och -bekvämlighet, Bränsleffektivitet, Prestanda, Lång hållbarhet

För publicering över hela världen i augusti 2014
Utgivningsnummer: 195PR14

Avfallskompaktorn Cat® 826 har satt konstruktionsstandarden för den här krävande tillämpningen sedan 1978, och med lanseringen av K-seriens modell har den konstruktionen vidareutvecklats avseende förarkomfort och säkerhet, enkel manövrering, hållbarhet, tillförlitlighet, låga driftskostnader och produktivitet. Det finns två Cat C15 ACERT™-motoralternativ tillgängliga, som uppfyller kraven i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV eller krav motsvarande dem i U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA. Den ger en nettoeffekt på 302 kW (405 hp) åt drivlinan på 826K, som har en Powershift-transmission av planettyp med 2 fram- och 2 backväxlar, momentomvandlare med lockup och kraftiga planetaxlar som kan hantera tre nya hjul- och tandkonfigurationer. 826K är konstruerad för stryktålighet och hållbarhet, och har en arbetsvikt på 40 917 kg (90 207 lb), med ett kraftigt ramverk som håller för ett antal renoveringar.

För bränslesnål drift är 826K utrustad med ett Eco-läge, som föraren kan aktivera för att begränsa motorvarvtalet och försätta maskinen i ett automatväxlat läge när maximalt vridmoment inte behövs. För förarens bekvämlighet används den vänstra pedalen för bromsning, transmissionsfrikoppling och varvminskning, och föraren kan använda den för att tillfälligt åsidosätta motorvarvtalet som ställdes in med låsning av gasreglage för säker körning runt hinder. För optimal följsamhet och kontroll har STIC™-systemet i 826K funktioner för enspaksstyrning och transmissionsstyrning.

Förarkomforten och -bekvämligheten får mer utrymme i designen för 826K, med förbättrat in- och utsteg från hytten med belysta, flacka trappstegar och ett uppfällbart armstöd med STIC-styrning. Cat Comfort Series-sätet har extra tjock stoppning och för med sig den tillhörande elektrohydrauliska STIC-konsolen och redskapsreglagekonsolen när den justeras. Hytten har isolerad infästning i ramen och är trycksatt med filtrerad luft, och den valda temperaturen bibehålls automatiskt. Kontrollpanelen har stora bakbelysta brytare med LED-indikatorer, och en enkel tvåläges vippströmbrytare styr parkeringsbromsen.

Drivlina/ramverk/skydd
826K ger jämn och smidig växling via integrerade elektroniska reglage med Caterpillar SCSS-system (Single Clutch Speed Shifting, växling med enkel koppling). Transmissionens metallstruktur och värmebehandling säkerställer konsekventa prestanda och lång hållbarhet. Momentomvandlaren med lockup i 826K har flera fördelar, bl.a. mer effektiv kraftöverföring, mindre värme i systemet, högre körhastighet samt bättre bränsleeffektivitet. Ytterligare bränslebesparingar uppnås med C15:s system för tomgångsavstängning, och motorns hållbarhet förstärks med fördröjd motoravstängning.

Eftersom avfallskompaktorn kan användas för de mest krävande av tillämpningar har Caterpillar utformat maskinen med specialanpassade ramverk med lång hållbarhet. Den bakre ramen i hel lådkonstruktion motstår vridkrafter och stötar, styrcylinderns fästen är utformade för effektiv överföring av styrbelastningarna till ramen, och axelfästena är kraftiga komponenter som bidrar till maskinens sammantagna strukturella hållbarhet.

Specialkonstruerade skydd skyddar systemen och komponenterna i 826K från faror på arbetsplatsen, t.ex. ansamling av skräp, kemikalier och vajrar och plast som skulle kunna sno sig runt hjulenheterna.

Hydrauldrivna skydd för motorn och drivlinan skyddar komponenterna och motverkar ansamling av skräp, skydd på den främre ramen motverkar ansamling av avfall innanför ramarna och skyddar hydraulledningarna, skydd för axlarnas tätningar samt mot material som lindas runt axeln minskar risken för att material ska sno sig runt axlarna, ett finmaskigt luftintagsgaller hindrar material från att ta sig in i motorutrymmet, ett ventileringssystem under huven kyler komponenter, och avvisarstänger och rengöringsfingrar håller hjulen rena för optimalt kompakteringsarbete.

Hjul och tänder
826K finns tillgänglig med tre nya hjul- och tandkonfigurationer som förbättrar maskinens prestanda och uppfyller specifika avfallshanteringsuppgifter. Konfigurationen Medbringartand är utformad för mer dragkraft och lägre vikt, och ger höga prestanda med minskad bränsleförbrukning. Plus-tand är en konventionell design som ger bättre stabilitet i sidolutningar, och Kombinationstand ger en praktisk kompromiss mellan viktiga element – prestanda, bränsleekonomi och stabilitet i sidolutningar.

Servicevänlighet/teknik
För att främja säkerheten för personal som utför service på 826 har rutinunderhållspunkter grupperats och går endast att komma åt från marknivå eller från gångborden med halkfria ytor och ledstänger. Luckor som öppnas utåt på båda sidor av motorutrymmet ger enkel åtkomst till dagliga servicekontroller, och ekologiska avtappningar underlättar service och motverkar spill. En tillgänglig utsvängbar trappstege ger enklare åtkomst till motorn. Dessutom underlättas rengöringen av svängbara kylare för bränsle och hydraulolja och en elcentral åtkomlig från marknivå med huvudströmbrytare, nödstopp av motorn och strömställare för trappstegsbelysning.

För att ge ännu bättre servicevänlighet har Cat Vital Information System (VIMS™ 3G) integrerats i designen för 826, så att föraren hålls informerad om maskinens driftförhållanden via an lättavläst grafisk display med pekskärmsgränssnitt. För utökade maskinövervakningsfunktioner erbjuder Cat Product Link™-systemet händelse- och diagnostikkoder samt data som driftstimmar, bränsle och tomgångstid. Den här informationen överförs till en säker webbapplikation, VisionLink®, som ger kraftfulla verktyg för överföring av information till maskinägare och återförsäljare, inklusive arbetstid i förhållande till stilleståndstid och kartfunktioner.

Maskinspecifikationer

Motor

Cat C15 ACERT

Mindre

Nettoeffekt

405 hp (302 kW)

Mindre

Arbetsvikt, max.

90 207 lb (40 917 kg)

Mindre

Hydraulflöde, max.

117 l/min (30,9 gpm)

Mindre

Huvudavlastningstryck

24 100 kPa (3 495 psi)

Mindre

Bränslevolym

206,6 gal (782 l)

Mindre

Ljudnivå vid föraren, std.

73 dB(A)

Mindre

Ljudnivå vid föraren, dämp.

72 dB(A)

Mindre

 

Bild 1

Bild 2

Bild 3

 

###

Information till redaktörer: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress
Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo