De kompakta hjullastarna Cat 910M, 914M, 918M förenar förbättrade prestanda och bränsleeffektivitet med strikt emissionskontroll

De kompakta hjullastarna Cat 910M, 914M, 918M förenar förbättrade prestanda och bränsleeffektivitet med strikt emissionskontroll

För publicering i Nordamerika, Europa, Australien, Nya Zeeland: april 2016  
Utgivningsnummer: 65PR16

De nya kompakta hjullastarna i M-serien från Cat® – 910M, 914M och den helt nya 918M – som bygger vidare på framgångarna med modellerna i den aktuella K-serien – 910K och 914K – med tekniska nyheter som omfattar en ny motor med större cylindervolym som uppfyller emissionsbestämmelserna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg IV, samt nya alternativ och funktioner som utökar värdet, förarnas komfort och säkerheten.

Den helt nya 918M

Den nya 918M med en effekt på 86 kW (115 hp) breddar utbudet av Cats kompakta hjullastarserie och har de funktioner som krävs för att prestera på ett effektivt sätt inom en rad olika uppgifter. Detta gäller oavsett om jobbet kräver systemet för yttre hydraulik med högt flöde för att driva krävande redskap – till exempel en snöslunga eller kraftiga standardaxlar för krävande prestanda inom avfallsarbete eller höghastighetsalternativet på 40 km/h (25 mph) för vägkörning.

Kraftfulla och effektiva prestanda

En ny Cat C4.4 ACERT™-motor driver de tre nya hjullastarna i M-serien och har en modul för rena emissioner som har konstruerats för självreglering utan föraråtgärder eller stilleståndstid. Modulen använder ett system för selektiv katalytisk reduktion, som endast kräver att AdBlue tillsätts. Den nya motorn minskar ägande- och driftskostnader med bränslesparande standardfunktioner, till exempel ECO-läget, automatisk tomgångsavstängning av motorn och en kylfläkt som är behovsstyrd.

910M och 914M har ett intelligent system för effektreglering som balanserar prestanda och bränsleeffektivitet. Systemet använder extra effekt när maskinen känner av ett högre behov, till exempel vid körning uppför branta sluttningar eller vid användning av ett arbetsredskap med högt flöde. Den här behovsstyrda effektregleringen ger optimal produktivitet och hydraulvarvtal under belastning.  

Förarmiljö

Deluxe-hytten hos de nya modellerna i M-serien har konstruerats för att ge komfort hela dagen. Den har två sidodörrar, lättmanövrerad elektrohydraulisk joystick, upphängda pedaler, ställbar ratt och en luftfjädrad/uppvärmd förarstol som ger föraren en extremt bekväm körning.

Joysticken med flera funktioner och lastarstyrning ger enkel styrning med en spak av lastningsfunktioner samt styrning av transmission och differentialspärr. Joysticken har även reglage för hydraulsystem med två, tre och fyra ventiler, inklusive proportionell styrning av extra kretsar.

Hjullastarna i M-serien ger även möjlighet till flera nya tillvalsfunktioner som har utvecklats för att förbättra produktiviteten, förarsäkerheten och servicemöjligheterna. Ett LED-lamppaket omfattar främre och bakre LED-arbetslampor i kombination med en bakåtriktad kamera som tillval (som standard i Europa) garanterar maximal sikt för föraren i syfte att ytterligare förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

Dessutom ger en elektronisk soft touch-knappsats (tillval) bekväm kontroll över de flesta funktioner och ger förare möjlighet att programmera maskinen enligt tillämpningskrav samt personliga driftspreferenser. Systemet för redskapsmodulering möjliggör inställning av hydraulikresponsen på en av tre nivåer och den hydrostatiska reaktionskänslighetsstyrningen ger tre nivåer av smidig växling samt respons vid styrning.

Driftsfunktioner

Dragkraftskontroll som ger förare möjlighet att minska slirning på dåliga underlag gör skopfyllningen mer effektiv och minskar däckslitaget samt ger förbättrad produktivitet. Föraren kan välja mellan fyra inställningar för att ställa in den effekt som når hjulen baserat på arbetsförhållanden.

En krypkörningsfunktion med variabelt varvtal som styrs med den vänstra pedalen ger kontroll över körhastigheten oberoende av motorns varvtal genom att fungera som inchpedal under första halvan av slaglängden. Genom att på så sätt justera det hydrostatiska drivsystemet för att anpassa körhastigheten till uppgiften kan motorn arbeta med högt varvtal för optimala hydraulprestanda och exakt kontroll över arbetsredskap som ska köras i jämn hastighet, t.ex. snöslungor och borstar. Krypkörningsreglage och elektronisk varvtalsreglering fungerar tillsammans för optimala prestanda hos arbetsredskapen och enkel användning.

Ett tillvalssystem för lastarmsfjädring använder bomcylindrarna som dämpare när maskinen färdas i ojämn terräng, vilket ger mjukare körning och optimalt kvarhållande av material.

För lastningstillämpningar ger funktionen för återgång till grävläge föraren möjlighet att automatiskt ompositionera skopan till önskat läge för nästa lastcykel genom att flytta joysticken till ett spärrläge. Funktionen för lyftfrånslag stoppar lastarmarna på en förinställd höjd när föraren spärrar joysticken, vilket är en viktig funktion när maskinen arbetar i situationer med litet utrymme i höjdled.

Lastarlänkage, arbetsredskap

De nya modellerna i M-serien använder Caterpillars patenterade, optimerade lastarlänkage med Z-balk, som har konstruerats för att både ge de aggressiva grävprestanda och höga brytkrafterna som   konventionella Z-balkslänkage har samt parallellyfts- och lasthanteringsförmågan hos en redskapsbärare.

De här modellerna finns med ett Integrated Tool Carrier™-fäste som är kompatibelt med äldre arbetsredskap från Cat eller med Cat ISO-fästet som har konstruerats för att fungera tillsammans med en rad skopor i Cat Performance-serien, optimerade ISO-pallgafflar och vissa av konkurrenternas redskap.

Konstruktionen hos skoporna i Cat Performance-serien bidrar till att förare kan lasta snabbare, till kapaciteten, medan material hålls kvar under transport för maximal produktivitet. Bommar för höga lyft på 910M och 914M ger 335 mm (14 tum) extra frigång i tillämpningar som kräver fullgod lyfthöjd, t.ex. vid lastning av fodervagnar eller stapling av höbalar.  

Hantering av maskinparken

Cat LINK-tekniker, t.ex. det avancerade telemetrisystemet Product Link™, ger en konstant ström av trådlös information som plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid och händelsekoder. Product Link-data går att nå via VisionLink®-onlinegränssnittet och är viktiga för att ge den information som behövs för att fatta faktabaserade beslut i tid i syfte att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna. För ökad säkerhet omfattar nu det tillgängliga maskinsäkerhetssystemet knappsatsåtkomst för motorstart, vilket ger möjlighet till skyddad tillgång till motorstart utan behov av en specialnyckel.  

918M

Maskinspecifikationer

Standardmaskin910M914M918M
Motor  Cat C4.4 ACERTCat C4.4 ACERTCat C4.4 ACERT
Bruttoeffekt, kW (hp)74  (99)74 (99)86  (115)
Hastighet, standard, km/h (mph)25 (12.5)25 (12.5)25 (12.5)
Alternativ för hög hastighet, km/h (mph)40 (25)40 (25)40 (25)
Skoppinnens höjd, std.lyft, mm (tum)3 673 (144)3 701 (145)3 818 (150)
Skoppinnens höjd, hög lyft, mm (tum)4 030 (158)4 055 (159)Ej tillämpligt
3:e hydr.flöde, l/min (gpm)95 (25)95 (25)95 (25)
3:e hydr.alt., högt flöde, l/min (gpm)Ej tillämpligt120 (32)150 (40)
4:e hydraulflöde, l/min (gpm)95 (25)95 (25)95 (25)
Arbetsvikt, kg (lbs)
*baserat på en förarvikt på 80 kg (186 lbs) &, standardäck
8 116
(17,888)
8 761
(19,309)
9 491
(20,917)
Skopa, Performance-serien, m3 (yd3)1.3 (1.7)1.5 (2.0)1.7 (2.2)
Statisk tipplast vid full sväng, kg (lbs)
*Standardlyft, ISO 14397-1

4 952
(10,914)

5 247
(11,565)

5 681
(12,520)

Statisk tipplast vid full sväng, kg (lbs)
*Standardlyft, stela däck
5 268
(11,610)
5 582
(12,303)
6 043
(13,319)

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo