Cat 950 GC hjullastaren ger valuta för pengarna till en låg kostnad per timme.

Cat 950 GC hjullastaren ger valuta för pengarna till en låg kostnad per timme.

För publicering i Nordamerika och Europa: april 2016  
Utgivningsnummer: 208PR16

Hjullastaren Cat® 950 GC kombinerar låga driftskostnader med tillförlitliga prestanda för en mängd olika tillämpningar, som lastning av löst material och stapling i stenbrott, sand- och grustag samt på byggarbetsplatser. Hjullastaren 950 GC är byggd för tillförlitlighet och för att vara enkel att underhålla och reparera.  950 GC riktar sig till kunder som vill ha en balans mellan produktivitet och låg kostnad per timme. Och precis som alla Cat-produkter kan kunderna dra full nytta av återförsäljarnätverket för reservdelar och service.  

950 GC säljs för närvarande i Afrika, Mellanöstern, Kina, Asien, Sydamerika och CIS och uppfyller emissionskrav motsvarande EU:s steg IIIA/U.S. EPA Tier 3. Den kompletterar Cats produktsortiment med hjullastare och den beprövade 950H-modellen i dessa områden. Frank Stadelmann, produktanvändningsspecialist hos Caterpillar, kommenterar: ”Vi utvärderar en teknisk lösning som uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV för framtida införande på de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Mer information publiceras allt eftersom vi kommer närmare målet.”  

###

Information till redaktören:  Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo