CAT®:S ERKÄNT MÅNGSIDIGA BANDLASTARE 963K GER FÖRBÄTTRAD BRÄNSLEEKONOMI OCH ÖKAD PRESTANDA

CAT®:S ERKÄNT MÅNGSIDIGA BANDLASTARE 963K GER FÖRBÄTTRAD BRÄNSLEEKONOMI OCH ÖKAD PRESTANDA

För publicering i: Nordamerika, Europa, Sydkorea, Japan: mars 2015
Utgivningsnummer: 46PR15

Bandlastaren är känd som maskinen som klarar det mesta på arbetsplatsen och är den man oftast frågar efter när underlagen är mjuka och blöta. Nya Cat®  963K har med sig allt av den legendariska mångsidigheten samtidigt med 10-30 procent lägre bränsleförbrukning och ökad prestanda.   Den nya bandlastaren har uppdaterade hytt- och säkerhetsfunktioner för ännu högre förarkomfort. 963K uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4.

Högre effektivitet och produktivitet = lägre kostnader

963K drivs av en Cat C7.1 ACERT™™-motor på 144 kW (193 hp) med förbättrad bränsleeffektivitet jämfört med den tidigare modellen. När Eco-läge väljs, under lättare belastning, minskas motorvarvtalet automatiskt samtidigt som körhastigheten bibehålls. Jämfört med 963D, minskar den effektivare motorn och Eco-läget bränsleförbrukningen med 10-30 procent. Och med effektiv DEF-användning – vanligen 2,5-3 procent av bränsleförbrukningen – ges utmärkt total vätskeeffektivitet.

Önskas ytterligare produktivitet gör skoptillvalet med hög lastkvarhållning att 963K kan flytta 5 procent mer material per timme.   Beställ maskinen med Fusion™-redskapsfäste så ökas mångsidigheten ytterligare. Då kan du använda gafflar, skopor med mera, från hjullastare och andra Fusion-kompatibla maskiner.

Caterpillars telematiksystem Product Link™™, är djupt integrerat i 963K, vilket ger dig tillgång till aktuell information såsom maskinens plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid och händelsekoder via  användargränssnittet VisionLink®.  

Prestandaförbättringar

C7.1 ACERT-motorn är utrustad med dubbelturbo vilket ger snabbare maskinrespons under belastning. Den smartare regleringen av drivlinan ger 963K mjukare redskaps- och styrningsrespons och förbättrad styrförmåga jämfört med den tidigare modellen.*   Den effektivare överföringen av kraft till underlaget ger snabbare acceleration och kortar ner cykeltiderna. Funktioner som lastkännande hydraulik och positionsavkännande cylindrar bidrar ytterligare till maskinens precision och respons.

Enkel manövrering

Hytten ger en förbättrad förarkomfort med fjädrande säte, justerbara armstöd och reglage samt ett förbättrat luftkonditioneringssystem.   Motorljudet har minskats jämfört med 963D, vilket ger en tystare miljö för såväl föraren som andra personer i omgivningen.

Maskinen kan levereras med antingen V-spaks- eller joystick-styrning enligt förarens önskemål. Med valbar elektrohydraulisk mappning kan föraren välja fin, normal eller grov redskapsrespons utifrån sina önskemål och därmed anpassa maskinen perfekt till den aktuella arbetsuppgiften.

Cats emissionsteknik enligt Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 är utformad för att vara transparent – utan att åtgärder krävs av föraren och med regenerering som sköts under gång.   Påfyllningen av DEF-vätska görs enkelt från marknivå, strax bredvid bränsletanken samtidigt med tankning.  

Även förarsäkerheten har förbättrats med fler handtag och steg på maskinen, vilket ger enklare in- och urstigning från bandens fram- eller baksida.

Precis som hos tidigare modeller, är det enkelt att utföra service på 963K, med fällbar hytt och bekväma åtkomstpunkter för service och reparationer. Den behovsstyrda fläkten kyler effektivt och den utfällbara grilldörren och nedfällbara fläkten underlättar rengöringen.

*Jämfört med 963D

TRYCKSAKER

Maskinspecifikationer

Motor

Cat C7.1 ACERT

Nettoeffekt, kW (hp)

144 (193)

Arbetsvikt*, kg (lb)

20 760 (45 568)

Skopvolym, omfång, m3 (yd3)

1,9-3,2 (2,48-4,18)

Bandlängd på marken, mm (tum)

2 542 (100)

Grävdjup, mm (tum)

138 (5,4)

Ledbultshöjd, mm (tum)

3 940 (155,1)

###

Information till redaktören:  Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2015 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo