Cats asfaltläggare AP500F/AP555F baseras på avancerad teknik och har snabbuppvärmda elektriska skridar

Cats asfaltläggare AP500F/AP555F baseras på avancerad teknik och har snabbuppvärmda elektriska skridar

För publicering över hela världen: mars 2016 
Utgivningsnummer: 182PR16

De två nya asfaltläggarna från Cat® – hjulburna AP500F och AP555F med gummiband (och Caterpillars Mobil-Trac-underrede) – har avancerad och lättanvänd reglerteknik samt snabbuppvärmda elektriska skridar som sammantaget ökar både maskinens och personalens produktivitet. De nya skridplattformarna går att få med vibrationsskridar eller med vibrations-/stampknivsskridar.

Bränsleeffektiva motorer
De nya asfaltläggarna får sin kraft från Cat C4.4 ACERT-motorn, med en nettoeffekt av 106 kW (144 hp metriskt) och går att få i konfigurationer som uppfyller emissionskraven i antingen EU steg IV/ US EPA Tier 4 Final,  steg IIIA/ Tier 3 eller motsvarande eller China Off-Road steg III.

C4.4 ACERT-motorns Eco-Mode-läge, är konstruerat för att, tillsammans med automatisk motorvarvtalsstyrning, effektivt styra motorvarvtalet för att ge optimal bränsleekonomi och sänkta ljudnivåer. Eco-Mode justerar automatiskt motorns varvtal när belastningen är hög eller när det krävs mer kylning.

Uppvärmningssystem för skridar
Det nya skriduppvärmningssystemet drivs av en integrerad generator, vilket ytterligare minskar bränsleförbrukningen. Caterpillars exklusiva generator som används i asfaltläggarna AP500F och AP555F, utvecklades av samma team som konstruerade och tillverkade den elektriskt drivna schaktaren Cat D7E.

Generatorn är direkt ansluten till motorn och tillsammans med värmefördelningssystemet i skridarna i SE50-serien ser den till att värma skriden till arbetstemperatur på ca 15 minuter vilket ska jämföras med tidigare då det tog 30-45 minuter. Med tanke på att motorns varvtal under uppvärmning är 1 300 varv/min jämfört med tidigare, då det låg på runt 2 200 varv/min, så förstår man att såväl bränsleförbrukningen som ljudnivåerna minskar.

Skriduppvärmningssystemet har ett diagnossystem som minskar läggningsavbrotten om en skridtemperaturgivare slutar fungera genom att automatiskt justera systemet så att jämn temperatur upprätthålls.

Teknik
De nya pekskärmarna i AP500F och AP555F ökar flexibiliteten vid körning och justering av maskinen. De lättavlästa färgskärmarna har användarvänliga alternativ som gör det enkelt att justera den nya tekniken via pekskärmen.

För att göra arbetet bekvämare för personalen manövreras de vanligaste funktionerna med omkopplare, såsom den nya enstegsomkopplaren för systemet för automatisk fyllning, vilket förenklar inställningarna och gör att förare med varierande erfarenhet och kunskap kan nå enhetliga resultat. Med omkopplaren för automatisk fyllning kan matningssystemet växla mellan skruv- och transportördrift vilket hjälper förarna att nå rätt initial materialhöjd.

För högsta flexibilitet kan transportörernas matning liksom justeringen av blandningshöjd styras från både skriden och förarplattformen. Det finns ett hängande reglage som gör det möjligt för skridoperatören att stå bredvid maskinen under drift.

Manöverkonsoler
Manöverkonsolernas reglage är utformade för enkelhet och flexibilitet – eller så avancerade som entreprenören önskar. Arbetslag som föredrar begränsade alternativ får ett organiserat och effektivt styrsystem medan de som vill ha fler funktioner kan nå dessa via olika menyer på pekskärmarna.

Inställningar för framdrivnings- och matningssystemet överförs mellan stationerna genom att trycka på en enda omkopplare medan hastighet liksom drift- och körlägen justeras automatiskt på båda stationerna. Föraren kan utföra olika skridjusteringar utan att lämna sätet. Cats Grade Control kan nu justeras från traktorkonsolerna.

Ett uppvärmnings- och rengöringsläge kör matarsystemet i en lägre hastighet vilket effektiviserar tvättningen av systemet. Funktionen lyfter också skruven automatiskt vilket förenklar transporten.

Underredets konstruktion
Mobil-Trac-underredet kombinerar drivnings- och bärighetsfördelarna hos en bandläggare med hastigheten och köregenskaperna hos en hjulburen läggare. Systemets pendlande boggier gör att bandet behåller kontakten på ojämna underlag och det minimerar även höjdavvikelserna och dragpunktsförflyttningen vilket ger jämnare beläggningsresultat.

Mobil-Trac-systemet är underhållsfritt med gummiklädda komponenter som stöter bort asfalt och förhindrar ansamling. Självspännande ackumulatorer, mittstyrblock och stadiga inre bandkablar säkerställer bandens slitstyrka och tillförlitlighet. 

Hjulburna AP500F finns med sexhjulsdrift för optimal dragkraft; systemet ger 200 procent mer främre dragkraft än tidigare modeller. Tillvalet för framhjulsdrivning eller fyrhjulsdrift ökar framhjulens dragkraft med 50 procent jämfört med tidigare modeller. Även de nya radialdäcken ger ökat grepp.

Skridalternativ
Skridarna SE50 V och SE50 VT ger mycket god körning och utmärkt beläggningskvalitet samtidigt med mångsidighet i stadsmiljö. SE50 V är en vibrationsskrid medan SE50 VT har såväl vibrations- som stampknivsfunktion. Maximal beläggningsbredd för SE50 V är 6,5 m (21,3 fot) medan SE50 VT kan belägga upp till 8 m (26,3 fot).

De snabbkopplade skridförlängarna förenklar ändringar av lyftbredder. Slitsade huvudramsförlängare och avstrykarplåtar gör monteringen till ett enmansjobb. De integrerade krokarna underlättar vid montering och inriktning. Reglagen manövrerar hydraulik vid montering och bortkoppling av de självlåsande skridförlängarna. Skriden har spärrar som förhindrar oavsiktlig ändring av inställningarna.

Skridförlängarna har proportionell tvåhastighetsstyrning för snabb och precis kontroll nära hinder. Ett hängande reglage justerar höjden på hydrauliska ändportar, som finns som tillval, såväl som förlängarbredd och dragpunktshöjd.

Skridplåtens livslängd har förlängts med hjälp av vårt eget stål som är motståndskraftigt mot nötning och den maskinbearbetade skridramen förenklar monteringen av plåtar som skruvas direkt på ramen.

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. 

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo