Cat® Command för schaktning erbjuder fjärrstyrning av D8T-schaktaren på ett effektivt och säkert sätt

Cat® Command för schaktning erbjuder fjärrstyrning av D8T-schaktaren på ett effektivt och säkert sätt

För publicering i Nordamerika och Europa: mars 2017  
Utgivningsnummer: 110PR17

Cats system för fjärrstyrning av schaktmaskiner, Cat® Command för schaktning, finns nu tillgängligt för D8T-schaktaren.  Med Command för schaktning förbättras säkerheten och effektiviteten genom att föraren kan manövrera schaktaren från en säker plats i närheten via en kompakt och portabel bärbar konsol eller komfortabel förarplats.  Genom att systemet nu kompletterats med funktioner för video och ljud kan fjärrförarplatsen vara placerad långt från maskinen. Den djupa integreringen med Cats maskinsystem ger smidig och exakt kontroll för suverän effektivitet och produktivitet.

Under tusentals driftstimmar har Command för schaktning använts i gruvdrift med schaktarna Cat D10T och D11T.  Nu finns tekniken tillgänglig även för D8T, en verklig arbetshäst i byggprojekt och hantering av ballastmaterial.

För kortvariga uppgifter som upprensning nära vertikalväggar eller vägschaktningar, stabilisering av skred och arbeten i alla områden där riskerna är stora, rekommenderas förarkonsol som går att hänga över axeln. Fjärrstyrningen med fri sikt fungerar på avstånd ända upp till 400 meter.

Med fjärrförarplatsen kan föraren bekvämt sittande manövrera schaktarens alla bekanta reglage – långt bort från schaktarens arbetsområde. Förarplatsen gör arbetet mer effektivt vid en rad olika typer av arbetsplatsförhållanden.

Förarplatsen är strukturerad på samma sätt som själva maskinens hytt och alla ergonomiska reglage, larm och funktioner fungerar precis som på maskinen. Systemet kan utrustas för användning med fri sikt eller med telefjärrstyrning via strömmande video och ljud från schaktarens arbetsområde. Fjärrförarplatsen är utformad för att enkelt kunna transporteras på lastbil eller släpvagn vilket gör den till en flexibel komponent i alla dess tillämpningar.

Tack vare fjärrförarplatsen kan arbete utföras vid förhållanden med potentiella risker för säkerhet och hälsa. Vanliga utmaningar är förutom vertikalväggar och kanter även branta sluttningar, arbete vid dammar och dräneringar samt aggressivt arbete med rivare. Med fjärrstyrning kan även produktionen påbörjas direkt efter en sprängning eftersom man inte behöver vänta på att luftförhållandena ska förbättras.

För mer information om Cat Command för schaktning kan kunder kontakta den lokala Cat-leverantören eller besöka: www.cat.com

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2017 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo