Cat® CW16 pneumatisk kompaktor finns i två hjulkonfigurationer och olika ballastalternativ

Cat® CW16 pneumatisk kompaktor finns i två hjulkonfigurationer och olika ballastalternativ

För global publicering, juni 2018
Utgivningsnummer: 331PR18

Nya Cat ® CW16 pneumatisk gummihjulskompaktor är konstruerad för användning på granulerat material och alla typer av asfaltblandningar, och finns tillgänglig i en standardmodell med nio hjul och en kompakteringsbredd på 1 754 mm (69 tum) eller i en modell med 11 hjul och kompakteringsbredd på 2 132 mm (84 tum). CW16 är utformad för effektivt arbete på motorvägar, stadsgator, vid breddning av filer, i industriområden, vid lagningar och andra medelstora arbeten.

Beroende på den ballast som används (inklusive vatten, sand, stål eller kombinationer), kan arbetsvikten för CW16 variera mellan en grundarbetsvikt på 5 200 kg (11 464 pund) och en ungefärlig maximal vikt på 15 000 kg (33 000 pund) för konfigurationen med nio hjul och 14 900 kg (32 850 pund) för konfigurationen med 11 hjul. Arbetsvikten kan anpassas efter det arbete som ska utföras. Vikten per hjul kan varieras från 580 kg (1 280 pund) till 1 670 kg (3 680 pund) för niohjulsmodellen och från 480 kg (1 060 pund) till 1 350 kg (2 975 pund) för modellen med 11 hjul.

 Oscillerande framhjul underlättar kompaktering av mjuka hålrum längs hela maskinbredden, och konfigurationen med 11 hjul ökar effektiviteten i tillämpningar med chipsten. Däcköverlappning på 32 mm (1,25 tum) säkerställer en jämn kompaktering över hela ytan. Varje hjul är utrustat med självjusterande skrapor och ett vattenspraysystem som hjälper till att hålla material borta från hjulytan. Kokosmattor är standard och ser till att hjulen hålls våta och värmehållande kjolar finns tillgängliga.

Vattenspraysystemet med högtryck i CW16 är konstruerat med separata spraymunstycken för varje hjul. I systemet ingår en pump, tredubbel filtrering och ställbar intermittent drift. Den tredubbla filtreringen (med filter vid påfyllningsstället) tillsammans med utformningen av vattenpumpen och spraymunstyckena skyddar mot igensättningar. Det justerbara intermittenta läget för spraysystemet sparar vatten och minskar antalet påfyllningar vilket gör CW16 ännu effektivare.

Det finns två motoralternativ till CW16 som uppfyller regionala emissionskrav. Cat C3.4B ACERT™-motorn uppfyller kraven för U.S. EPA Tier 4 Final-/EU steg IV-standard och Cat C4.4-motorn uppfyller motsvarande krav för U.S. EPA Tier 3-/EU steg IIIA-/China NR III-standard. Ekonomiläge i kombination med ett exklusivt system för hastighetskontroll är konstruerat för att spara bränsle, minska ljudnivåer och leverera mjuka övergångar för optimal beläggningskvalitet. Båda motorerna har en effektklassning på 75 kW (101,9 hp).

Det hydrostatiska framdrivningssystemet med två hastigheter i CW16 regleras elektroniskt och är utformat för god manövreringsförmåga på arbetsplatser och hastigheter upp till 19 km/h (12 mph). Framdrivningssystemet växlar smidigt mellan hastighetsområdena samtidigt som möjligheten till frikoppling innebär bränslebesparingar. Däckalternativen inkluderar radialdäck (7,5 x 15) med 12 skikt eller diagonaldäck (7,5 x 15) med 14 skikt.

CW16 är konstruerad för att ge föraren utomordentlig sikt med en ny design på konsolen och den roterande förarhytten som är standard i den här maskinen. LCD-skärm och tryckknappsreglage bidrar till en bekväm förarmiljö. ROPS-skyddstak eller soltak finns tillgängligt.

 500 timmars motoroljebytesintervall är standard och minskar både tiden för rutinunderhåll och de totala driftskostnaderna. Hydraulik- och motorkylningssystemen med hög kapacitet i CW16 håller temperaturen i komponenterna på optimal nivå, även när omgivningstemperaturen är hög, vilket ökar livslängden för viktiga komponenter som hydraulpumpsystemet och motorn.  

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2018 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo