Lastarna i D2-serien från Cat® (slirstyrd, allterräng och kompakt bandlastare) är som standard utrustade med avancerad display, förbättrad arbetskapacitet, minskade emissioner och tätat motorutrymme

Lastarna i D2-serien från Cat® (slirstyrd, allterräng och kompakt bandlastare) är som standard utrustade med avancerad display, förbättrad arbetskapacitet, minskade emissioner och tätat motorutrymme

För publicering i Nordamerika, Europa, Australien, Nya Zeeland: april 2015
Utgivningsnummer: 107PR15

 Den nya slirstyrda lastaren 272D2, allterränglastaren 297D2 och den kompakta bandlastaren 299D2 från Cat® – tillsammans med de mer kraftfulla XHP-modellerna – bygger på teknikframstegen från föregångarna i D-serien vad gäller prestanda, förarkomfort, sikt, kontroll och maskinsäkerhet. Caterpillars exklusiva avancerade heads-up-display är nu standard i alla sex modeller i D2-serien. Alla har dessutom nya tätningssystem för motorutrymmet som ger förbättrad kontroll av skräp i luftflödet. Icke-XHP-modeller har ökad nominell arbetskapacitet (ROC) och XHP-modeller håller nu utmärkt ROC utan externa motvikter. Alla modeller har lastarlänkage med vertikallyft och en Cat C3.8-motor som uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg IV.

Förutom ett stöldskyddssystem rymmer den avancerade displayen upp till 50 säkerhetskoder för förare som gör att enskilda förare kan anpassa maskinen efter individuella preferenser. Via en 5-tums LCD-färgskärm finns möjlighet att justera redskapsrespons, hydrostatrespons, kryphastighet, aktiveringshastighet för lastarmsfjädring, språk och reglageplacering. I den elektroniska instrumenteringen ingår bränslenivå, nivå för dieselavgasvätska (DEF), temperatur för hydraul- och motorkylvätska och varvräknare. En bakåtriktad kamera, standard för XHP-modeller, visar högupplösta bilder på bildskärmen för att öka förarens synfält, vilket medför bättre medvetenhet på arbetsplatsen.

Med en ökning av den nominella arbetskapaciteten på upp till 8 procent har modellerna i D2-serien utmärkt lyftprestanda för tunga laster och/eller hantering av större hydromekaniska verktyg. Modellerna 272D2, 297D2 och 299D2 levererar en ROC på 3 400, 4 700 respektive 4 600 pounds vid 50 procent av tippkapaciteten. För 272D2 XHP, 297D2 XHP och 299D2 XHP är siffrorna 3 650, 4 800 respektive 4 725 pounds vid 50 procent av tippkapaciteten.  Alla sex modeller kan förses med valfria bultmonterade externa motvikter för tillämpningar som kräver extra lyftkapacitet.

C3.8-motorn är på 98 hästkrafter (brutto) i icke-XHP-modeller och 110 i XHP-modeller och har ett system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) för att reglera utsläpp av kväveoxid för att uppfylla emissionsstandarderna enligt Tier 4 Final/steg IV.

SCR-systemet kräver inget underhåll annat än regelbundna tillsatser av DEF.  DEF-nivån övervakas lätt via den digitala mätaren som finns på den avancerade displayen.  Alla D2-modeller har ett låsbart dörrskydd för DEF-påfyllningspunkten, som ligger på maskinens högra sida. DEF-påfyllningspunkten känns lätt igen från det blå påfyllningslocket som är branschstandard och har ett litet rör som förhindrar fyllning med fel vätska.

 Tätning runt det bakre motorutrymmet och kylarpaketet är nu standard för alla D2-modeller. Standardtätningspaketet (bakre motorlucka, bakre stötfångare, kylarpaketets grill, hytt/kylarpaket) ger bättre skydd mot inkommande material i tillämpningar med hög volym av luftburna partiklar. Den hydrauldrivna behovsstyrda fläkten används endast vid behov, vilket sparar bränsle och minskar ljudnivåerna

Som tillval finns en reversibel fläkt som ger mervärde för kunder som är verksamma i miljöer med mycket skräp.  Den reversibla fläkten, med både en automatisk och momentan reningsförmåga, hjälper till att avlägsna material från den bakre luckans skräpgaller för att bibehålla maximalt luftflöde till kylsystemet.

Förstklassiga funktioner i D2-serien som har behållits från föregångarna i D-serien innefattar den tätade och trycksatta hytten i ett stycke (Cab One), elektrohydrauliska reglage, alternativ för premium-förarstol, lyftarmar, elektriskt redskapsfäste och ett intelligent nivelleringssystem som omfattar dubbelverkande självnivellering, elektronisk dämpning, återgång till grävläge och positionering av arbetsredskap. De nya modellerna 272D2, 297D2 och 299D2 erbjuder batterifrånskiljare som tillval.  Batterifrånskiljaren gör att batteriet kan isoleras för maskinservice, minimerar urladdning vid lagring och ökar maskinsäkerheten. Batterifrånskiljaren är standard för modellerna 272D2 XHP, 297D2 XHP och 299D2 XHP. 

Tillvalet stålband passar bäst för kunder som kräver ökad dragförmåga vid arbete på krävande underlag som kan innehålla många utskjutande föremål (t.ex. stenar, stubbar, rivningsmassor etc.) och/eller kunder som använder tunga arbetsredskap, arbetar i branta sluttningar och/eller i närheten av övergångar.

Underrede med upphängning är standard på alla allterränglastare och kompakta bandlastare i D2-serien och isolerar underredet från maskinramen med hjälp av torsionsaxlar. Torsionsaxlarna tillåter oberoende upp/ned-rörelse för att fördela belastningen och absorberar stötar och vibrationer. Det resulterar i högre drifthastigheter, bättre materialkvarhållning och ökad förarkomfort.  Både 299D2 och 299D2 XHP kan utrustas med ett valfritt tätat och smort stålbandsystem.  Det 15,7-tums (400 mm) trekams-stålbandet ger extra dragförmåga och/eller bandlivslängd i tillämpningar som inte är idealiska för gummiband. 

Allterränglastarna 297D2 och 297D2 XHP är utrustade med det unika underredet med upphängning i två nivåer. Upphängningen i två nivåer erbjuder en andra upphängningsnivå, förutom torsionsaxelupphängning, med hjälp av fritt hängande pendlande rullhjulsenheter. Rullhjulsenheterna vrids självständigt när de stöter på hinder vilket håller mer av bandet på marken och ger bättre lastkvarhållning, ökad förarkomfort och en av de skönaste körupplevelserna i branschen.

De nya modellerna i D2-serien ger enkel åtkomst på marknivå till alla rutinservicepunkter.  Med strängare krav för utsläppsnivåer har underhåll av bränslesystemet blivit ännu viktigare.   Med kunden i åtanke är modellerna i D2-serien (och D-serien) utrustade med en elektrisk bränsleurluftningspump med automatisk luftning för bränslesystemet, vilket förenklar utbyte och urluftning av bränslefiltret/vattenavskiljaren. För extra säkerhet har ett manöverdon för ej fungerande motor/bomsänkning placerats om för enklare åtkomst och bomarmarna har ett lyftarmsstag som kan installeras och avinstalleras av en person.

Cat 272D3 SSL med BU118 universalborste i en arbetstillämpning

Maskinspecifikationer

    272D2            297D2 299D2
Motor Cat C3.8                    Cat C3.8Cat C3.8
Effekt, brutto, hp (kW)98 (73) 98 (73) 98 (73)
Arbetsvikt, lb. (kg)8,768 (3 977)              8,768 (3 977)              8,768 (3 977)              
ROC vid 50 %, lb (kW)3,400 (1 542)4,700 (2 132)4,600 (2 087)
Skopsprintshöjd, tum (mm)127.0 (3 228)127.6 (3 241)126.3 (3 208)
Längd utan skopa, tum (mm)                127.6 (3 242)126.0 (3 201)125.5 (3 189)

Maskinspecifikationer

 272D2 XHP297D2 XHP299D2 XHP
MotorCat C3.8Cat C3.8Cat C3.8
Effekt, brutto, hp (kW)110 (82)110 (82)110 (82)
Arbetsvikt, lb. (kg)9,255 (4 198)10,918 (4 952)11,608 (5 265)
ROC vid 50 %, lb (kW)3,650 (1 656)4,800 (2 177)4,725 (2 143)
Skopsprintshöjd, tum (mm)128.6 (3 265)127.6 (3 241)126.3 (3 208)
Längd utan skopa, tum (mm)127.0 (3 226)126.0 (3 201)125.5 (3 189)

 

Trycksaker

Platshållarbild

Cat® 272D3 SSL med BU118 universalborste i en arbetstillämpning

Hämta högupplöst bild

 

Platshållarbild

Cat® 272D2 XHP SSL med asfaltfräs i en arbetstillämpning

Hämta högupplöst bild

 

Platshållarbild

Cat® 299D2 CTL i anläggningsarbete

Hämta högupplöst bild

 

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress
Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Läsarförfrågningar

 

www.cat.com/requestCatinfo