Schaktmaskinen D6T från Cat® ger ännu högre produktivitet, enkel manövrering med GRADE för schaktmaskiner och Slope Assist-teknik

Schaktmaskinen D6T från Cat® ger ännu högre produktivitet, enkel manövrering med GRADE för schaktmaskiner och Slope Assist-teknik

För publicering i Europa: Februari 2016
Utgivningsnummer: 15PR16

Förare av Cat® D6T kan snart dra nytta av ännu högre produktivitet och enkel manövrering med Cat Slope Assist som standardutrustning.

Cat Slope Assist hjälper föraren att nå mållutningen snabbt genom att automatiskt bibehålla schaktbladets vinkel. Gör arbetet upp till 39 procent snabbare, med upp till 68 procent bättre ytkvalitet och upp till 82 procent mindre ansträngning från föraren.*  

Slope Assist är en funktion som tillhör GRADE för schaktmaskiner och det breda utbudet av Cat Connect-tekniker. GRADE-tekniken hjälper till att kontrollera bladet så att föraren kan uträtta mer arbete på kortare tid. Erfarna förare kan arbeta mer produktivt och mindre erfarna förare kan uppnå bättre resultat snabbare.

Slope Assist är standardutrustning på D6T och inbyggt i maskinen från fabriken – ingen ytterligare maskinvara eller mjukvara krävs. Slope Assist blir tillgängligt i mitten av 2016, först på LGP, LGP VPAT och XW VPAT. Den nya tekniken kommer tillsammans med en ny LCD-färgskärm som visar Slope Assist-värden, längdfall och tvärfall i realtid och en mängd driftinformation och funktioner.

Mer information om D6T och tekniken GRADE för schaktmaskiner finns på www.cat.com.

*Produktionsstudie om Cat Slope Assist, december 2014

Specifikationer för schaktaren D6T

   
MotorCat C9.3 ACERT™
Nettoeffekt  154 kW
210 hp (DIN)
Arbetsvikt, min.17 753 kg
Arbetsvikt, max.24 336   kg
Bladkapacitetsområde  3,7 till 5,3 m3

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Med ensamrätt  

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern:

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo