2017 års modeller av hjulgrävmaskiner och hjulburna materialhanterare i Cat F-serien har fått en rad spännande konstruktionsförbättringar – såsom minskad bränsleförbrukning, ännu mer mångsidiga arbetsredskap samt förbättrad säkerhet och komfort för föraren

2017 års modeller av hjulgrävmaskiner och hjulburna materialhanterare i Cat F-serien har fått en rad spännande konstruktionsförbättringar – såsom minskad bränsleförbrukning, ännu mer mångsidiga arbetsredskap samt förbättrad säkerhet och komfort för föraren

För publicering i Europa och Israel: oktober 2016  
Utgivningsnummer: 476PR16

Den nyligen lanserade F-serien med Cat® hjulgrävmaskiner (M314F, M316F, M318F, M320F, M322F) och hjulburna materialhanterare (MH3022, MH3024) har konstruerats för att uppfylla de högst ställda kraven gällande initial kvalitet och tillförlitlighet, låga driftskostnader, förarkomfort och säkerhet, enkel användning och underhåll. För att ge maskinägaren ännu mer värde för pengarna har Caterpillar vidareutvecklat och förfinat konstruktionen av 2017 års maskiner i denna serie. Förbättringarna av bränsleeffektiviteten, mångsidigheten och förarens säkerhet och komfort är ett led i Caterpillars policy att snabbare förse marknaden med funktioner och förbättringar genom årliga produktuppdateringar.

Minskad bränsleförbrukning

Hjulgrävmaskinerna M314F och M316F drivs av en Cat C4.4 ACERT™-motor och M318F, M320F och M322F av en C7.1 ACERT-motor. Dessa motorer har högt vridmoment och svarar snabbt på variationer i belastningen samtidigt som de uppfyller emissionskraven i EU steg IV. Emissionstekniken omfattar Cat NOx-reduktionssystem, selektiv katalytisk reduktion, dieseloxideringskatalysator och ett common rail-bränslesystem med högt tryck. Cat-modulen för rena emissioner innehåller även ett dieselpartikelfilter för alla modeller utom M314F och M316F vilka uppfyller emissionskraven utan detta filter.

En nyhet på dessa maskiner är ett system som anpassar motorvarvtalet efter önskad hastighet i körläge. Systemet gör att motorn levererar exakt så mycket effekt som krävs vid varierande vägförhållanden, vilket minskar bränsleförbrukningen och ljudnivån.

Ökad mångsidighet

Som tillval på hjulgrävmaskinerna finns nu ett tiltrotatorpaket med en fabriksmonterad plattform för Cats nya tiltrotatorer. Alla modifieringar som krävs på hytten, elsystemet och programvarusystemet ingår i paketet. Systemet kräver ingen extra bildskärm; alla nödvändiga inställningar och parametrar är integrerade i maskinens bildskärm. I paketet ingår även nya, avancerade joystickar.

Reglagesystemet med avancerade joystickar är konstruerat för att ge ökad komfort och funktionalitet. Reglagens ergonomiska utformning och gummerade yta ger föraren fingertoppskontroll över hydraulikens funktioner samtidigt som de två skjutreglagen och fem knapparna på varje joystick gör det möjligt att integrera extrafunktioner som rotation/tilt, Cat tiltrotator med gripmodul och spakstyrning.

En ny standardfunktion är att vänster pedal och joystickar med utökad flexibilitet kan tilldelas funktioner som reglerar arbetsverktygen. Systemet ger mycket större valfrihet för föraren att välja vilket reglage som ska styra arbetsverktygens funktioner.

Ett nytt släpvagnspaket (tillval på M314F, M316F och M318F) gör maskinen mer självständig än någonsin tidigare samtidigt som rörligheten och flexibiliteten förbättras. Paketet är ytterligare ett exempel på en fabriksmonterad lösning som innehåller alla nödvändiga elektriska och hydrauliska system, det är bara att koppla släpvagnen och köra. Med denna lösning flyttas tillbehör, redskap och bränsle till varje arbetsplats och material transporteras under arbetet. Släpvagnens bakläm- och tippfunktioner manövreras med maskinens hydraulik.

En annan standardfunktion är den nya permanenta flödesfunktionen för yttre hydraulik som underlättar regleringen av redskap som kräver konstant rotation såsom slaghackor och frontröjare. Förarna behöver nu bara trycka på en knapp för att aktivera konstant flöde. Funktionen kan avaktiveras om föraren önskar.

Redskapsfästet manövreras nu med en omkopplare och inte från bildskärmen för att uppfylla kraven i ISO 13031-standarden. Omkopplaren för redskapsfästet är placerad där radions ljudavstängningsknapp tidigare satt. Denna är flyttad till högra konsolen. Det nya systemet ger snabbare redskapsbyten.

Säkerhetsförbättringar

Även möjligheten att begränsa körhastigheten vid backning är en ny funktion som gör att maskinägaren kan ställa in en säker hastighet för maskinens svängning och backning. Dessutom har svänglåset modifierats så att det fungerar oberoende av systemet för redskapslåsning. När maskinen till exempel ska lastas på ett transportfordon förbättrar denna funktion manövrerbarheten genom att redskapsläget kan justeras samtidigt som risken för att den övre ramen ska svänga, elimineras.

Ett förfiltreringssystem för hytten (tillval på MH3022 och MH3024) finns tillgängligt fritt fabrik

vilket eliminerar behovet av extra system på materialhanterare och som ger praktiskt taget helt dammfri och okontaminerad luft. Systemet består av HEPA 13-klassade filter

som filtrerar bort damm och partiklar från ytterluften samtidigt som ett HEPA 13-filter för återcirkulation förbättrar luftkvaliteten inne i hytten.

Praktisk förarmiljö

Föraren får snabbt överblick genom att bilderna från sidokameran och den bakåtriktade kameran visas samtidigt på den nya bildskärmen med delad skärm. Dessa bilder visas på en separat skärm som är bredare och ger förbättrad överblick. En ny LED-belysning för sidokameran har monterats vilken förbättrar sikten längs maskinens hela högra sida. Denna kameras och den bakre kamerans belysning optimerar tillsammans förarens sikt.

Det går även att få elektriskt justerbara speglar som kan justeras av föraren medan denne sitter i sätet. Därigenom slipper föraren klättra på maskiner med variabelt justerbar bom – ett klart plus för säkerheten.

 

Hjulgrävmaskiner
Hjulgrävmaskin M318F

Modeller

M314F, M316F

M318F, M320F, M322F

MH3022, MH3024

Motor

C4.4 ACERT

 

C7.1 ACERT

C7.1 ACERT

Nettoeffekt

(hp metriskt och PS/kW)

143 (105)

171 (126)

171 (126)

Arbetsvikt (kg)

14 360 till 19 040

16 690 till 24 700

20 705 till 25 450 (MH3022 med arbetsredskap)

23 215 till 27 470 (MH3024 med arbetsredskap)

Grävdjup, max. mm

5 790 respektive 6 100

6 090 till 6 650

-

Räckvidd vid marknivå, max. (mm)

9,080

9 405 till 10 300

-

Skopvolym (m3)

0,2 – 1,0

0,35 till 1,43

-

Räckvidd, max. (stickans pinne) med MH-bom (mm)

-

-

MH3022:

4 900-sticka = 11 005

MH3024:

5 900-sticka = 12 485

Höjd, max. (stickans pinne) med MH-bom (mm)

-

-

MH3022:

4 900-sticka = 12 065

MH3024:

5 900-sticka = 13 300

Hastighet, max. (km/h)

37

M322F: 30

Andra modeller: 35

25

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

 

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles 

Trycksaker

Platshållarbild


Hämta högupplöst bild

Hjulgrävmaskin M318F

 

Platshållarbild


Hämta högupplöst bild

Hjulgrävmaskin M314F

 

Platshållarbild


Hämta högupplöst bild

Materialhanterare MH3024

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo