Cat® Grade Control 3D för modellerna D3K2, D4K2 och D5K2 ökar produktiviteten, sänker kostnaderna och minskar förarens ansträngning

Cat® Grade Control 3D för modellerna D3K2, D4K2 och D5K2 ökar produktiviteten, sänker kostnaderna och minskar förarens ansträngning

Lanseras i Nordamerika, Europa, Australien, Nya Zeeland, Japan, Korea i november 2016
Utgivningsnummer: 498PR16

Cat® Grade Control 3D: automatiserar maskinfunktionerna både vid produktionsschaktning och finschaktning, gör så att föraren kan arbeta mer effektivt, korrekt och produktivt och sänker samtidigt driftskostnaderna. Systemet har en integrerad design, inklusive dubbla takmonterade antenner vilket gör att man inte behöver klättra upp på bladet för att ta bort konventionella bladmonterade master och kablar vid dagens slut. Tillvalet AccuGrade™ Ready ingår i paketet och ökar mångsidigheten genom att andra Cat GRADE-tekniker kan användas, som AccuGrade Laser eller en Universal Total Station vid begränsad satellitmottagning.

Systemet underlättar förarnas arbete med en display i hytten som visar lutningsplan, schaktnings- och fyllningsdata och lutningsindikatorer, vilket förbättrar produktiviteten med upp till 50 procent jämfört med konventionella schaktmetoder. Systemet eliminerar bokstavligen behovet av utsättning och manuella kontroller av marklutning, vilket gör arbetsplatsen säkrare och gör så att föraren på egen hand kan flytta material med exakthet – vilket sparar in på omarbete, bränsle och maskinslitage. Dessutom gör Grade Control 3D så att arbetet kan fortskrida även vid begränsad sikt, vilket förlänger arbetsdagen. En ytterligare fördel är att systemets automatiserade bladkontroll minskar föraråtgärderna med så mycket som 80 procent.

Grade Control 3D-systemets integrerade design, samt de takmonterade antennerna, har en tröghetsmätenhet som känner av maskinens orientering, GNSS (Global Navigation Satellite System)-mottagare, dataradio, positionsavkännande hydraulcylindrar, joystick-knappar för snabb lutningsjustering och en höjdkontrollskärm i färg som visar schaktningsförloppet. Dessutom omfattar systemet tre ”intelligent” körfunktioner som gör så att maskinen matchar bladbelastningar med markförhållandena, vilket ger en jämn och full bladbelastning med minskad förarpåfrestning.

AutoCarry™ – automatiserar bladets lyft och lutning för att bibehålla önskad bladbelastning, förbättra lastkonsistens och minska risken för bandslirning.

Som komplement till den automatiserade implementeringsfunktionen finns tre lägen som ytterligare hjälper föraren att uppnå ökad produktivitet. De här teknikerna fungerar som ett integrerat system och kan spara in på de totala kostnaderna genom att producera mer arbete på kortare tid med en påföljande minskning av maskinkostnader.

Höjdkontroll – automatiserar bladets höjning och tiltning för en jämnare lutning och optimerar produktiviteten med AutoCarry.

Grov höjdkontroll – förhindrar att bladets mitt rör sig nedåt under rätt höjd och möjliggör full tiltstyrningskapacitet.

Höjdskydd – förhindrar att bladet skär under mållutningen vid manuell bladstyrning och minskar risken för att skära för djupt.

Grade Control 3D gör även att arbetsledaren automatiskt kan spåra materialförflyttning och övervaka arbetsförlopp via systemets spårkartor i 3D. Aktuell information ger bättre beslutsunderlag så att arbetet kan följa tidsplanen. Produktionsdata kan avläsas varje dag via Cat LINK-teknik genom att använda VisionLink® 3D-projektövervakning online. Det kräver en prenumeration och extra maskinvara.

Grade Control 3D-systemet finns för modellerna D3K2, D4K2, och D5K2 och omfattar support från lokala Cat-återförsäljare och SITECH® teknikpartners.

# # #

Information till redaktörer: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat 

i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Press-förfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsar-förfrågningar www.cat.com/requestCatinfo