Cat® GRADE för schaktmaskiner erbjuder oöverträffad produktivitet och manövrering

Cat® GRADE för schaktmaskiner erbjuder oöverträffad produktivitet och manövrering

För publicering i Europa: februari 2016
Utgivningsnummer: 16PR16

Cat® GRADE-teknik för de allra minsta bandschaktarna till de allra största gör det enklare för förare att vara mer produktiva och hjälpa företaget att bli mer vinstdrivande. Caterpillar är den första tillverkaren som erbjuder sina kunder en så bred serie av Cat Connect-tekniker i produktlinjen för schaktmaskiner, vilken omfattar allt från simpla indikatorer på displayer i hytten till kompletta GPS-system för komplexa konstruktionsritningar.

Smart och enkel

Funktionerna i Cat GRADE är enkla att använda och integreras i maskinen i fabriken – ingen ytterligare maskinvara eller programvara behövs. Erfarna förare kan arbeta mer produktiv, och mindre erfarna förare kan uppnå bättre resultat snabbare i en rad olika arbetsuppgifter.

  • Cat Slope Assist hjälper förare att nå målsluttningen snabbt genom att automatiskt bibehålla vinkeln på schaktmaskinens blad. Bli klar upp till 39 procent snabbare, med upp till 68 procent bättre ytkvalitet och med upp till 82 procent mindre ansträngning.*   (Som tillval på D4K2, D5K2. Standard på D6K2, D6N, D6T**).
  • Cat Stable Blade övervakar bladets rörelse och justerar automatiskt höjning och sänkning i samspel med föraren för att uppnå en jämnare schaktning snabbare och enklare. (Standard på D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E).
  • Cat Slope Indicate visar traktorns tvärfall och längdfalll (framåt-/bakåtorientering) i realtid, vilket gör det enklare för förare att ställa maskinen i önskad sluttning och bibehålla schaktningen genom varje vända. Användargränssnittet skiljer sig något beroende på traktormodell, men det sitter alltid till höger om den primära bildskärmen (Standard på D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T, D10T, D11T).

Justerbar produktivitetshöjare

När det är dags att ta sig an mer komplicerade konstruktionsritningar kan Cat-schaktare utrustas med GRADE-teknik som gör det möjligt för kunderna att välja funktioner som anpassats efter arbetsplatsens behov och budget. När digitala konstruktionsdata, förarhjälp och automatisk bladreglering kombineras, kommer alla slags förare oavsett av erfarenhetsnivå att kunna förvänta sig ökad noggrannhet vid schaktning, minskad omarbetning och lägre kostnader – oavsett om arbetet rör bulkschaktning till sluthyvling.

  • Cat Grade Control 3D är ett integrerat höjdkontrollsystem som gör det möjligt för förare att öka effektiviteten, noggrannheten och produktiviteten både vid produktionsschaktning och finschaktning. Den integrerade konstruktionen omfattar antenner på taket, vilket tar bort behovet av konventionella bladmonterade master och tillhörande kablar. Cat AutoCarry™-systemet och AccuGrade™ Ready-tillvalet ingår i paketet i syfte att höja produktiviteten och mångsidigheten ytterligare. AccuGrade Ready-tillvalet gör det möjligt för AccuGrade 2D Laser och AccuGrade UTS att komplettera Cat Grade Control 3D. (Tillval på D4K2-D6K2**, D6N, D6T, D8T, D9T).
  • Cat AccuGrade är ett återförsäljarmonterat höjdkontrollsystem för eftermarknaden som ger ökad mångsidighet vid schaktning och förmåga att anpassa kapaciteten efter förändrade behov. Det omfattar olika lasrar för 2D-arbete på plant eller sluttande underlag, GNSS-kontroll (Global Navigation Satellite System) för komplexa 3D-skär och konturer och/eller system som använder UTS (Universal Total Station) vid finschaktning. AccuGrade använder nu komponenter från Slope Assist-systemet för att tillhandahålla ännu högre schaktningsprestanda än vad som tidigare var möjligt. (Tillval på D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T, D10T).
  • Med AccuGrade Ready-tillvalet kan du utan problem installera eller uppgradera till Cat AccuGrade 2D- och 3D-schaktningsstyrsystemen för att tillföra din maskin mångsidighet och andrahandsvärde. (Tillval på D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T).

Om du vill ha mer information om Cat GRADE för schaktmaskiner ska du kontakta din Cat-återförsäljare eller besöka www.cat.com.

*Cat Slope Assist, produktionsstudie, december 2014

** Tillgänglig från mitten av 2016

Cat GRADE för schaktmaskiner – modellens tillgänglighet

  LutningsindikeringCat Slope AssistStabilt bladCat   Grade Control   3DCat   AccuGrade  
SchaktmaskinsmodellFabriksinstallerasFabriksinstallerasFabriksinstallerasFabriksinstallerasInstalleras av återförsäljare
D4K2● (2016)
D5K2● (2016)
D6K2● (2016)
D6N● (2016)
D6T■ (2016)
D7E------
D8T------
D9T------
D10T---------
D11T------------

= Standardutrustning   ● = Tillvalsutrustning

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

Trycksaker

Platshållarbild

Hämta högupplöst bild
Cat GRADE för schaktmaskiner. Cat Slope Assist hjälper förare att snabbt nå målsluttningen.

Platshållarbild

Hämta högupplöst bild
Cat GRADE för schaktmaskiner. D6T hör till modellerna av Cat-schaktare som kan utrustas med tillvalsutrustningen Cat Grade Control 3D.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo