Cat GRADE med ASSIST gör det snabbt och enkelt att utföra korrekt nivellering

Cat GRADE med ASSIST gör det snabbt och enkelt att utföra korrekt nivellering

För publicering i Europa, april 2016
Utgivningsnummer: 117PR16

Cat® GRADE med ASSIST gör hydraulgrävmaskinen Cat 323 mer effektiv och produktiv. Det här systemet är den första ASSIST-förarfunktionen med halvautonom lutningskontroll på Cat-grävmaskiner, och det automatiserar de lutningsjusteringar som vanligtvis utförs av föraren med manuella reglage. Förare på alla erfarenhetsnivåer kan nå mållutningen upp till 45 % snabbare än med traditionell nivellering.

Den här nya tekniken är optimerad för Cat-grävmaskiner och är lätt att använda från början. Integrationen med det välbekanta Cat GRADE-systemet, displayen och joystickarna gör det möjligt för föraren att enkelt skapa en 2D-design i hytten, trycka på autoknappen och börja arbeta. Förarna kan utnyttja de vägledningsfunktioner som är inbyggda i bassystemet, utan behov av en dataöverföringsinfrastruktur. Lutningsindikation och ljudvarningar till exempel fungerar samtidigt som ASSIST-tekniken används till att utföra precisionsarbetet – utan behov av en infrastruktur.

Integrationen med maskinen och hydrauliken ger fullständig kraft till skärstålet med precis kontroll genom hela skäråtgärden. Det gör det möjligt för föraren att skapa snabba och exakta lutningar med mindre ansträngning. Systemets flexibilitet gör det möjligt för kunder som arbetar med komplexa nivelleringsplaner att lägga till Cat AccuGrade™ för 3D-funktioner.

Automatiska assistans- och skyddsfunktioner

ASSIST-tekniken går igång när skärstålet är 10 cm från målet genom att låsa in på lutningen och automatiskt justera bommens rörelser uppåt/nedåt och skopans rörelser inåt/utåt. Föraren behöver bara reglera stickans hastighet med en enda spak, något som avsevärt minskar antalet manuella rörelser. Systemet automatiserar även skopans rörelser för att upprätthålla en konstant skopvinkel. Skopvinkeln kan justeras av föraren till att matcha skärvinkeln och kan läsas in automatiskt vid nästa arbetspass. För eliminering av risken att skära för djupt förhindrar lutningsskyddsfunktionen skärstålet från att tränga in under lutningen. Det besparar entreprenörer tid och kostnad för omarbete, bränsle, lutningsinspektion, arbetskraft och fyllningsmaterial.

Utöver att hjälpa kunder att utföra nivelleringsarbete snabbare skyddar PROTECT-funktionerna föraren och maskinen vid arbete i närheten av hinder och kring ledningar. Ceiling PROTECT och Floor PROTECT förhindrar att någon del av bommen, stickan eller skopan hamnar över eller under en förinställd höjd. På så sätt kan maskinen gräva i områden med låga takhöjder, såsom inomhus och under broar, samt i närheten av ledningar ovanför marken eller nedgrävda ledningar. Föraren kan snabbt avaktivera AUTO-kontroll med en förbikopplingsutlösare som är nära till hands.

Funktioner och egenskaper

Smarta kontroll- och skyddsfunktioner hjälper entreprenörer att få mer arbete gjort. Dessa funktioner omfattar:

  • GRADE med ASSIST – justerar automatiskt bommens rörelser uppåt/nedåt och skopans rörelser inåt/utåt för att upprätthålla en konstant lutning.
  • Operator ASSIST – föraren reglerar stickans hastighet med en spak och en hand.
  • Bucket Angle ASSIST – automatiserar justeringar för att upprätthålla en konstant skopvinkel.
  • Grade PROTECT – förhindrar skärkanten från att tränga in under lutningen.
  • Ceiling PROTECT + Floor PROTECT – förhindrar att någon del av bommen, stickan eller skopan hamnar över eller under en förinställd höjd.
  • Operator OVERRIDE – gör det möjligt för föraren att avaktivera AUTO-funktionen tillfälligt.
  • 2D- och 3D-kontroll – fungerar med befintliga 2D-lutningsindikationssystem och kan uppgraderas till AccuGrade för 3D-positionering och höjdvägledning.

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”AccuGrade”, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo