Cat® M-seriens små hjullastare uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV och har nya tillval, nya förarfunktioner och förbättrad bränsleeffektivitet

Cat® M-seriens små hjullastare uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV och har nya tillval, nya förarfunktioner och förbättrad bränsleeffektivitet

För publicering i Europa: februari 2015
Utgivningsnummer: 25PR15

Nya Cat® M-seriens små hjullastare – 926M, 930M och 938M – bygger vidare på framgångarna för K-seriens föregångarmodeller – 924K, 930K och 938K – med tekniska nyheter som omfattar nya motorer som uppfyller emissionskraven i steg IV och nya alternativ och funktioner som ger ännu mer värde, förarkomfort och säkerhet. De innovativa funktionerna som lanserades med K-serien finns med även i den nya M-serien.

926M ersätter 924K

I och med lanseringen av M-serien har benämningen för den minsta modellen i sortimentet ändrats från 924 till 926, för att återspegla den större kapaciteten hos den modellen jämfört med 924H och 924Hz. Samtliga tre nya modeller har förbättrade motorprestanda och klarar större tipplaster.

Effektiv drivlina/valbara effektlägen

De tre nya hjullastarna i M-serien drivs av en ny Cat C7.1 ACERT™-motor och har en modul för rena emissioner som är utformad för att inte kräva föraringrepp och inte orsaka avbrott i arbetscyklerna. Modulen har ett "fit-for-life"-dieselpartikelfilter (DPF) och ett selektivt katalytiskt reduktionssystem, som endast kräver att dieselavgasvätska tillsätts. Dieselpartikelfiltret regenereras passivt vid låga temperaturer.

Det steglösa, fyrväxlade, elektroniskt styrda intelligenta hydrostatiska drivningssystemet har dessutom vidareutvecklats för att omfatta förarvalda drivlinelägen, bl.a. ett konventionellt Hystat-läge med aggressiv motorbromsning, ett förbättrat momentomvandlarläge som gör att maskinen kan köras i frihjulsläge nedför backar och runt lutningar, samt ett iskörningsläge som är justerat för att ge maximal kontroll på hala underlag. Tester visar att momentomvandlarläget kan spara upp till 5 procent mer bränsle i lasta-bära-tillämpningar, och det läget är den fabriksinställda standardinställningen.

M-seriens modeller är effektiva och kraftfulla, och erbjuder hybridmässiga bränslebesparingar med hjälp av nya effektlägen som väljs med hjälp av soft touch-knappanelen:

Standardläget erbjuder samma kraft som K-seriens modeller i gruppväxlarna 1, 2 och 3, och har en logik för effekt per gruppväxel som ökar den tillgängliga kraften i gruppväxel 4 för att ge snabbare körhastigheter i uppförslut. I det här läget går motorn med ett lägre maximalt varvtal (1 600 varv/min, att jämföra med 1 800 varv/min i tomgång) utan att den högsta körhastigheten minskar. Motorvarvtalets minskning med 200 varv/min är en nyckelfaktor för att möjliggöra ytterligare bränslebesparingar jämfört med modellerna i K-serien. Tester visar på bränslebesparingar på upp till 5 procent i blandade arbetscykler och upp till 10 procent i specifika tillämpningar såsom vägkörning, längre lasta-bära-tillämpningar och snöröjning. Det lägre maximala motorvarvtalet minskar även bullernivåerna i hytten avsevärt.

Prestandaläget ökar motorvarvtalet till 1 800 varv/min för att uppnå maximal motoreffekt i alla varvtalsområden. Mer effekt finns tillgänglig för flerfunktionsarbete, och de ökningar av hydraulhastighet och effekt som det resulterar i medger högre produktion.

Cat Product Link™ som standard

Caterpillars telematiklösning för företag ger kunder, återförsäljare och företagsanvändare möjlighet att avgöra platsen, användningen och skicket för anslutna Cat-produkter. Product Link bidrar till att minska ägande- och driftskostnaderna, och systemet erbjuder stöd för den dagliga verksamheten och information som kan tjäna som underlag för affärsbeslut. Via lösningens detaljerade resurshantering kan kunder se bränslestatus, drifttid kontra tomgångstid och kommande servicebehov. Dessutom ingår ett treårigt uppkopplingsabonnemang på det webbaserade VisionLink®, via mobil- eller satellitanslutning, för generering av sammanfattningsrapporter som underlättar effektiv maskinparkshantering. 

Nytt generation II-lastarlänkage/jämn hydraulik

Caterpillars patenterade optimerade generation II-lastarlänkage med Z-balk på M-seriens modeller ger den enastående prestandan och brytkraften hos vanliga Z-länkage och dessutom parallellyftförmågan och lasthanteringskapaciteten hos en integrerad redskapsbärare. Generation II har en lyftarmsdesign, som lanserades med de senare modellerna i K-serien, som förbättrar sikten framåt överlag, och torsionsrören med den nya designen på standardlyftlänkagen maximerar sikten när länkaget befinner sig över armarnas vågräta läge. Eftersom M-seriens små hjullastarmodeller har högre tipplastvärden jämfört med K-serien, så kan de nya modellerna dessutom enkelt hantera tyngre nyttolaster.

Elektrohydrauliska reglage tillsammans med oberoende, särskilt avsedda, lastkännande pumpar med variabel slagvolym för redskaps- och styrningskretsar har förts över från K-serien. M-seriens hydraulsystem förbättrar flerfunktionsprestanda och möjliggör funktioner som finstämd styrning av gaffel- och materialhanteringsarbete, tryckknappsprogrammering av lyft, lutning och lägre kickout samt elektronisk dämpning vid slag- och frånslagslägena på cylinderänden. Reglagen medger dessutom en ny funktion, perfekt parallellitet, som använder indata från roterande givare i länkaget för att ge vågrätt lyft med ±2 graders noggrannhet, vilket ger bättre sikt till gaffelspetsarna och förbättrade prestanda i materialhanteringstillämpningar.

Förarsäkerhet och anpassning

M-seriens små hjullastare har även ett antal nya valfria funktioner som är utformade för att förbättra produktiviteten, förarsäkerheten och servicevänligheten. Ett LED-lamppaket som finns tillgängligt omfattar främre och bakre extra LED-arbetslampor, LED-lampor i motorutrymmet som lyser upp rutinservicepunkter som olje- och kylvätskenivåer samt belysning som lyser upp bränsleområdet. Det finns ett nytt objektdetekteringssystem tillgängligt som använder radarteknik, och som avger både visuella och akustiska larm för att varna föraren om föremål som är nära maskinens baksida.

Den klassledande förarstationen som introducerades i K-seriens modeller har vidareutvecklats för att säkerställa att föraren kan arbeta i komfort och säkerhet hela dagen.  De större utvändiga speglarna har en nedre parabolisk del som gör att man ser bakdäcken på marknivå, vilket förbättrar säkerheten vid arbete runt diken och lastning av maskiner på släpvagnar.

Förare kan dessutom anpassa M-seriens reglage med hjälp av den nya omdesignade extra displayen, som är standard. Den extra displayen har blivit större, vilket medger mer anpassning och visning av mer information. Bland de nya funktionerna som är tillgängliga via den extra displayen kan nämnas kodad start och förarprofiler, tillämpningsprofiler, serviceläge och varningar om förebyggande underhåll, oberoende flödesjustering för tredje och fjärde hydraulfunktionerna, respons vid växling, aktiveringshastighet för lastarmsfjädring, automatiska smörjningsintervall, aktivering av flytläge för skopa, mjukrörelseläge, dämpning av bakåttiltning, flera kameraingångar, perfekt parallellitet, dieselavgasvätskenivå (DEF) samt återstående tid till bränslepåfyllning.

Servicevänlighet

Service av den nya M-seriens små hjullastare underlättas av Product Link, som medger funktioner för serviceläge och varningar om förebyggande underhåll för spårning av schemalagt underhåll. Det valfria integrerade autosmörjningssystemet medger automatisk smörjning av länkagets ledpunkter, inklusive skopbultar, ramled, styrcylindrar och bakaxelns ok. DEF-tanken är enkelt att komma åt från maskinens högra sida. M-seriens modeller är också kompatibla med biobränsleblandningar upp till B20.

Ny 926M-lösning för jordbrukssegmentet

Utöver segmentslösningarna för avfallshantering, stenmaterialhantering och skogsbruk, som förs över från K-serien till M-serien, erbjuder Caterpillar nu en ny segmentslösning för jordbruk (Ag Handler) i M-serien. 926M Ag Handler-modellen använder den nya tekniken för effekt per växel för att justera maskinen exakt efter kundernas behov inom jordbruksindustrin. Den ger mer effekt i de övre och nedre växlarna, vilket ger bättre vägkörning och ensilagearbete. Den unika effektbalansen i gruppväxel 1 ser till att föraren rör sig uppför ensilagegropen med tillräcklig hydraulkraft för att lagra in ensilaget medan det rullas.

Maskinspecifikationer

Standardmaskin*  926M*  930M  938M
Motorfabrikat/modell  Cat C7.1 ACERT  Cat C7.1 ACERT  Cat C7.1 ACERT
Maximal bruttoeffekt, kW (hp)  114 (153)  122 (164)  140 (188)
Nominell nettoeffekt, kW (hp)  110 (148)  117 (157)  136 (182)
Hastighet, 4:an framåt, km/h (mph)  40 (25)  40 (25)  40 (25)
3:an hydraulflöde, l/min (gpm)  150 (40)  190 (50)  190 (50)
4:an hydraulflöde, l/min (gpm)  150 (40)  160 (42)  160 (42)
Arbetsvikt, kg  13,360  14,264  16,348
Fusion – skopor i Performance-serien, m3  2.1  2.3  2.7
Statisk tipplast vid full sväng, kg  7,451  8,396  9,955

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. 

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2015 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo