Hjulgrävmaskinerna Cat® M314F, M316F och M322F ger extra kapacitet, förarkomfort och låga driftskostnader

Hjulgrävmaskinerna Cat® M314F, M316F och M322F ger extra kapacitet, förarkomfort och låga driftskostnader

För publicering i Europa och Israel: februari 2016
Utgivningsnummer: 86PR16

 

När de nya hjulgrävmaskinerna i Cat® F-serien utvecklades bad Caterpillar om kundernas feedback angående egenskaper som betraktades som viktiga. Överst på listan fanns initial kvalitet och tillförlitlighet, låga driftskostnader, förarkomfort och säkerhet, enkel användning och underhåll, hållbarhet och miljövänlighet. De nya modellerna har utformats med tanke på de här målsättningarna, medan de bästa funktionerna hos föregångarmodellerna har behållits. Det omfattar Cat Smartboom™, lastarmsfjädring, styrning med joystick och lastkännande hydraulik. De nya modellerna har dessutom en särskild svängpump, hydrauldriven kylfläkt, en mängd olika arbetstillämpningar, förbättrad stabilitet och stora möjligheter till konfigurationer och redskap.

Komfort och säkerhet

De nya modellernas exteriör har omkonstruerats fullständigt, vilket omfattar en helt ny ROPS-kompatibel förarhytt med högre trycksättning, större dörr med mer glas, ny vindruta med parallella torkare. Dessutom finns nya speglar (med uppvärmningsalternativ), regnskydd och belysningsskydd, en större taklucka och en standardmonterad bakåtriktad kamera som sitter i den omkonstruerade motvikten, samt en kamera på höger sida med en separat skärm i hytten. En ny tjockare (10 mm) vindruta i ett stycke och takfönster som uppfyller EN356 P5A-standarder ger förbättrad säkerhet för både utrustning och förare.

Det är nu enklare att gå i och ur hytten tack vare tre omkonstruerade fotsteg och ledstänger med ny utformning. I hytten går det att vinkla den vänstra konsolen, vilket underlättar när föraren sätter sig och reser sig från sätet. Konsolen har också en inbyggd säkerhetsspak. En annan nyhet är ratten som går att justera i höjdled och har en vinklingsbar rattstång.

Standardbelysningspaketet för de nya modellerna omfattar nu en motviktslampa (förbättrar den bakåtriktade kamerans funktion i mörker), tre hyttmonterade arbetslampor och belysning på bommen. Standardmonterade LED-lampor ersätter den tidigare halogenbelysningen för förbättrad ljusstyrka, lägre strömförbrukning och längre livslängd.

Enkel att använda, underhålla och serva

Föraren kan aktivera ett automatiskt system som känner av maskinparametrar, låser funktionen för axelpendling och aktiverar färdbromsarna, vilket förbereder maskinen för grävarbete. Den här funktionen minskar förarens trötthet genom att ta bort behovet av att ständigt trycka ned bromspedalen, vilket resulterar i ökad produktivitet. Broms- och axellåsen avaktiveras automatiskt när föraren trycker ned körpedalen igen.

Ett nytt färdspärrsystem som kopplas in via instrumentpanelen kombinerar funktioner för redskapsstopp och svänglås. För ytterligare bekvämlighet är farthållaren en standardfunktion som ger föraren möjlighet att välja exakt önskad hastighet. Den aktiveras via snabbknappen på skärmen.

Mångsidighet är ett av nyckelattributen för hjulgrävmaskiner. Förare kan justera maskinen enligt arbetsuppgift och personliga preferenser. Hydraultryck och flöden för olika arbetsredskap är enkla att justera direkt på skärmen i hytten.

Den nya F-serien har kretsar för redskapsfästen och ledningar som är kompatibla med både Cats CW-redskapsfästen och det nya Pin Grabber-fästet.

Kunderna kan välja den bästa lösningen för sina tillämpningar med ett urval av däck. Det finns ett brett utbud av konfigurationer, underreden, bommar och stickor. Dessutom finns industristickor tillgängliga för M314F och M316F.

Hjulgrävmaskinerna i F-serien har ett stöldskyddssystem med PIN-kod. I syfte att underlätta för föraren under korta produktionsstopp kommer systemet ihåg den senast angivna koden före avstängning av motorn och låter koden vara aktiv under en viss tidsperiod.

Ett nytt blad med omkonstruerad profil gör att materialet lättare rullar framför bladet. Det parallella bladet på M322F hålls parallellt med marken på alla höjder (tillval på M316F).

Motorn är precis som tidigare längsmonterad med kylpaketet fram, vilket ger enkel åtkomst från marknivå till punkter för dagligt underhåll. En elektrisk bränsleurluftningspump tar bort behovet att fylla filtren med bränsle innan installation. Alla kylare har samlats i samma utrymme och kondensorn kan vinklas utan verktyg för enkel rengöring. Elektriska och hydrauliska komponenter har nu samlats för enkel service och en automatisk, centraliserad smörjenhet (autosmörjning) är standardmonterad, vilket ger föraren möjlighet att fokusera på jobbet.

Bränsleeffektivitet och hållbarhet

Cat C7.1 ACERT™-motorn på M322F är hållbar, med en beprövad konstruktion. Motorn har nu ett integrerat system för efterbehandling av emissioner som inte kräver åtgärder utom regelbunden påfyllning av tanken för dieselavgasvätska. Emissionstekniken omfattar Cats NOx-reduceringssystem, selektiv katalytisk reduktion, dieseloxideringskatalysator, dieselpartikelfilter (DPF) och common-rail-bränslesystem med högt tryck. Dieselpartikelfiltret regenererar passivt (bränner bort sotansamlingar), kräver inga åtgärder av föraren och orsakar inga avbrott i arbetscykeln.

C4.4 ACERT-motorn på M314F och M316F har samma emissionsteknik utan att använda ett dieselpartikelfilter.

Båda motorerna har ökat vridmoment och snabbare gensvar på belastningsändringar, och uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV.

Hydrauloljan Cat Bio HYDO™ Advanced och biodieselblandningar (upp till 20 procent biodiesel i diesel med extremt låg svavelhalt) upp till B20 finns som tillval och kan användas utan att systemens livslängd minskas.

Ett avstängningssystem vid tomgång sparar bränsle genom att stänga av motorn när den har gått på tomgång under en förinställd tidsperiod. Eco-läget på de nya modellerna reducerar dessutom varvtalet utan effektminskning, vilket ger minskad bränsleförbrukning utan att göra avkall på prestanda.

Integrerad Cat Connect-teknik

För att hjälpa kunderna att nå högsta möjliga effektivitet på arbetsplatsen och hantera M314F, M316F och M322F för optimal avkastning på investeringen erbjuder Cat Connect lösningarna LINK och DETECT. Product Link™ hjälper maskinparksägare att övervaka plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder genom onlinerapportering via användargränssnittet VisionLink®, vilket leder till lägre ägande- och driftskostnader.  

 

Specifikationer för M314F, M316F och M322F

M314FM316FM322F
MotorCat C4.4 ACERTCat C4.4 ACERTCat C7.1 ACERT
Nettoeffekt, metrisk (hp)143143171
Arbetsvikt, kg14 620–17 61016 130–19 32020 560–24 700
Högsta hastighet (km/h)373530

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo