Cat:s medelstora hjullastare har ny anslutningsteknik, utökade säkerhetsfunktioner och minskade driftskostnader

Cat:s medelstora hjullastare har ny anslutningsteknik, utökade säkerhetsfunktioner och minskade driftskostnader

För publicering i Europa och Turkiet: april 2016
Utgivningsnummer: 174PR16  

Caterpillar har nöjet presentera 2016 års produktuppdatering för de medelstora hjullastarna i Cat®:s M-serie (950M, 962M, 966M, 972M, 966M XE, 972M XE, 980M och 982M).   I vår strävan att snabbt uppfylla kraven från våra kunder kan Caterpillar snabbare och oftare introducera nya funktioner och produktförbättringar på marknaden än med den traditionella maskinutvecklingsprocessen.   2016 års produktuppdateringar inkluderar helt ny Cat Connect-teknik, utökade säkerhetsfunktioner och minskade driftskostnader.

Cat Connect-teknik

Det nya Produkt Link™ Elite-systemet erbjuds nu som standardutrustning och ger snabbare kommunikation via mobil- och satellitnät.   Dessutom levereras maskinerna från fabrik med Cat Production Measurement-systemet som standard. Version 1.2 av systemet indikerar nu när länkaget är i vägningsområdet, så att föraren får bekräftat att en korrekt skalvikt avläses. Systemet gör det även möjligt för föraren att manuellt aktivera tömningsfunktionen för de tillämpningar där "auto"-tömningsdetektering inte är lämplig.

Det uppdaterade Cat Production Measurement-systemet gör det lättare för föraren att navigera i listorna för truck- och materialidentifiering på skärmen.   Det lättanvända systemet gör det möjligt att använda olika skopor genom att "nollställa " upp till 66,5 procent av den ursprungliga kalibreringsvikten (tidigare mindre än 15 procent).  Dessutom kan det standardmonterade tredjepartsgränssnittet för nyttolastvågar visa tredje parts vägningssystem på pekskärmen i hytten, liksom Cat VisionLink®. Om systemet installeras med en skrivare för nyttolast kan skrivaren monteras med hjälp av förborrade/gängade hål på det högra främre ROPS-röret.

Ytterligare säkerhetsfunktioner

De nya förstärkta hyttstegen ger förbättrad kontakt för skorna vilket gör in- och urstigningen säkrare.   Tillvalet med extra halogenlampor har ersatts av LED-lampor som både håller längre och förbrukar mindre energi och det innehåller fyra eller åtta LED-lampor som arbetsbelysning fram och baktill på maskinen samt två på den bakre huven.

Tillvalet fyrpunktsbälte ger suveränt skydd i händelse av en frontalkollision.   Och med en ny och väl synlig LED-lampa som lyser grönt då bältet är fastspänt främjas förarsäkerheten ytterligare.  

På den främre ramen kan stoppklossar monteras som tillval vilka minskar risken för att maskinen ska komma i rullning. Vidare har hytten försetts med extra monteringspunkter så att förarna kan anpassa maskinen och montera tillbehör som brandsläckare eller radio.

Bland andra förbättringar märks: nykonstruerat höger fönster vilket fungerar som en snabbare nödutgång; extra förvaringsutrymme nedtill i hyttdörren för att inte skymma sikten; ledstänger som flyttats för att ge säkrare och enklare instigning i hytten. Dessutom kan föraren fatta ett nytt handtag nedanför membranknappspanelen vid körning på ojämna underlag eller vid in- eller urstigning.

Lägre driftskostnader

XE-modellerna 966M XE och 972M XE har nya ekonomilägen som ger upp till 4 procent bättre bränsleekonomi under vanlig maskindrift och upp till 8 procent bättre bränsleekonomi vid tung lastning utan någon märkbart minskad produktionskapacitet. Till denna minskade bränsleförbrukning ska läggas XE-modellernas redan låga bränsleförbrukning på upp till 25 procent jämfört med motsvarande modeller med momentomvandlare. Ekonomiläget aktiveras och avaktiveras via LCD-pekskärmen och det sänker automatiskt motorvarvtalet till 1 400 varv/minut när det inte krävs full effekt och detta sköts helt utan föraringripande.

Den variabla körhastighetsbegränsaren var tidigare endast tillgänglig för XE-modellerna men finns nu för alla medelstora hjullastare i M-serien. Med denna funktion kan arbetsledaren begränsa maskinens högsta hastighet från 15 till 40 km/h (9 to 25 mph) med oberoende värden för körning framåt och bakåt. Inställningarna skyddas av maskinens lösenord för serviceläge.

På den uppdaterade pekskärmen kan förarna nu välja den information som ska visas på den "fyrdelade skärmen, " vilken samtidigt kan visa till exempel axeloljetemperaturer, momentan bränsleförbrukning, elsystemets spänning och temperaturvärden för vätskor i momentomvandlaren och hydraulsystemet.

Den nydesignade motorhuven underlättar de återkommande servicerutinerna och har ett nytt manöverdon som öppnar på bara ca 35 sekunder. Den nya, stöttåliga huven är starkare och gör att kylluftflödet förbättras samt ger bättre bakåtsikt. Stöttåliga, korrosionsskyddade och huvmonterade bakre stänkskärmar finns nu som tillval på alla modeller

De nydesignade stöt- och korrosionsskyddade främre skärmarna täcker större yta och skyddar hytten från hjulsprut. Skärmpaketen för lågprofildäck med förbättrad stabilitet såväl i sidled som framåt/bakåt finns tillgängliga för alla modeller av medelstora hjullastare där ett extra stänkskydd ser till att ge 100 procent täckning av däcket.

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar www.cat.com/requestCatinfo