Cat®:s pinnmonterade gripredskapsfäste ger säkra inkopplingar av redskap och ökar mångsidigheten hos din grävmaskin

Cat®:s pinnmonterade gripredskapsfäste ger säkra inkopplingar av redskap och ökar mångsidigheten hos din grävmaskin

För publicering i Europa, Afrika, Mellanöstern, OSS: mars 2015
Utgivningsnummer: 68PR15

Cat®:s nya pinnmonterade gripredskapsfäste för hydrauliska grävmaskiner konstruerades för att ge säkerhet och prestanda. Det kraftfulla, tvåstegs låssystemet ger säkra redskapskopplingar med verifiering i ljud och bild så att föraren vet när redskapet är på plats. Det nya fästets mekanism kombinerar det kontinuerliga hydraultrycket och själva grävkraftens påverkan för att hålla redskapet säkrat. Det nya fästet är konstruerat inte bara för tunga nyttolaster med bibehållen styrka och livslängd, utan även för optimal bryt- och grävkraft. Det uppfyller tillämpliga krav i globala säkerhetsstandarder och finns tillgängligt i en smal version som klarar bredden på smala dikningsskopor för att minska behovet av återfyllning.

Det nya redskapsfästet går att få för grävmaskinsmodeller från 311 till 349 (D-, E- och F-serien) och är kompatibelt med Cat Work Tools och de flesta av konkurrenternas skopor. Därtill kan många av modellerna i F-serien fås med fabriksmonterad extrahydraulik för manövrering av fästet.

Genom att använda Cats skopor och specialiserade arbetsredskap kan ägare av Cat-utrustning inte bara utöka maskinernas mångsidighet utan även dra nyttan av att använda maskiner, redskapskopplingar och arbetsredskap som alla är konstruerade av samma tillverkare och som fungerar som en enda effektiv och högproduktiv enhet. Det här integrerade konceptet baseras på Caterpillars långa erfarenheter inom metallurgi, kunskap om tillämpningar, tillverkningsexpertis och maskinbalans – vilket dessutom innebär att du får all support på ett enda ställe: hos den lokala Cat-återförsäljaren.

Konstruktionsdetaljer

Cats nya, pinnmonterade gripredskapsfäste har ett killåssystem som primär sprintlåsning samt en positiv sekundärlåsning. Systemet ser till att kilen har konstant hydraultryck; det mesta av krafterna tas upp av kopplingsramen, vilket säkerställer en långsiktig hållbarhet. I enlighet med nya säkerhetsbestämmelser bibehålls redskapet infäst i kopplingen även om hydraultrycket tappas.

Den nya redskapskopplingen har ett optimalt vikt/styrkeförhållande och ger hållbar prestanda även i de mest krävande tillämpningarna. Den minskade vikten – så mycket som 10 procent för vissa modeller – jämfört med konventionella kopplingar är en påtaglig konstruktionsförbättring som bidrar till att öka maskinens prestanda. Kopplingen är dessutom konfigurerad med kort profil, vilket minskar tandspetsradien (avståndet från stickans fästsprint till skopans skärkant) vilket ökar grävkraften, förbättrar fyllnadsgraden och sparar bränsle – samtidigt som maskinens stabilitet förbättrats.

I alla typer av jobb kan redskapskopplingens funktion hindras av lera, sten och skräp som packas fast i och omkring kopplingen. Cats nya koppling har därför ett skräpskydd som helt täcker kopplingens överdel vilket ser till att funktionen bibehålls samtidigt som underhållsbehovet minskas, då föraren slipper att då och då stanna maskinen för att rensa bort material som fastnat.

Lyftöglan som är placerad i centrum på kopplingens baksida (i linje med stickans centrumlinje) hjälper föraren hålla laster i linje och ger precis kontroll över placeringen av last såsom spontkassetter. Dessutom har öglan utformats så att den liknar dem som finns på skopor, varför den klarar större schacklar och ger dessa högre stabilitet.

Det rutinmässiga underhållet av den nya kopplingen har förenklats med ett centralt smörjblock som är placerat på sidan och som smörjer allt utom två smörjpunkter. Funktionen sparar tid och underlättar ett korrekt underhåll.

 

Trycksaker

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.


Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo