Cat hjulburna grävmaskiner och hjulburna materialhanterare certifieras med miljömärkningen Blue Angel Environmental

Cat hjulburna grävmaskiner och hjulburna materialhanterare certifieras med miljömärkningen Blue Angel Environmental

För publicering i Europa, Israel, Nordamerika, Puerto Rico, Australien, Nya Zeeland i november 2016
Utgivningsnummer: 523PR16

Blue Angel-certifieringen är en miljöutmärkelse – med stöd av tyska federala miljöbyrån och tyska förbundsministeriet för miljö, naturskydd, byggnadsverksamhet och reaktorsäkerhet – som uppmärksammar produkter som skyddar såväl människor som miljö genom minskade bullernivåer och emissioner. Cat® hjulburna grävmaskiner M318F, M320F och M322F och hjulburna materialhanterare MH3022 och MH3024 har fått denna eftertraktade certifiering som ett erkännande av Caterpillars starka engagemang för att skydda miljön. Cat hjullastare 906M, 907M, 908M, 926M, 930M och 938M har tidigare tilldelats Blue Angel-certifieringen.

Blue Angel-certifiering

Modellerna från Cat testades inför Blue Angel-certifieringen i kategorin anläggningsmaskiner avseende buller- och emissionsnivåer, av RAL GmbH vilket är det tyska institutet för kvalitetssäkring och certifiering. Att tilldelas miljömärkningen Blue Angel baseras på den metod som används i den lagstadgade proceduren med samtidig hänsyn tagen till den toppmoderna teknik som minskar avgaserna, partikelutsläppen och bullret. Kraven och testvärdena är strängare än de lagstadgade gränsvärdena i EU. Caterpillar är idag den enda tillverkare som har fått Blue Angel-certifiering för sina produkter i kategorin anläggningsmaskiner. 

Cats F-serie

När de hjulburna grävmaskinerna och materialhanterarna i F-serien konstruerades, engagerade Caterpillar såväl produktexperter som kunder – de som använder dessa maskiner dagligen och har egen erfarenhet av vilka egenskaper som är viktiga. Säkerhet och miljöhänsyn definierades som nyckelkrav för att ge kunderna inte bara de enastående prestanda de förväntar sig av Cats produkter, utan också ett mervärde. Dessutom har dessa nya modeller låga driftskostnader, är enkla att använda och underhålla samt erbjuder en bekväm förarplats.

F-seriens hjulburna grävmaskiner och materialhanterare MH3022 och MH3024 drivs av en Cat C7.1 ACERTTM-motor som uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV och U.S. EPA Tier 4 Final. Motorn har ett integrerat efterbehandlingssystem för avgaser som arbetar utan åtgärder från föraren och utan att arbetscyklerna behöver avbrytas.

Förbättrar miljön

Miljöhänsyn blir allt mer avgörande i dagens samhälle när det gäller att bygga en mer hållbar framtid. Allt fler städer och länder sätter nu upp gränsvärden för buller och partikelutsläppsnivåer från utrustning. Miljömärkningen Blue Angel kan bli det som gör det möjligt för kunderna att arbeta i sådana områden och den är den bästa garantin för att de ska vara beredda att ta sig an detta arbete med sin Cat-utrustning. Frederic Predemoiser, produktanvändningsspecialist för hjulburna grävmaskiner, säger ”Denna certifiering går hand i hand med vår strategi att erbjuda våra kunder mångsidiga produkter för alla tillämpningar genom ett brett utbud av lösningar, integrerade tekniker och arbetsredskap.” 

 

Blue Angel
Hjulburen grävmaskin M318F

Specifikationer

     

Modeller

M318F, M320F, M322F

MH3022, MH3024

Motor

C7.1 ACERT

C7.1 ACERT

Nettoeffekt

(hp metriskt och kW)

171 (126)

171 (126)

Arbetsvikt

 

17 930 till 24 700 kg

39 529 till 54 454 lb.

20 705 kg/45 646 lb. till

27 470 kg/60 560 lb. (med arbetsredskap)

###

Information till redaktören: Caterpillar tillhandahåller produkter och tjänster i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. 

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

TRYCKSAKER

Placeholder image


Hämta högupplöst bild

Hjulburen grävmaskin M318F

 

Placeholder image


Hämta högupplöst bild

Hjulburen grävmaskin M322F

 

Placeholder image


Hämta högupplöst bild

Hjulburen materialhanterare MH3024

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar www.cat.com/requestCatinfo