Caterpillar tillkännager att den första i en serie godkända modifieringsprocesser är tillgänglig för utvald begagnad Tier 4-utrustning som flyttas till länder med lindriga eller inga krav

Caterpillar tillkännager att den första i en serie godkända modifieringsprocesser är tillgänglig för utvald begagnad Tier 4-utrustning som flyttas till länder med lindriga eller inga krav

För publicering över hela världen den 29 oktober 2014
Utgivningsnummer: 562PR14

Modifieringsprocesser krävs endast för Cat® Tier 4 Interim-motorer med lägre effekt än 130 kW som flyttas utanför HRC-länder. Tillgängligt för kunder i LRC-länder och NRC-länder exklusivt från deras lokala Cat-återförsäljare 1 december 2014.

PEORIA, Illinois. 29 oktober 2014 – Caterpillar Inc. tillkännagav idag att man lanserar den första i en serie godkända modifieringsprocesser för begagnade Cat® Tier 4 Interim-produkter som kräver modifiering för bruk utanför HRC-länder (Highly Regulated Countries, dvs. länder med stränga regler) där produkterna ursprungligen tillverkades för att brukas. Med början 1 december kommer processerna exklusivt finnas tillgängliga från Cat -återförsäljare i vissa länder med lindriga eller inga emissionsstandarder för terränggående begagnade Tier 4 Interim-produkter, som kunder kommer att använda i dessa länder.

De godkända modifieringsprocesserna, som inkluderar avcertifiering, utvecklades för att eliminera efterbehandling i vissa av Cats maskin- och kommersiella motorkonfigurationer för att möjliggöra drift i länder med lindriga eller inga krav. Som Caterpillar tillkännagav i en pressrelease den 8 november, utifrån företagets omfattande tester, analyser och utvärderingar på fältet, kommer Cats Tier 4 Interim-motorer med lägre effekt än 130 kW som flyttas utanför HRC-länder att kräva modifiering för att fungera med högsta prestanda. Cats Tier 4 Interim-motorsystem på mellan 130 kW och 895 kW (7-32 liters motorer) som flyttas utanför HRC-länder kommer inte att kräva någon efterbehandling i form av borttagande eller modifiering för att bibehålla högsta prestanda.

”I enlighet med vår aggressiva produktmigreringsstrategi har Caterpillar identifierat begagnade produkter och geografiska områden som är mest sannolika mottagare av Tier 4 Interim-produkter”, säger chefsingenjör Rick Jeffs. ”Vi har därför inriktat våra konstruktions- och utvecklingsansträngningar på denna första serie av modifieringsprocesser i enlighet med detta. Utifrån dessa prioriteringar och sannolikheter har Caterpillar även förberett återförsäljare för att stödja migreringen av begagnade Tier 4 Interim-produkter riktade till dessa geografiska områden. Dessutom vet vi att Tier 4 Final-produkter inte ligger långt bakom Interim-produkterna, vilket är varför vår utvecklade strategi fokuserar på en lösning för både dagens och framtidens kunder.”

De första modifieringsprocesserna och erforderligt material för utvalda produkter kommer endast att finnas tillgängliga från Cats lokala LRC/NRC-återförsäljare. Dessa har genomgått serviceutbildning och har om nödvändigt försetts med verktyg för att stödja Cat Tier 4-produkter. Återförsäljarna lagerhåller erforderliga delar och har information om specifik produkttillgänglighet såväl som uppdaterade underhållsriktlinjer, extra bränslefiltreringssatser och alternativ för renovering och översyn.

”När utvalda Cat Tier 4-produkter som kräver modifiering flyttas till länder med lindriga eller inga krav måste den godkända modifieringsprocessen exklusivt utföras av en lokal Cat-återförsäljare som utbildats för att stödja produkterna”, säger Jeffs. ”Migration är en komplex fråga, och potentiella kunder till denna populära Cat-utrustning kommer att behöva överväga faktorer som nyinköp och support. De kommer att finna att deras Cat-återförsäljare är en ovärderlig resurs och en säker källa att konsultera om huruvida den begagnade utrustningen de överväger att köpa kommer att fungera effektivt i deras region och om en modifieringsprocess för efterbehandling är tillåten eller nödvändig.”

Jeffs tillägger att Caterpillar har förberett återförsäljarna på att hjälpa kunderna förstå hur de ska använda och underhålla dessa nästa generations produkter. Han betonade även att det är väsentligt för kunder som överväger att köpa eller modifiera begagnade Cat Tier 4-produkter att förstå och följa lokala föreskrifter.

Cats Tier 4 Interim-fältpopulation har växt snabbt till över 178 000 produkter i HRC-länderna. På grund av deras enastående pålitlighet och bränsleeffektivitet över totalt 210 miljoner drifttimmar har kunder över hela världen, inklusive länder med lindriga eller inga krav, visat ett ökat intresse för begagnade Cat Tier 4-produkter. Utan tvekan är dessa attraktiva produkter på frammarsch. Som en del i sin migreringsstrategi har Caterpillar dessutom godkänt modifieringsprocesser bortom denna första serie under utveckling och lokala återförsäljare kommer att kunna ge besked om tillgänglighet.

###

Om Caterpillar
Under nästan 90 år har Caterpillar Inc. gjort hållbara framsteg möjliga och varit drivande när det gäller positiva förändringar på alla kontinenter. Kunder vänder sig till Caterpillar för att hjälpa dem att utveckla infrastruktur, energi och naturresurstillgångar. 2013 års försäljning och intäkter på USD 55,656 miljarder gör Caterpillar till världens ledande tillverkare av gruvutrustning, diesel- och naturgasmotorer, gasturbiner för industrin och dieselelektriska lokomotiv. Företaget verkar i huvudsak genom sina tre produktsegment – byggbranschen, resursindustrin samt energi & transport – och tillhandahåller även finansiella och relaterade tjänster genom sitt segment för finansiella produkter. För mer information, besök caterpillar.com (http://www.caterpilar.com/en.html). För att kontakta oss på sociala medier, besök caterpillar.com/social-media (http://www.caterpillar.com/en/news/social-media.html).

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Robert L. Christmas
Christmas_Robert_L@cat.com