Caterpillar lanserar en kundorienterad lösning för begagnad Tier 4-utrustning för migrering till länder med låga utsläppskrav

Caterpillar lanserar en kundorienterad lösning för begagnad Tier 4-utrustning för migrering till länder med låga utsläppskrav

För publicering över hela världen den 8 november 2013
Utgivningsnummer: 513PR13

Migreringslösningar hjälper kunderna att bibehålla den begagnade utrustningens driftsduglighet och återförsäljningsvärde.

PEORIA, Illinois. - 8 nov, 2013 – Caterpillar Inc. presenterade idag sin strategi för att möta behoven hos kunder i länder med låga utsläppskrav som säljer och köper begagnade Tier 4 Interim-produkter för drift i dessa länder, där kvaliteten och svavelhalten i det förekommande bränslet skiftar stort. Baserat på omfattande tester, analyser och utvärdering i fält har Caterpillar bedömt att Cat® Tier 4 Interim-motorsystem mellan 130 kW och 895 kW (7-32 l motorer) inte behöver modifieras för att kunna användas i länder med låga utsläppskrav. För Cat Tier 4 Interim-motorer med lägre effekt än 130 kW kommer Caterpillar att erbjuda auktoriserade modifieringsåtgärder som tar bort maskinens efterbehandling samt kommersiella motorkonfigurationer för att möjliggöra drift i länder med låga utsläppskrav. Modifikationsprocessen, som inkluderar avcertifiering, görs tillgänglig exklusivt för kunder i länder med låga utsläppskrav genom deras lokala Cat-återförsäljare med start 2014.

Caterpillar uppskattar att både de modifierade motorsystemen under 130 kW och de omodifierade motorsystemen mellan 130 och 895 kW uppfyller kundens driftskrav på begagnad utrustning i de flesta områden med låga utsläppskrav.

"Migrering av begagnad Tier 4-utrustning är en komplex fråga", säger Ramin Younessi, vice ordförande för Industrial Power Systems Division. "Eftersom Caterpillar betjänar kunder på alla marknader utvecklar vi produkter som möter kundbehoven i alla sorters utsläppsmiljöer. Till exempel måste all terrängutrustning i USA, Kanada, Europa och Japan drivas på dieselbränsle med mycket låg svavelhalt. När utrustning som utvecklats för särskilda marknader, till exempel vår Tier 4-utrustning, flyttas till andra marknader blir det en utmaning för Caterpillar, våra återförsäljare och våra kunder. Utmaningar uppstår på grund av skiftande utsläppskrav, behovet av återförsäljarutbildningar och att få kunderna att förstå hur dessa nästa generations produkter ska användas och underhållas. Framför allt behöver de kunder som funderar på att köpa eller modifiera begagnade Cat Tier 4-produkter förstå och följa sina lokala utsläppskrav."

Efter att Caterpillar började introducera Tier 4-produkter i februari 2011 har antalet maskiner växt snabbt till över 82 000 produkter som används i Nordamerika, Europa, Japan och Australien. Produkterna har sammanlagt nästan 42 miljoner drifttimmar, med utmärkt pålitlighet och bränsleeffektivitetsresultat, vilket är mycket intressant för köpare av begagnad utrustning. Enligt Younessi är det viktigt för Caterpillar att utveckla en strategi för Tier 4-migrering så att kunderna behåller återförsäljningsvärdet på den begagnade utrustningen. Det ger dem säljmöjligheter på nya marknader, inklusive de i länder med låga utsläppskrav.

Younessi tillade, "I och med migreringsstrategin ser vi framåt, mot de Tier 4 Interim-produkter som redan börjat användas i länder med låga utsläppskrav. Tier 4 Final-produkter ligger inte långt bakom Interim-produkterna, vilket är varför vår utvecklade strategi fokuserar på en lösning för både dagens och framtidens kunder."

Caterpillar börjar med de Cat-återförsäljare på platser som bedömts komma att ta emot begagnad Tier 4-utrustning och förbereder återförsäljarna för att kunna underlätta migreringen av begagnad utrustning till länder med låga utsläppskrav. Återförsäljarna får tillgång till underhållsutbildning, listor över reservdelslager, serviceverktyg och produktinformation, inklusive detaljerad information om tillgänglighet för specifika produkter.

Om Caterpillar
Under mer än 85 år har Caterpillar Inc. gjort hållbara framsteg möjliga och varit drivande när det gäller positiva förändringar på alla kontinenter. 2012 års försäljnings- och intäktsresultat på USD 65,875 miljarder gör Caterpillar till världens ledande tillverkare av diesel- och naturgasmotorer, gasturbiner för industrin, dieselelektriska lokomotiv samt utrustning för bygg- och gruvindustrierna. Företaget är också en ledande tjänsteleverantör genom Caterpillar Financial Services, Caterpillar Remanufacturing Services och Progress Rail Services. Mer information finns på: http://www.caterpillar.com.

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Robert L. Christmas
Christmas_Robert_L@cat.com

Allmän e-post:
Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo