Caterpillar utvecklar nytt drivsystem med högt vridmoment för armerade orttransportörer för långväggsbrytning

Caterpillar utvecklar nytt drivsystem med högt vridmoment för armerade orttransportörer för långväggsbrytning

För global publicering: september 2016
Utgivningsnummer: 464PR16

Nya Cat® HTD4100 drivsystem med högt vridmoment för armerade orttransportörer för långväggsbrytning ökar automatiseringsgraden med förbättrad reglering av hastighet och vridmoment samt realtidsövervakning. Dess modulära konstruktion förenklar installationen och underhållet. Detta innovativa system erbjuder snabb respons och exakt kontroll för att minska förslitningen och risken för fel på transportörskedjan och motorernas höga vridmoment levererar maximalt moment oberoende av hastighet så att produktionen kan optimeras med minsta möjliga slitage.

Det nya drivsystemet består av två huvudkomponenter – en växelriktare och en motor-växellådsenhet. I detta nya Cat-system har AC-induktionsmotorn ersatts av en medelspänningsomvandlarreglerad momentmotor. Regleringsprincipen är direktmomentreglering – den mest avancerade tekniken för AC-drivreglering som finns tillgänglig.

Den omvandlarreglerade momentmotorn arbetar på låga varvtal på mellan 0 och 300 varv/min, att jämföra med induktionsmotorernas 1 500 varv/min. Med lägre varvtal minskas trögheten på den utgående axeln med en faktor åtta vilket gör att systemet reagerar snabbare. Detta betyder att växellådan och kedjan skadas mycket lite eller inte alls om transportören blockeras.

Det modulära drivsystemets installerade motoreffekt är 1 250 kW (1 900 hp vid 60 Hz) med ett maximalt vridmoment på 650 000 Nm (480 000 lb-fot). Momentmotorns konstruktion minskar behovet av många växelsteg vilket sammantaget gör systemet mindre komplext. Detta gör i sin tur att hela systemet har ett mindre format men samma vridmomentskapacitet som system som är upp till 20 procent större. Det mindre formatet förenklar konstruktionen av långväggarnas öppningar. Systemet har sammantaget färre antal delar vilket ger förbättrad tillförlitlighet och komponenterna är standardiserade vilket förenklar underhållet.

Förutom mjukstart och -stopp har HTD4100 mycket snabb acceleration. Transportörskedjans variabla hastighet kan effektivt anpassas efter produktionsförhållandena – detta minskar slitaget på transportören.

Systemet är även 5 procent effektivare än konventionella drivsystem. Den förbättrade effektiviteten betyder lägre energiförbrukning och minskade krav på kylningen.  

Caterpillar kommer att kunna konfigurera drivsystemet med högt vridmoment så att det kan eftermonteras på befintliga långväggstransportörer. I planerna finns nu en serie drivsystem med högt vridmoment som kan hantera spänningar på 3,3 kV eller 4,16 kV i en mekanisk effektklassning på 300 kW till 1 600 kW (400 hp till 2 100 hp). Därefter följer system för andra tillämpningar såsom långväggsplogsystem och balksteglastare.        

Cat HTD4100-drivsystem med högt vridmoment kommer att börja testas i praktisk drift under 2017. För mer information, besök Caterpillar på området för gruvdrift under jord, på MINExpo 2016, kontakta en Cat-återförsäljare eller besök: www.cat.com/mining

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo