Caterpillar utökar sitt utbud av stora maskiner med hydrauliska grävmaskiner utan front för särskilda tillämpningar.

Caterpillar utökar sitt utbud av stora maskiner med hydrauliska grävmaskiner utan front för särskilda tillämpningar.

För publicering över hela världen: November 2016
Utgivningsnummer: 526PR16

Caterpillar OEM Solutions utökar sitt utbud av stora maskiner med hydrauliska grävmaskiner utan front och en vikt på över 100 metriska ton. För att tillhandahålla större specialfrontstillbehör med utökad kapacitet och flexibilitet, erbjuder Caterpillar nu grävmaskinerna Cat® 6015B till 6090 i frontlöst utförande för mobila och fundamentmonterade tillämpningar. Maskinernas kraftaggregat ligger på 606 kW till 3 360 kW (813 hp till 4 500 hp).

Cats grävmaskiner utan front säljs och stöds av Cat-återförsäljare världen över och ger en robust och kraftfull plattform för produktivitet inom en lång rad industrier och användningsområden. Maskinerna finns med särskilda tillämpningar för tungt anläggningsarbete, marina anläggningar, muddring och kustskydd, stenbrott och jordmassor, bulkmaterialhantering och rivning.

Det finns flera olika utföranden för varje arbetsområde. Hydrauliska grävmaskiner utan front kombineras vanligtvis med särskilda fronttillbehör och arbetsredskap. De finns med diesel- och växelströmsdrivning för ökad flexibilitet. Dessutom finns konfigurationer med endast överdel för permanent installation på fundament, som ofta används för muddring och materialhantering. Överdelen kan ha standardchassit som monteringsbas och kan levereras med eller utan svängdrivningssystem. För användningsområden som kräver större bandchassi finns ett underredesutförande med hydraulisk skopa samt helt mobila plattformar som klarar en last på över 100 metriska ton.

Fördelarna med att använda en hydraulisk grävmaskin utan front från Cat är:

  • Optimering genom att endast beställa de komponenter som behövs
  • Möjlighet att använda fler arbetsredskap i fler storlekar
  • En ökad stabilitet när det gäller att kontrollera skopan eller andra verktyg
  • Slitstyrkan och tillförlitligheten hos Cats underredesteknik
  • En mer enhetlig maskinpark för maskiner som väger mer än 100 metriska ton.

Med flera decenniers erfarenhet inom gruvdrift, grävning och materialhantering drar de hydrauliska grävmaskinerna utan front nytta av beprövad Cat-teknik för hög produktivitet, slitstyrka och tillförlitlighet.

För mer information om utbudet av hydrauliska grävmaskiner utan front, lösningar med 

icke-standardtillbehör eller om du har andra frågor, kontakta Caterpillar OEM-lösningar på oem_solutions@cat.com eller besök www.cat.com/oemsolutions.

# # #

Information till redaktörer: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar www.cat.com/requestCatinfo