Caterpillar Global Mining samarbetar med Seeing Machines för att tillverka utrustning som övervakar trötthet hos föraren.

Caterpillar Global Mining samarbetar med Seeing Machines för att tillverka utrustning som övervakar trötthet hos föraren.

För publicering i hela världen: maj 2013
Meddelandenummer: 228PR13

Caterpillar Global Mining samarbetar med Seeing Machines Limited angående tillverkning och support för utrustning som övervakar trötthet hos föraren, via Cat®-återförsäljarna. Seeing Machines, med huvudkontor i Canberra, Australien, har utvecklat trötthetsövervakande system med patenterad ögon- och huvudspårningsteknik som kan upptäcka om föraren är trött eller distraherad och larma gruvansvarige och föraren själv.

De närmaste månaderna kommer Cat-återförsäljarna att bli exklusiva återförsäljare av Seeing Machines teknik till gruvindustrin. Försäljningen kommer att börja hos återförsäljare i de viktigaste gruvregionerna.

"Samarbetet med Seeing Machines är en naturlig fortsättning på Caterpillar Global Minings arbete med att förebygga trötthetsproblem i gruvarbete," sade Al Frese, chef för lösningar, teknik och marknadsföring vid Caterpillar Global Mining. "De senaste tio åren har Caterpillar Global Mining arbetat i branschens utbildningsprogram med att öka medvetenheten om och förståelsen för vilka nackdelar skiftarbete 24/7 innebär för förarnas prestationsförmåga och trötthet. Caterpillar har medverkat i program som Managing a Mining Lifestyle samt via partnersamarbeten med branschorganisationer och forskningsuniversitet."

Samarbetesavtalet innefattar även samarbete rörande framtida produktutveckling.

"Vi ser fram emot en växande marknad för vårt system för trötthetsövervakning och att arbeta tillsammans med Caterpillar Global Mining för att integrera vår teknik i gruvhanteringsfunktionerna i Cat MineStar™ System och vidareutveckla våra utökade förmågor inom det här området", sade Terry Winters, styrelseordförande i Seeing Machines.

Seeing Machines Driver Safety System (DSS) är ett kommersiellt system för gruvtruckar som för närvarande används vid fler än 20 gruvor och 1 500 fordon. Systemet spårar kontinuerligt förarens ögonrörelser och ögonlock för att kunna varna om föraren blir trött eller somnar mikrokorta stunder. Systemet spårar och larmar i realtid utan att föraren behöver bära någon särskilt utrustning. Med automatisk initialisering och kalibrering av kameran monterad på instrumentbrädan behöver inte föraren tänka på något utan systemet är helt osynligt.

# # #

Meddelande till redaktör: Caterpillar lanserar produkter och tjänster i olika områden vid olika tidpunkter. Även om vi anstränger oss för att se till att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar har fått bekräftat från vårt nätverk med återförsäljare, våra fabriker och våra marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i aktuell region, be vi vänligen att redaktören kontrollerar med sin lokala återförsäljare angående tillgänglighet och specifikationer för produkterna.

Pressförfrågningar

Cat-representanter inom försäljning, press och media

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-postadress: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo