Caterpillar Inc. och Redbird utvecklar den intelligenta arbetsplatsen med analys via drönare

Caterpillar Inc. och Redbird utvecklar den intelligenta arbetsplatsen med analys via drönare

För utgivning i Europa, Afrika, Mellanöstern: januari 2016
Utgivningsnummer: 17PR16

PEORIA, Illinois – Som en del av vår innovations- och teknikstrategi vidareutvecklar Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) samarbetet med viktiga aktörer inom industrin med avsikt att hjälpa våra återförsäljare och kunder att dra nytta av de enorma framsteg som gjorts inom områdena dataanalys och drönarteknik. Vi är därför glada att idag kunna presentera detta marknadsföringsavtal mellan Redbird och Caterpillar i Europa, Afrika och Mellanöstern.

Redbird etablerades 2013 och har gått i bräschen för utvecklingen av informationsinsamling och analys av data från obemannade flygfarkoster (UAV:er) eller drönare. Redbirds möjlighet till såväl datainsamling som analys av data via molnbaserade, egenutvecklade algoritmer är till enastående nytta för kunderna. Genom att utveckla våra samarbeten med en rad olika företag som Redbird kan vi snabbt förstärka vår möjlighet att hjälpa våra kunder att bli mer produktiva, få bättre beslutsunderlag och optimera sin verksamhet.

”Caterpillar söker ständigt utanför de egna leden efter sätt att ge våra kunder och återförsäljare konkurrensfördelar”, säger George Taylor, vice VD med ansvar för Marketing and Digital Division. ”Genom vårt samarbete med ledande företag inom den digitala revolutionen får vi möjlighet att positivt påverka våra kunders och återförsäljares verksamheter.”

"Denna överenskommelse hjälper oss att skapa värde för våra kunder," säger John Carpenter, chef för Construction Technology and Solutions."Datainsamling via UAV och Redbirds avancerade bildanalys kommer att ge kunderna en rad olika lösningar såsom hantering av materialinventeringar, optimering av transportvägar och projektframskridande, för att nämna några."

”Drönartekniken går in i en ny fas där dataanalysen står i centrum”, säger Emmanuel de Maistre, VD och medgrundare av Redbird. ”Vi har under de senaste två åren utvecklat våra lösningar tillsammans med ledande anläggningsföretag och bergtäktsexploatörer, så att dessa kan dra full nytta av drönarinsamlat data. Vi känner oss stolta över detta samarbete med Caterpillar, vilket kommer innebära stora fördelar på anläggningar, i gruvor och bergtäkter och ge kunderna möjlighet att arbeta både snabbare och säkrare.”

Under de kommande månaderna kommer Caterpillar att fortsätta samarbetet med Redbird och vårt återförsäljarnätverk för att skapa medvetenhet, utbilda och introducera våra kunder till de fördelar som denna teknik och dessa innovationer ger i verksamheterna.

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo