Caterpillar lanserar nya Product Link™ som gör det möjligt att ansluta långt mer utrustning

Caterpillar lanserar nya Product Link™ som gör det möjligt att ansluta långt mer utrustning

För publicering över hela världen, februari 2017  
Utgivningsnummer: 68PR17

På CONEXPO-CON/AGG 2017 kommer Caterpillar att lansera ny maskin- och programvara till Cat® Connect med vilken maskinansvariga kan ansluta all utrustning – från största schaktare till minsta generator, inklusive såväl små som stora lastbilar och nyttofordon. Den avancerade tekniken i nya Cat Product Link gör att alla fabrikat och typer av utrustning kan anslutas, med eller utan motor, och all rapportering sker via ett enda system, VisionLink®.

Den nya tekniken erbjuder flera kommunikationskanaler – via mobilnät, satellit och Bluetooth – för bästa anpassning till typen av utrustning och användarens behov. Systemen är konstruerade för att vara enkla att installera med plug-and-play-teknik och i form av appar för mobila enheter. Tillförlitligt drift säkerställs tack vare batteribackup för motoriserad utrustning och batterier med lång livslängd för utrustning utan motor.

Den nya Product Link-enheten för övervakning av produktionsmaskiner har skalbara funktioner som gör det möjligt att vid behov öka mängden insamlat data – från drifttimmar och fysisk plats till parametrar för maskinens tillstånd och produktionssiffror. Den nya enheten för spårning av utrustning utan motor, t.ex. tillbehör och släp, rapporterar däremot endast den fysiska platsen. De innovativa enheterna använder Bluetooth-teknik för anslutning till VisionLink vilket gör att ansvariga kan fjärrövervaka utrustning via smarttelefoner, surfplattor och kontorsdatorer.

Den nya maskinvaran för övervakning av lastbilar är konstruerad för att kunna eftermonteras på alla fabrikat av små och stora lastbilar inklusive pickuper, servicebilar och materialtransportörer. Via mobilnätet kan systemet förmedla information som förbättrar förarsäkerheten och är till hjälp för såväl produktionschefer som underhållsansvariga.

Oavsett industrigren, typer och fabrikat på utrustningen eller maskinparkens storlek har Caterpillar tekniken som ger dig beslutsunderlag och bidrar till framgången för din verksamhet. Lär dig mer om nya Cat Connect-teknikerna genom att besöka Caterpillar på CONEXPO-CON/AGG – monter 10924 i norra hallen och monter 4490 i ”Gold Lot”.

# # #

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2017 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo