Caterpillar lanserar asfaltfräsarna PM620 och PM622

Caterpillar lanserar asfaltfräsarna PM620 och PM622

För publicering över hela världen: november 2016* 
*Uppdatering av versionen från juli 2016
Utgivningsnummer: 531PR16

Caterpillar Inc. har nöjet att meddela att asfaltfräsarna PM620 och PM622 nu finns tillgängliga. Dessa maskiner är högproduktiva, halvfilbredds asfaltfräsar med mycket god manövrerbarhet som med full kontroll fräser hela djupet av asfalt- och betongbeläggningar i ett enda moment. Arbetsvikten för PM620 är ca 33 330 kg (73 260 lb) och för PM622 ca 33 900 kg (74 580 lbs). Transportvikten för PM620 är ca 29 400 kg (64 680 lb) och för PM622 ca 30 000 kg (66 140 lb).

Motor

PM620 och PM622 drivs av en turboladdad, 6-cylindrig Cat® C18 ACERT-dieselmotor som levererar en bruttoeffekt på 470 kW (630 hp). C18-motorn uppfyller regionala emissionskrav. I regioner där så krävs, uppfyller motorn emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV. I alla andra regioner uppfyller motorn emissionskraven i Tier 3/steg IIIA och China Nonroad steg III. Motorn är isoleringsmonterad vilket minskar vibrationerna och förbättrar förarkomforten.

Den automatiska motorvarvtalsregleringen optimerar motorns uteffekt utifrån dess belastning vilket minskar både bränsleförbrukningen och förslitningen på motorn.

Det turboladdade luft-till-luft-efterkylningssystemet ger hög effekt med förbättrad responstid samtidigt som avgastemperaturerna hålls låga vilket innebär betydligt förbättrat luftflöde. Detta förbättrar effektiviteten och minskar emissionerna.

Kylsystemet förser motorn med kall inloppsluft vilket maximerar bränsleutnyttjandet och minimerar emissionerna. En behovsstyrd fläkt med variabel hastighet drar in omgivningsluft från motorhuvens ovansida via kylarpaketet, vilket gör att motorutrymmet kyls. Den varma luften leds ut bakom maskinen i riktning bort från förarplatsen vilket förbättrar komforten.

Underrede och drivsystem

PM620 och PM622 har fyra bandben. Bandbenen har automatisk nivåinställning som ger smidig och steglös höjdjustering.

Dessa maskiner drivs helt hydrostatiskt av två framdrivningspumpar med variabel volym som matar olja till motorerna med variabel volym på varje band. Drivmotorerna är av kolvtyp och reglerar automatiskt volymen för att leverera maximalt vridmoment under arbetet eller högsta hastighet vid förflyttningar på arbetsplatsen. Körspaken/joystickstyrningen ger steglös kontroll av körhastigheten inom hastighetsområdet.

Maskinerna har ett robust drivsystem i diagonal tvärflödeskonstruktion vilket ger enastående dragkraft. Pumparna driver de motsatta bandmotorerna, fram- till bak och sida till sida för att säkerställa att maskinen har dragkraft över maskinens tyngdpunkt. Vid extrema förhållanden minimerar den automatiska dragkraftsregleringen slirning genom att ge mer kraft till banden som har gott grepp.

Det finns flera automatiserade funktioner som förenklar arbetet. Förarplattformen har en ”håll”-knapp som stoppar maskinen och tillfälligt stänger av olika funktioner under lastbilsbyten eller raster. Maskinen återtar arbetshastigheten och alla funktioner, när knappen släpps upp. Det finns en hastighetsgräns som gör att arbetshastigheten kan ställas in för att säkerställa konsekvent drift. Maskinerna är försedda med positionsavkännande cylindrar i bandbenen och hydraulsystemen vilket förbättrar maskinens grundläggande funktioner såsom indikering av arbetshöjd och auto-stopp för de bakre benen. Lösningen ger även tillvalssystemet Cat Grade Control ytterligare funktioner.

Drivbanden är byggda av beprövade komponenter som konstruerats av Caterpillar. Bandspänningen justeras automatiskt vilket säkerställer optimal drivning. Bandenheterna är 1 788 mm (70,4 tum) långa, 305 mm (12 tum) breda och har utbytbara, bultmonterade banddynor i polyuretan för lång livslängd

Fyra styrlägen är standard. Den elektroniska styrmodulen bearbetar informationen från givarna på de främre och bakre banden tillsammans med informationen från styrväljarreglagen. Det ger exakt och samtidig bandrörelse i såväl krabb- som koordinerade styrlägen och ställer automatiskt de bakre banden i mittläge när läget för styrning med endast de främre banden, är valt. I koordinerat läge är den inre vändradien så snäv som 2,00 m (6 fot, 5 tum) vilket ger utmärkt manövrerbarhet på trånga arbetsplatser.

Den exakta inriktningsfunktionen förbättrar styrningsprecisionen, ger mjukare kurvtagning och minskar bandförslitningen. Den här funktionen gör små justeringar av de individuella bandens inriktning vilket säkerställer att banden drivs optimalt riktade. Den önskade styrmanövreringen sker därigenom utan bandsläpning eller försnävning av radien. Funktionen förlänger komponentlivslängden på både bandplattorna och underredet.

Förarmiljö

Förarplatsen har dubbla körreglage inklusive joystickstyrning/körspak, reglage för övre transportören och styrreglage för de bakre banden. Instrumentlayouten har utformats för ergonomisk komfort och användarvänlighet. Pekskärmen avläses tydligt dag som natt och knappsatsen är bakgrundsbelyst för bekväm användning i svagt ljus. Knappsatsreglagen är bekvämt placerade inom räckhåll för föraren. Det stora förvaringsutrymmet tillhör standardutrustningen. De fjädrande förarstolarna och det hydrauliskt manövrerade skyddstaket förbättrar förarkomforten ytterligare. Skyddstaket kan fälls ut och dra in till förvaringsläge utan att driften behöver avbrytas. Skyddstaket kan som tillval förses med extra främre och bakre rutor som täcker hela förarplatsens bredd.

Pekskärmen ger lättavlästa mätare, funktionsindikatorer och varningar som håller föraren informerad om maskinens drift och viktiga systemfunktioner. Den visar även video från fjärrkamerorna om sådana monterats som tillval. Som tillval finns en andra bildskärm som visar maskinens funktioner.

Det datoriserade övervakningssystemet med elektroniska kontrollmoduler (ECM:er) övervakar kontinuerligt systemtryck och motorns status med ett antal olika användningslägen. Systemet visar självdiagnostik och felkoder på pekskärmen.

Maskinerna är utrustade med suverän belysning runt hela maskinen vilket underlättar arbetet i svagt ljus. Halogenstrålkastarna är placerade runt hela maskinen och lyser upp arbetsområdet. En uppgradering till LED-lampor finns tillgänglig. Förarplattformens golvbelysning aktiveras vid en knapptryckning på någon kontrollstation vilket underlättar insteget när det är mörkt.

Som tillval finns ett fjärrkamerasystem. Kamerorna är placerade så att föraren kan övervaka områdena framför och/eller bakom maskinen. Bilden visas på den primära pekskärmen. Det går att få upp till två kameror med magnetfäste som tillval.

Frässystem

Fräskammaren är utformad för att underlätta materialflödet, minska förslitningen på kammaren och har förbättrad kapacitet för planfräsning. Sidoplattorna manövreras med oberoende hydraulcylindrar som är utrustade med positionsgivare. Därigenom hålls sidoplattorna flytande på lämplig nivå och risken för fastlindning elimineras. Systemet eliminerar även behovet av vajergivare genom att hela sidoplattans längd fungerar som utjämningsskida för lutningsmatchning. Den hydrauliskt manövrerade spillskyddsanordningen förhindrar spill på vägbanan. Den skyddar även den insamlande transportören och ger en optimal öppning till valskammaren. Kammaren har en högerhängd lucka som ger åtkomst till valsen vid service. Hyvelbladet, sidoplattorna och spillskyddsenheten har funktioner för höjning, sänkning, flyt och håll.

Valsens drivsystem har en planetreduktionsväxel som drivs av en torrkoppling vilken på ett effektivt sätt överför valsens effekt till beläggningen. Kopplingen är ansluten till motorn och aktiveras hydrauliskt med knappsatsens reglage på förarkonsolen. Fräshastigheten kan anpassas för bästa valsvarvtal och vridmoment utifrån arbetsplatsens förutsättningar och inställningen görs elektroniskt från knappsatsen på förarkonsolen.

Automatisk lastkontroll är en standardfunktion som förbättrar maskinens produktivitet under fräsning. En elektronisk styrmodul (ECM) avläser kontinuerligt motorns varvtal och reglerar rörelsehastigheten för att upprätthålla topprestandan vilket ger maximal avverkning.

Två remmar med fem ribbor med hög sträckhållfasthet driver valsen via en valsdrivningsreduktionsväxel. En hydraulisk, automatisk drivremsspännare förhindrar att valsens drivrem slirar och minskar behovet av underhåll.

PM620 är utrustad med en 2 010 mm (79 tum) bred högproduktiv vals och PM622 med en 2 235 mm (88 tum) bred högproduktiv vals. Maximalt fräsdjup är 330 mm (13 tum). Valsen är utrustad med tåliga, tredelade och enkelt demonterbara verktygshållare och karbidspetsar placerade i ett sicksackmönster för maximal brytkraft. Tillvalet Cat diamantbits finns tillgängligt för ännu högre fräsprestanda under vissa tillämpningar.

De koniska verktygshållarna med snabbkoppling har avsmalnande passning vilket bibehåller en tät inpassning i hållaren. Materialvalsen är försedd med stora, utbytbara karbidbelagda medbringare som effektivt förpassar det bortfrästa materialet till transportören, vilket ger högre produktionskapacitet och minskar förslitningen på fräskammaren och verktygen. Verktygen är monterade i tredelade gaffelhållare på valsändarna, vilket ger ett optimalt avstånd för att rensa upp löst material och minskar slitaget på valsen vid manövrering i fräsningen.

Tillvalet Cat diamantbits ger dig extrem fräsprestanda. Fräsbitsen håller upp till 80 gånger längre än konventionella hårdmetallbits och förlänger tiden mellan stoppen för underhåll av bits. De ökar produktionen och minskar driftskostnaderna genom utökad driftstid och minskat behov av inköp och lagring av pallar med hårdmetallbits. Cat diamantbits är vassare än konventionella hårdmetallbits vilket minskar belastningen på frässystemet och gör att maskinen kan fräsa vid högre hastighet för ökad produktion. Den minskade friktionen sänker även bränsleförbrukningen, vibrationerna på förarplatsen och maskinförslitningen, vilket minskar drifts- och underhållskostnaderna.

Cat Grade Control som tillval

PM620 och PM622 kan utrustas med integrerad Cat höjdkontroll. Höjd- och lutningssystemet med 2D-kapacitet är förberett för 3D och styr automatiskt valsdjup och tvärfall till ett förinställt fräsdjup och kan med tillvalsutrustning byggas ut för full 3D-kontroll. Bassystemet är helt integrerat i maskinen vilket ger enklare, mer exakt drift och bättre systemskydd. Systemet kan konfigureras med beröringslutningsgivare eller beröringsfria lutningsgivare inklusive Cat ultraljudsgivare och monteringsdetaljer, för sidoplåtens läge eller tillvalet invändig skida. Maskinen kan ställas in för höjdkontroll på båda sidorna med hjälp av valfria kombinationer av givare. Maskinen kan även ställas in för höjdkontroll på den ena sidan och lutningskontroll på den andra sidan. Systemet gör det möjligt att ändra givarnas konfiguration under drift med enkla kommandon utifrån kraven på respektive arbetsplats.

Tillsammans med Cat höjdkontroll ger tekniken för positionsavkänning maskinfunktioner såsom automatisk nedmatning vilken minskar belastningen på valsen när fräsningen inleds. Dessa maskiner har även ramp-in och ramp-ut-kapacitet som gör att början och slutet av fräsningen sluttar gradvis. Med funktionen autohopp kan maskinen avbryta fräsningen, hoppa över hinder som brunnslock eller galler och återta fräsningen vid inställt djup, med bara en enda knapptryckning.

En funktion för tvärkommunikation gör att föraren kan se och ändra inställningarna i styrdosorna som sitter på maskinens motsatta sida. Det gör att föraren kan styra båda sidorna av arbetet från samma plats. Systemet har även en korskopplingsfunktion som gör att när en justering av höjd eller lutning utförs på maskinens ena sida, så kommer den motsatta sidan att automatiskt justeras baserat på justeringskommandots parametrar. Valsdjupet och lutningen visas i realtid på varje styrdosa och syns tydligt även i solljus eller dåliga ljusförhållanden.

Ultraljudsgivare för lutningskontroll kan enkelt placeras på båda sidor och ger konsekvent precision på ± 3 mm (1/8 tum).

Transportörsystem

Insamlingstransportören drivs av en vridstark hydraulmotor som säkerställer maximal effektivitet. Den stora utmatningsöppningen rensar fräslådan snabbt och håller produktionen på topp. Det sömlösa uppsamlingsbandet med 32 mm (1,25 tum) höga ribbor är 850 mm (33,5 tum) brett för att effektivt rensa fräslådan och ge bättre kontroll över små partiklar. Istället för justerskruv kan tillvalet fettspänningssystem väljas. Det består av en fettcylinder med vilket bandets spänning och spårning justeras. Cylinderlösningen underlättar justeringen och minskar behovet av att personal måste vistas i närheten av det rullande bandet. Den traditionella konstruktionen med skruvjustering finns även tillgänglig.

Det standardmonterade vattenspraysystemet smörjer transportbandet och håller dammnivån under kontroll. En centrifugalpump pumpar vatten till spraymunstyckena i skärkammaren. Spraymunstyckena riktar vattenstrålen mot valsen i ett solfjädermönster för att effektivare kyla fräsverktygen. Munstyckena tas enkelt bort utan verktyg vid inspektion och byte. Systemet har en automatisk funktion och aktiveras endast när valsen är inkopplad och maskinen rör sig framåt, vilket sparar vatten. Systemet har tredubbla filter och en mätare som övervakar vattentrycket, en indikator för låg vattennivå och reglerventiler som håller nere vattenförbrukningen. Inkluderat är även ett inbyggt vintersystem som i en enkel metod använder tryckluft för att blåsa ur vattenledningarna.

Vattentanken rymmer 3 400 l (898 gal) och kan fyllas via påfyllningsöppningarna av standardstorlek antingen ovanpå maskinen eller vid marknivå baktill på maskinen. Det finns även en sidofyllningsöppning som tillval. Via denna kan vatten fyllas på medan maskinen är i arbete. Det går även att få en vattenmatningspump som tillval vilken förenklar andra fyllningsalternativ.

Det är även möjligt att installera ett extra vattenspraysystem för ännu effektivare kylning och dammbindning under riktigt tuffa arbetsförhållanden. Detta system innehåller en extra vattenpump, en andra sprayramp i valskammaren och extra spraymunstycken på den insamlande transportören.

Det hydrauliskt reglerade, främre matarbandet kan höjas och sänkas och med hjälp av två cylindrar svängas 60 grader åt höger och vänster om centrumlinjen. Bandet kan manövreras från förarplatsen eller från de två kontrollstationerna i marknivå. Det är försett med övre aluminiumkåpor som extra skydd mot materialspill och vind som kan blåsa upp damm av finkornigt material. Matarbandet kan även fällas ned hydrauliskt vilket minskar maskinens mått vid transport.

Det sömlösa matarbandet har 32 mm (1,25 tum) höga ribbor och är 850 mm (33,5 tum) brett. Det har lång livslängd och mycket god kontroll över finkornigt material. Matarbandets variabla bandhastighet kan justeras så att avlastningen sker korrekt.

Ett dammreduceringssystem finns som tillval. Systemet använder vakuum för att suga damm från den insamlande transportören och transportzonen mellan insamlings- och lastningstransportörerna. Dammet matas ut genom lasttransportören tillsammans med det bortfrästa materialet.

Tillvalsutrustning

Tillvalen inkluderar fräsvals för diamantbits och bits, motoriserat skyddstak, fönster för skyddstak, extra pekskärmar, Cat höjdkontroll, invändig utjämningsskida med cylinder med lägesavkänning, fjädrande säten, fjärrkameror, extra vattenspraysystem, dammsugningssystem, rotorvridverktyg, högtryckstvätt, fack för förvaring av fräsbitslådor, vattenfyllningspump med hög kapacitet och elektrisk bränslepåfyllningspump.

Servicevänlighet

De stora luckorna kan öppnas helt för att ge utmärkt åtkomst till motor, emissionsutrustning, luftfilter, hydraulkomponenter och underhållspunkter för det dagliga underhållet.

Det datoriserade övervakningssystemet med elektroniska kontrollmoduler (ECM:er) övervakar kontinuerligt systemtryck och motorns status med ett antal olika användningslägen. Systemet kan visa självdiagnostik och felkoder på pekskärmen.

Maskinernas långa serviceintervall sänker kostnaderna för ägande och drift. Bytesintervall för motorolja är 500 timmar och intervallet för hydraulolja är 3 000 timmar om oljeprovtagning inte genomförs och upp till 6 000 timmar om planerad oljeprovtagning genomförs.

Med en elektrisk driven extrapump kan nödhydraulflöde skapas så att en funktionsoduglig maskin kan återfå vissa funktioner och bogseras från arbetsplatsen så att den inte är i vägen för det fortsatta arbetet.

Valsens hydrauliska servicelucka öppnas helt för att ge bekväm åtkomst till valsen vid inspektion och verktygsunderhåll. Den motormonterade luftkompressorn och borttagningsverktyget för fräsbits gör det lätt att byta fräsverktyg snabbt och enkelt. Ett rotorvridverktyg finns som tillval med vilket rotorn vrids vid byte av fräsbits.

Hydraulslangarna hålls på plats på ett säkert sätt med hjälp av fästblock i polyuretan. Blocken håller slangarna isär så att de inte nöts mot varandra vilket förlänger livslängden och ökar tillförlitligheten.

Nylonnät skyddar elsystemets kablage. Allväderskontakter säkerställer det elektriska systemets robusthet. De elektriska kablagen är färgkodade, numrerade och märkta med komponentidentifierare för att förenkla felsökning.

Med Product Link får du korrekt, aktuell och användbar information om din utrustnings placering, utnyttjande och skick. Systemet underlättar diagnosåtgärder och underhållsplanering och ger lägre kostnader genom tvåvägskommunikation om vitala maskindata och lokaliseringsinformation mellan återförsäljaren och kunden. Andra tillvalsutföranden finns tillgängliga.

Elsystemet på 24 volt har två underhållsfria och vibrationsskyddade Cat-batterier som är specifikt utvecklade för maximal startmotoreffekt. Batterierna är placerade baktill på maskinen och nås enkelt från marknivå.

Övriga finesser som gör servicen av dessa maskiner enklare inkluderar läckagesäkra, O-ringstätade hydraulanslutningar, grupperade trycktestporta, portar för planerad oljeprovtagning, nivåglas och framdragna smörjningspunkter.

Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information om de nya asfaltfräsarna PM620 och PM622.

 

# # #

Information till redaktörer: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar www.cat.com/requestCatinfo