Caterpillar lanserar tjänsterna Cat® Connect Productivity

Caterpillar lanserar tjänsterna Cat® Connect Productivity

För publicering i Nordamerika och Europa: mars 2017  
Utgivningsnummer: 104PR17

På CONEXPO-CON/AGG 2017 kommer Caterpillar att utöka sitt utbud av teknikbaserade Cat® Connect-tjänster genom att inkludera Productivity-tjänsterna.   Caterpillar och Cat-återförsäljarnätet har under många år levererat teknikbaserade lösningar för bland annat utrustningshantering och säkerhet.   I och med lanseringen av nya Productivity-tjänster kommer Caterpillar och Cat-återförsäljarnätet att stärka det befintliga tjänsteutbudet och samtidigt hjälpa kunderna att effektivisera verksamheten ytterligare, kontrollera kostnaderna och minska riskerna.

Introduktionen av Productivity-tjänsterna innebär en utökning av Caterpillars och Cat-återförsäljarnas roll som betrodda rådgivare till kunder inom anläggningsindustrin.   Productivity-tjänsterna är indelade i sju övergripande kunderbjudanden.

Rapportering av utnyttjandegrad gör det möjligt för arbetsledningen att se hur utrustningen presterar. Tjänsten organiserar och prioriterar data från utrustning och presenterar den så att kunden får svar på frågor om utrustningens produktivitet över tid - per skift, per arbetsdag eller i sammanställningar för en hel maskinpark vilka visar trender och mönster.

Geospatial kartläggning kan snabbt och noggrant kartlägga arbetsplatser. Obemannade flygfarkoster (drönare) tar högupplösta bilder av en arbetsplats. Särskilda analysprogram beräknar produktiviteten med hjälp av bilderna och de kan även användas för utvärdering av platsens struktur och utformning.  

Jämförande utvärderingar hjälper kunderna att lyckas med projekt utifrån bästa branschstandard. Experter hos återförsäljaren genomför utvärderingar av en kunds utrustning eller hel arbetsplats. Med hjälp av resultaten fastställs basvärden som sedan används för att bedöma framgången hos framtida projekt.  

Förarutbildning stärker färdigheter som maximerar produktionen.   Tjänsterna inom förarutbildning gör att kundens förare på ett säkert sätt kan flytta maximalt med material på kortast möjliga tid med minsta möjliga slitage på utrustningen.

Utbildning i arbetsplatseffektivitet förstärker kunskaperna hos kundens arbetsledning genom att bland annat etablera en förståelse för hur produktivitet kan mätas och hur man identifierar möjligheter till förbättrad effektivitet.

Produktivitetsövervakning har maximal produktivitet och effektivitet som mål genom rekommendationer för arbetsplatsen. Återförsäljarkonsulter ger kunden råd baserat på utnyttjandedata, platsinformation och sin egen erfarenhet med målsättningen att maximera prestanda för arbetsplatsens utrustning och förare så att kundens egen definition om ett lyckat projekt kan förverkligas.

Produktivitetsplanering säkerställer produktionsresultaten. Återförsäljarkonsulter hjälper kunderna med optimering av arbetsplatsernas utformning, strategier för maskinpark och utnyttjande av utrustning, så att specifika produktivitetsmål kan uppnås.

Teknikbaserade tjänster utvecklar arbetsplatsen. Med sin djupgående och breda kunskap och tillgång till årtionden av branschdata, är Caterpillar och dess globala återförsäljare väl rustade för att kunna garantera kunderna inte bara att få ut det mesta möjliga av sin teknik, utan även för att förmedla tillförlitliga och användbara insikter och rekommendationer som förbättrar kundens arbetsplatser och dess slutresultat.

Oavsett industrigren, typer och fabrikat på utrustningen eller maskinparkens storlek har Caterpillar tekniken som ger dig beslutsunderlag och bidrar till framgången för din verksamhet. Lär dig mer om nya Cat Connect-tjänsterna genom att besöka Caterpillar på CONEXPO-CON/AGG – monter 10924 i norra hallen och monter 4490 i ”Gold Lot”.

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2017 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo