Caterpillars beläggningsteknik maximerar produktiviteten

Caterpillars beläggningsteknik maximerar produktiviteten

För publicering över hela världen, april 2013

Utgåva: 142PR13

Caterpillars beläggningsteknik maximerar produktiviteten

Det är kommentarer från kunderna som har drivit fram många av de nya tekniska förbättringar som har konstruerats och byggts in i Caterpillars nya produkter för beläggning, kompaktering och asfaltsfräsning. De visas på Bauma i München i hall B6 och på utomhusområdet i anslutning till hallen.

"Våra kunder vill ha teknik med funktion - teknik som hjälper dem att förbättra produktiviteten och resultaten", säger Jim McReynolds, verkställande direktör på Caterpillar Paving Products. "Vårt främsta mål är att ge våra kunder lösningar som sänker deras ägande- och driftskostnader."

Förbättrad teknik
Produkterna som är med på mässan visar upp beläggningstekniken från Cat® och de fördelar som den kan bidra med.

Cats höjd- och lutningssystem
Många av de nya beläggningsmaskinerna och asfaltsfräsarna från Cat har det nya höjd- och lutningssystemet. Det är konstruerat för att hjälpa beläggningspersonalen att med precision lägga och fräsa material. Korskopplingen ger en konstant lutning trots höjdförändringar. Tekniken är lätt att förstå för personal som arbetar med såväl beläggning som asfaltsfräsning och den är enkel att använda.

Mobil-Trac
Mobil-Trac-underredet finns på många nya beläggningsmaskiner från Cat. Det ger bästa möjliga grepp med hög körhastighet och stor manövrerbarhet. Systemet bidrar till att arbetet går snabbare och till att beläggningsmaskinerna kan uppfylla kraven under varierande och krävande förhållanden.

Riktar bort röken
Oberoende forskare har nyligen kommit fram till att så mycket som 92 procent av röken försvinner eller riktas bort från beläggningsmaskinerna med hjälp av Cats unika luftreningssystem. Röken riktas bort från både beläggnings- och skridpersonalens arbetsytor.

Cats kompakteringskontroll
Cats kompakteringskontroll finns på Cats nya jordkompaktorer, vibrerande tandemkompaktorer och gummihjulsvältar. Kompakteringskontrollen ger föraren information som bidrar till att kompakteringen håller hög kvalitet. För jordkompaktorerna ger grundsystemet kompakteringsmätning med antingen CMV-teknik (Compaction Meter Value, kompakteringsmetervärde) eller MDP-teknik (Machine Drive Power, maskindrivkraft). Det finns också möjlighet att anpassa systemet med en GPS-kartläggningsfunktion. För de vibrerande tandemkompaktorerna och gummihjulsvältarna ger systemet GPS- och överfartskartläggning. Det ger föraren möjlighet att uppnå mer homogen och effektiv kompaktering genom korrekt antal passeringar. Det finns fler tillgängliga funktioner, som infrarödgivare fram- och baktill som hela tiden mäter asfaltstemperaturen. Datan som samlas in kan lagras för att senare analyseras så att processerna kan utvärderas och justeras.

Cats kompakteringskontroll med MDP (Machine Drive Power, maskindrivkraft)
MDP är en unik teknik som finns på nya jordkompaktorer i Cats B-serie. Den fungerar bra på de flesta arbetsplatser och jordtyper, både fin, kornig och kohesiv jord. Den fungerar på slätvalsade jordkompaktorer och kan även användas på jordkompaktorer med padfotsvals och på slätvalsade jordkompaktorer med padfotsats. Den är unik på så sätt att den mäter kompaktionen oavsett om vibrationssystemet är på eller avstängt.

MDP indikerar jordens hårdhet genom att mäta rullmotståndet. Den mäter närmare det djup som maskinerna kan kompaktera på och den mäter också närmare skikttjockleken. Mätningarna påverkas mindre av den dämpande effekten hos jordkompaktorer och den kan därför användas på maskiner med padfotsvalsar.

Cats kompakteringskontroll kan också använda ett GNNS (Global Navigation Satellite System), t.ex. GPS, oavsett om den har CMV eller MDP. På så sätt kan man få positioneringsinformation för att kartlägga överfarter, täckning och kompakteringsmätning. Datan kan lagras och analyseras i efterhand.

"Vi fortsätter att utnyttja att vi har flera decenniers erfarenhet av beläggningsbranschen. Vi fortsätter också att lyssna på våra kunder och med deras hjälp utveckla tekniker som löser problem", säger McReynolds. När vi utvecklar ny och förbättrad teknik funderar vi alltid över hur vi kan göra det enklare för kunderna att använda maskinerna på arbetsplatsen. Målet för Caterpillar Paving Products är att utveckla teknik som är så avancerad att den jobbar på problemfritt i bagrunden samtidigt som den höjer produktprestandan och sänker ägande- och driftskostnaderna."

Product Link och VisionLink
Product Link är en lösning för fjärrövervakning som möjliggör effektiv och smidig hantering av maskinparken. Product Link överför informationen via mobiltelefon och satellit. Det motsvarande webbaserade programmet Vision Link gör det möjligt att anpassa tillstånds- och utnyttjanderapporter samt förbättra kartläggning och funktioner för blandade maskinparker.

Här kan du besöka Caterpillars webbplatser för bauma München 2013:
Engelsk webbplats: http://www.uk.cat.com/bauma
Tysk webbplats: http://deutschland.cat.com/bauma

 

Image 1

Image 2

Image 3

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnät, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den berörda regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-postadress: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo