Konstruktionsförbättringar för nya ramstyrda dumprar från Cat® som innefattar ökad förarsäkerhet och bekvämlighet samt förbättrad styrning och drivlina

Konstruktionsförbättringar för nya ramstyrda dumprar från Cat® som innefattar ökad förarsäkerhet och bekvämlighet samt förbättrad styrning och drivlina

För global publicering, april 2018  
Utgivningsnummer: 259PR18

Tre nya ramstyrda Catdumprar – 730, 730 EJ (Ejector) och 735 – har omkonstruerats betydligt, med förbättringar av beprövade funktioner och prestanda jämfört med föregångarna i C-serien (730C2, 730C2 EJ och 735C). Bland annat finns nya förarplatser, innovativa nya kontroller, transmissionsskydd, ett nytt system för lyftassistans, ett avancerat system för dragkraftsreglering, ett nytt stabilitetssystem och ett bränslebesparande ECO-läge.

730 och 730 EJ är dessutom utrustade med automatisk retarderstyrning och en funktion för start i backe. 735 behåller dessa funktioner från föregångaren i C-serien och har fått betydande konstruktionsförbättringar som innefattar en ny Cat ®C13 ACERT™-motor och en Cat CX31-transmission (även på 730 och 730 EJ). Utöver det har strukturen och måtten optimerats, vilket minskar tomvikten med 22 procent och bibehåller samma utmärkta produktivitet som utgående 735C. Egenskaperna ökar tillsammans bränsleeffektiviteten med upp till 19 procent.

Förarplats

Hyttens nya externa ”spinal ROPS”-konstruktion " inkluderar en bakruta som eliminerar behovet av en stolpe i C-seriens chassi, vilket ger bättre sikt bakåt. Dessutom finns en ny väckningsfunktion som aktiverar maskinens displayer när dörren öppnas. Dörren har en lättare, starkare konstruktion med förbättrad tätning mot damm. Hyttdesignen i helhet resulterar i en lägre ljudnivå på 72 dB(A), 7 dB(A) lägre jämfört med tidigare modeller.

Nytt infrarött glas (tillval) minskar värmeansamling i hytten. Skjutbara rutor på vänster och höger sida ökar ventilationen och underlättar kommunikationen med medarbetare och lastfordonets förare. Ett nytt automatiskt klimatsystem med fler luftventiler ovanför och bakom föraren ger bättre uppvärmning och kylning. Ett nytt uppvärmt/kylt säte med fler justeringsmöjligheter gör att det går att "ställa in " egna bekvämlighetsinställningar. Passagerarsätet är nu dessutom fällbart och har extra stoppning.

 Ett nytt belysningssystem som styrs via en brytare på marknivå belyser hyttens steg och ramledsområdet för ökad säkerhet. De integrerade nyttolastlamporna (tillval) ger en extern indikering på nyttolastnivåerna. LED-arbetsbelysning med lång räckvidd (tillval) ger bättre sikt på natten eller då det råder sämre sikt. Nya hyttmonterade speglar förbättrar sikten runt hela maskinen, inklusive en spegel för sikt framåt. Utvändigt finns en flexiblare nedre stötfångare och ett diskret avgasrör som inte behöver tas bort vid transport.

Cat Connect PAYLOAD-tekniken (tillval) beräknar nyttolasten via givare som sitter på balansarmsfjädringen. Statuslampor vid hyttakets fyra hörn gör maskinen synlig från alla vinklar. Cat Detect/Stability-Assist-systemet övervakar traktorns och karossens arbetsvinkel och lutning, och varnar föraren om maskinen närmar sig tröskelvärdet. Tippningen avslutas automatiskt om fortsatt arbete medför risk för vältning.

Säkerheten höjs ytterligare av Cats avancerade system för automatisk dragkraftsreglering. Tekniken tillämpar differentialspärrar i förebyggande syfte för att undvika hjulspinn. Dessutom finns ett "terrängbaserat, "varvtalsutjämnande system som hindrar plötslig acceleration vid körning över extremt ojämn terräng där det är svårt att hålla ett jämnt tryck på gaspedalen.

Innovativa reglage

En ny kombinerad transmissions- och lyftspak ger effektiv styrning med en spak av fordonshastighet och karosslyft, vilket automatiserar upprepade uppgifter och underlättar för föraren. Med en brytare i hytten kan föraren välja antingen manuell eller assisterad lyftstyrning. Det senare alternativet applicerar pausbromsen automatiskt, sätter transmissionen i neutralläge och höjer karossen till maximal vinkel vid hög tomgång. Med assisterad lyftreglering återställs karossen till det nedre läget med en enda knapptryckning. Både lyft- och sänkningsfunktionerna har automatisk dämpning och hastighetssänkning.

Nya knappar på den kombinerade transmissions- och lyftspaken gör att det går att ställa in (begränsa) maskinhastigheten och välja pausbroms. Dessutom finns ett nytt växlingsskydd som stannar dumpern på ett säkert sätt om föraren ändrar riktningsväxelläge när dumpern är i rörelse. Den nya kombinerade transmissions- och lyftspaken har även ett parkeringsläge. En tertiär bromsbrytare aktiverar parkeringsbromsen om den primära och sekundära bromsen mot förmodan skulle sluta fungera.

Modellspecifikationer

På nya 735 har Cat C15 ACERT-motorn på 441 hp ersatts med Cat C13 ACERT på 428 hp. De nya 730 och 730 EJ har fortfarande Cat C13 ACERT-motorn på 367 hp. C13-motorn som används i alla nya dumprar finns i utföranden som uppfyller emissionsnormer för både starkt reglerade och mindre reglerade länder.

730 EJ är konstruerad för att tippa laster under körning, vilket ger ren tömning av hela lasten. Maskinen klarar också arbete där höjden är begränsad och är stabilare på mjuka underlag.

 

Cat 735 ramstyrd dumper.

Specifikationer

 

730

730EJ

735

Motor

Cat C13 ACERT

Cat C13 ACERT

Cat C13 ACERT

Maximal nettoeffekt vid 1 700 varv/min (SAE J1349)

367 hp (274 kW)

367 hp (274 kW)

428 hp (319 kW)

Vikt (tom)

26,3 ton (23 900 kg)

29,3 ton (26 600 kg)

27,8 ton (25 240 kg)

Angiven nyttolastkapacitet

30,8 ton (28 000 kg)

31,0 ton (28 120 kg)

35,2 ton (32 000 kg)

 

Hjulbas

8 fot 9 tum (2 679 mm)

8 fot 9 tum (2 679 mm)

8 fot 9 tum (2 679 mm)

Antal axlar

3

3

3

Hjulkonfiguration

6 hjul

6 hjul

6 hjul

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar har fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar på att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2018 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

 

Trycksaker

Platshållarbild


Hämta högupplöst bild

Cat 735 ramstyrd dumper.

 

Platshållarbild


Hämta högupplöst bild

Cat 730 och 735 ramstyrda dumprar

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo