Bränsleeffektiva 336F L/LN XE Hybrid kombinerad med integrerad nyttolast- och Grade Control-teknik ger ökad produktivitet på arbetsplatsen

Bränsleeffektiva 336F L/LN XE Hybrid kombinerad med integrerad nyttolast- och Grade Control-teknik ger ökad produktivitet på arbetsplatsen

För publicering i Europa: mars 2015
Utgivningsnummer: 41PR15  

Bränsleeffektiva 336F L/LN XE Hybrid kombinerad med integrerad nyttolast- och Grade Control-teknik ger ökad produktivitet på arbetsplatsen

Nya Cat® 336F L/LN XE Hybrid står i en klass för sig själv tack vare bränslebesparande hybridteknik och ett komplett program av Cat Connect-tekniker för att öka produktiviteten och effektiviteten på arbetsplatsen. 336F L/LN XE Hybrid, som ersätter 336E L/LN H Hybrid, har en Cat C9.3 ACERT-motor som uppfyller EU:s steg IV-normer för emissioner och en integrerad design som sparar bränsle, optimerar prestanda och tar tillvara på och återanvänder energin. Den nya hybriden ger beräknade bränslebesparingar på upp till 20 procent (jämfört med standardmodellen 336F L/LN) och upp till 25 procent (jämfört med tidigare standardmodellen 336E L/LN) utan att göra avkall på prestanda och utan extra underhållskostnader. 336F L/LN XE hybrid är branschens första grävmaskin som är utrustad med det helt nya helt integrerade Cat Production Measurement-nyttolastsystemet som gör det möjligt för förarna att väga lasten medan de är på väg och att tryggt kunna leverera exakta laster, samtidigt som cheferna kan övervaka produktiviteten.

Kraftfull motor              

Den bränsleeffektiva C9.3 ACERT-motorn, som har en nominell motoreffekt på 235 kW (320 metriska hästkrafter) och är utformad för att drivas effektivt med biobränsleblandningar upp till B20, använder ett dieselpartikelfilter och avgasefterbehandling som inte avbryter arbetscykler eller kräver förarens ingripande. För ytterligare bränslebesparingar kan föraren minska motorvarvtalet till tomgång med en knapptryckning. En automatisk funktion för avstängning vid tomgång stänger av motorn när den har gått på tomgång under en förinställd tidsperiod och ett ekonomiläge justerar motorn för optimal bränsleeffektivitet.

De effektiva hydraulsystemen i Hybrid

336F L/LN XE:s ESP-pump (Electronic Standardized Programmable) sparar en avsevärd mängd bränsle genom att matcha motorns prestanda med den belastning som uppkommer. Pumpens design kompletteras av Cats ACS-system (Adaptive Control System), som optimerar hydraulprestanda genom smart reglering av begränsningar och flöden för smidig kontroll av maskinens rörelser och leverans av hydraulkraft exakt var och när den behövs.

Nyckeln till Hybrids effektiva prestanda är Cats SER-ventil (Swing Energy Recovery), som fångar upp kinetisk energi vid inbromsning av svängrörelsen genom att lagra hydraulflöde från svängmotorn, som annars hade gått förlorat, i högtrycksackumulatorer och sedan frigöra den lagrade energin för att bidra till acceleration av svängrörelsen. Resultatet är en minskad belastning på hydraulpumparna och en efterföljande avsevärd minskning av bränsleförbrukningen.

Det rejäla hydraulflödet i 336F L/LN XE:s redskapskretsar och ett högt huvudavlastningstryck skapar kraft för hantering av ett antal skopor och arbetsredskap, t.ex. saxar, kombiverktyg, hydraulhammare och rivare.

Förarmiljö

Hytten med överrullningsskydd (ROPS) är rymlig och tyst med stora glasytor för sikt åt alla håll. Luftfiltreringen trycksätter hytten för att hålla ute damm, och joystickskonsoler som kan höjdjusteras, en stor färgskärm samt den tillgängliga luftfjädrade/uppvärmda/luftkylda förarstolen garanterar förarens komfort och produktivitet. Standardutrustningen i 336F L/LN XE omfattar tidsfördröjd arbetsbelysning och en bakåtriktad kamera för förbättrad säkerhet.

Hållbara ramverk

Underredesalternativen för den nya modellen omfattar ett långt för krävande tillämpningar (L) och ett långt/smalt (LN). Massiva ramar och en extra kraftig motvikt kombineras för att bilda en exceptionellt stark, stabil arbetsplattform för grävning, lyft och användning av tillbehör.

Den kraftiga HD-bommen med 6,5 m räckvidd och två stickalternativ – 3,2 m och 2,8 m – ger utmärkt mångsidighet för allmänt grävarbete, t.ex. flerfunktionsgrävning och -lastning.

Teknikförbättringar

För att uppnå maximal avkastning på investeringarna måste utrustningens ägare använda maskinerna till den fulla potentialen – producera mer på kortare tid, använda mindre bränsle, undvika onödigt maskinslitage och trygga säkerheten på arbetsplatsen. Cat Connect hjälper kunderna att uppnå dessa mål genom att utnyttja Caterpillar-teknik och Cat-återförsäljarens tjänster.

LINK-teknik, t.ex. Product Link™-systemet, ansluter trådlöst ägare till sina maskiner vilket ger åtkomst till uppgifter som plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder för analys och rapportering via VisionLink®-användargränssnittet online. LINK-information kan användas som stöd för faktabaserade beslut för att främja ökad effektivitet och minskade ägande- och driftskostnader.

Cat Grade Control Depth and Slope, ett fabriksintegrerat system för de nya 336F XE-modellerna, använder skyddade givare i frontlänkaget för positionering samt uppgifter om grävning och fyllning i realtid via bildskärmen i hytten. Förare sparar tid genom att uppnå specifikationerna redan efter det första grävmomentet, samtidigt som bränsle sparas, maskinslitaget minskar, fyllningsmaterial sparas och höjdkontroller minimeras. Cat-återförsäljaren kan enkelt uppgradera systemet till 3D-funktioner med Cat AccuGrade™ GPS- eller UTS-paket (Universal Total Station).  

Cat Production Measurement, som är en standardfunktion i 336F L/LN XE, är en Cat Connect Payload-teknik som använder lyftcylindergivare för att mäta hydraultryck och skopans läge för att beräkna nyttolasten med en noggrannhet på ± 5 procent när bommen svängs, så att arbetscykeln inte behöver avbrytas och förarna kan justera lasterna vid upplaget.

Nyttolastinformationen är lättillgänglig via bildskärmen i hytten, vilket gör att man slipper gissa och riskera kostsamma under- eller överbelastningar, och systemet kan enkelt programmeras för materialtyp, truckidentifiering, belastningsmål och lagring av belastningsdata. Tillsammans med LINK-teknikerna kan cheferna få åtkomst till belastningsdata och mätningar av produktion och bränsleeffektivitet via VisionLink Payload-övervakning. På så sätt kan de spåra materialförflyttningar, utvärdera maskinparkens/förarens prestationer samt fatta beslut om produktionsmål och effektivitet på arbetsplatsen.

Servicevänlighet och säkerhet

Åtkomst från marknivå till de flesta större underhållspunkterna, en elektrisk bränsleurluftningspump, separat avtappning för bränsletanken och en bränslenivåindikator (för att undvika överfyllning) förenklar rutinmässig service och maskinfunktioner som hyttintegrerad ROPS, halkskyddade ytor, programmerbar halogenarbetsbelysning, stora takfönster och ett bakåtriktat kamerasystem som standard förbättrar säkerheten.

Maskinspecifikationer för 336F L/LN XE Hybrid

Arbetsviktsområde  37 000-38 900 kg
Motor  Cat C9.3 ACERT
Effekt (ISO 14396)  235 kW (320 hp)
Nettoeffekt (ISO 9249)  226 kW (307 hp)
Bullernivå i hytten (ISO6396)  73 dB(A)
Utvändig bullernivå (ISO6395)  105 dB(A)
Svänghastighet  8,7 varv/min
Körhastighet    4,8 km/h
Dragkraft  294 kN
Max grävdjup *  7 490 mm
Max. räckvidd vid marknivå *  11 020 mm

* med HD R-bom med 6,5 m räckvidd, R-sticka 3,2 m, 2,28 m³ skopa  

 

Trycksaker

###

Information till redaktören:  Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo