Integrerad Cat® Grade Control-teknik är nu standard för hydraulgrävmaskiner av typen 323E L (N) med 2,9 m sticka

Integrerad Cat® Grade Control-teknik är nu standard för hydraulgrävmaskiner av typen 323E L (N) med 2,9 m sticka

För publicering i Europa i oktober 2014
Utgivningsnummer: 495PR14 

Cat® Grade Control Depth and Slope är en Cat Connect Grade-teknik som nu är standard på hydraulgrävmaskiner av typen Cat 323E L (N) som säljs i Europa med 2,9 meters sticka och bom med standardräckvidd. Detta 2D-system är integrerat i maskinens standardmonitor och visar positionering i realtid med information om grävning och fyllning som hjälper föraren att arbeta effektivt och exakt med samma djup och lutning utan att man behöver gissa. Det gör att det går snabbare att avsluta arbeten med färre överfarter, ökade bränslebesparingar och minimala utgifter för utsättning och kontroll. Betydande produktivitetsökningar på upp till 35 % och dokumenterade bränslebesparingar på upp till 6 % har uppnåtts med systemet.

Cat Grade Control är integrerat i maskinen från fabriken. Givare och komponenter är inbyggda i maskinen, vilket minskar risken för stöld eller skada vid användning, skyddar kundens investering och ökar maskinens andrahandsvärde. Och eftersom Caterpillars teknik i Cat-maskiner är optimerad för att arbeta som ett system erbjuder det tillförlitlig prestanda så att kunderna kan arbeta tryggt.

Integrerade knappar på joysticken gör att förare kan justera lutningsinställningar utan att ta händerna från reglagen, samtidigt som skärmen ger en enkel miljö där föraren kan arbeta ihop med systemet. Ljudsignaler kan aktiveras för att varna föraren om skopans skärande egg eller kant är ovanför, på eller under den önskade nivån.

Dessutom kan varningar för höjd och djup ställas in för att varna föraren om länkaget eller skopan närmar sig en fördefinierad höjd eller ett fördefinierat djup, till exempel vid grävning nära vattenlinjer eller i områden med lågt i tak. 

Cat Grade Control är lätt att använda och kräver bara att föraren anger en vertikal startpunkt som referens, vilken systemet använder som utgångspunkt – antingen genom att beröra en känd punkt, t.ex. ett nav eller en pinne, eller genom att använda en laserstråle från en sändare på arbetsområdet. Föraren anger helt enkelt det djup och den lutning som ska uppnås på displayen och kan därefter börja gräva enligt lutningen. 

Ljusstreck på displayen ger synlig vägledning, kompletterat av ljudvarningar. Om maskinen flyttas kan föraren helt enkelt låta den integrerade stickmonterade laserfångaren föras igenom laserstrålen, och när systemet känner av lasersignalen uppdateras lutningsdata och styrningsindikatorer i realtid. Man behöver inte ange en ny utgångspunkt varje gång. Givare mäter bommens, stickans och skopans rörelser medan displayen visar hur mycket föraren behöver justera skopan uppåt eller nedåt för att åstadkomma den önskade lutningen.

Om avancerad kapacitet krävs kan Cats kunder enkelt uppgradera till Cat AccuGrade™-systemet med 3D-lutningskontroll, vilket hjälper dem att uppnå exakta resultat vid komplicerade konstruktioner. Maskinen levereras med färdigt kablage från fabriken med bakre mastfästen för enkel uppgradering.

 

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress
Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo