Integrerad konstruktion för grävmaskinerna 340F och 352F med lång räckvidd från Cat® ger rejäl gräv- och lyftkapacitet för utökade avstånd

Integrerad konstruktion för grävmaskinerna 340F och 352F med lång räckvidd från Cat® ger rejäl gräv- och lyftkapacitet för utökade avstånd

För publicering i Europa i september 2015
Utgivningsnummer: 264PR15

De nya grävmaskinerna Cat® 340F och 352F med lång räckvidd är konstruerade för tillämpningar som kräver exceptionellt djup grävning och schaktning på över olika avstånd, t.ex. för arbete i sand- och grustag, utformning av långa lutningar och rengöring av lakdammar. De nya modellerna passar lika bra för gräv- och lyfttillämpningar och har stora skopor och kraftiga höga och breda underreden som ger ökad stabilitet vid arbete på maskinens sida. De här maskinerna för specialtillämpningar är konstruerade av Caterpillars konstruktörer och tillverkade i Caterpillars fabriker. Det ger en integrerad konstruktion som säkerställer högsta möjliga tillförlitlighet, prestanda och enkla underhåll som våra kunder har lång erfarenhet av med Cats D-modeller. Grävmaskinen 340F med lång räckvidd kommer ut på marknaden under det tredje kvartalet 2015 och grävmaskinen 352F med lång räckvidd under det första kvartalet 2016.

Grävmaskin 340F med lång räckvidd har en Cat C9.3 ACERT™-motor och 352F har en C13 ACERT-motor. Båda motorerna uppfyller emissionskraven i EU steg IV. Grävmaskinerna har dessutom en speciellt kraftig överram, svänglager och kaross – det kraftiga ramverk som förenar den svängbara överramen med bandramarna. Dessa förstärkta balkar ger tillsammans med ökad motvikt en maximal räckvidd vid marknivå på 18 080 mm för 340F och 19 640 mm för 352F. Maximalt grävdjup är 13 050 mm respektive 13 040 mm.

Hydraulkapacitet

Hydraulsystemet för redskap på grävmaskinerna 340F och 352F med lång räckvidd har högt hydraulflöde vid högt tryck. Det gör att maskinerna klarar de speciella krav som ställs på dem, och ger kraft och maximal kontroll för en mängd olika grävskopor och hydrauliska arbetsredskap.

Systemets effektivitet förbättras genom att de hydrauliska huvudkomponenterna sitter nära varandra – vilket ger kortare anslutningsrör och slangar som minskar friktionsförluster och tryckfall. Resultatet är minskad belastning på systemet, vilket ger bättre bränsleeffektivitet. Huvudreglerventilen är dessutom konstruerad att svara proportionerligt på styrspakens rörelser så att du kan kontrollera de hydrauliska funktionerna exakt.

Förarhytt

Hytten på grävmaskinerna 340F och 352F med lång räckvidd är rymlig och bekväm med automatiskt klimatsystem som håller jämn temperatur. Lättmanövrerade joystickar sitter på konsoler som kan justeras i höjdled. Dessutom kan armstöden och det höga ryggstödet justeras för bästa komfort.

Hyttens stora glaspartier ger bättre sikt medan specialtätning och isolering håller förarmiljön ren och tyst. Den stora, högupplösta LCD-skärmen är utformad för enkel navigering och visar viktig förarinformation.

Servicevänlighet/teknik

Punkterna för rutinunderhåll, tex. smörjpunkter, avtappningskranar, filter och dräneringsrör, är enkla att komma åt från marknivå. Luckorna till serviceutrymmena är utformade för att förhindra att skräp tränger in och kan fästas säkert i öppet läge vid underhåll på maskinen. Kylsystemet (sida vid sida) är utformat för optimal effektivitet och enkel rengöring.

Tack vare LINK-tekniken, som Product Link™-systemet, kan maskinparksägare förbättra produktiviteten och sänka driftskostnaden genom att spåra viktiga parametrar, som maskinens placering, driftstimmar, bränsleförbrukning, diagnostikkoder och tomgångstid via onlinegränssnittet VisionLink®.  

Specifikationer för 340F och 352F med lång räckvidd

 

340F

352F

Motor

Cat ACERT C9.3

Cat ACERT C13

Nettoeffekt, kW

228

304

Max. arbetsvikt, kg

43 600

59 400

Max. grävdjup, mm

13 050

13 040

Max. räckvidd vid marknivå, mm

18 080

19 640

Hydraulflöde, l/min

570

770

Hydraultryck, kPa

35 000

35 000

Lyftläge

38 000

38 000

Svänghastighet, varv/min

8.8

8.7

Dragkraft, kN

291

330

Trycksaker

###

Information till redaktören: Caterpillar tillhandahåller produkter och tjänster i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress
Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Läsarförfrågningar

 

www.cat.com/requestCatinfo