Integrerad teknik för Cat® M-seriens väghyvlar ökar produktiviteten, minskar driftkostnaderna och ökar säkerheten

Integrerad teknik för Cat® M-seriens väghyvlar ökar produktiviteten, minskar driftkostnaderna och ökar säkerheten

För publicering i Nordamerika och Europa: november 2015
Utgivningsnummer: 344PR15

Caterpillar presenterar en serie integrerade tekniker för väghyvlar i M-serien, M-serien 2 och M-Serien 3: Cat® GRADE med tvärfallsfunktion, stabil bladreglering, automatisk ramledsstyrning och avancerade joystickreglage. De fyra teknikerna förbättrar förarens prestanda och produktivitet och sänker driftskostnaderna.  

Cat GRADE med tvärfallsfunktion: snabb, exakt hyvling

Cat GRADE med tvärfallsfunktion är ett fabriksintegrerat tillvalssystem som inte kräver någon infrastruktur, basstation, designfiler eller dataradio. Det enkla och kostnadseffektiva 2D-systemet justerar automatiskt schaktbladets lutning baserat på förarens bladstyrning vilket omedelbart ger en enhetlig höjning av skärkanten. Det innebär att föraren kan hyvla snabbt och exakt med mindre bränsle, material och arbete. När 3D-kontroll krävs kan systemet enkelt uppgraderas till AccuGrade.

Stabil bladreglering: Mindre studsar, mer precision

Stabil bladreglering är en patenterad tillvalsteknik som känner av och minskar maskinens studsning för att förbättra hyvlingsprecisionen. Systemet minskar automatiskt motorvarvtalet i 15 procents intervall när maskinstudsningar känns av. När hyveln stabiliseras ökas motorns varvtal systematiskt till en förinställd nivå. Inställningarna kan justeras för att passa lokala förhållanden eller inställningar.

Automatisk ramledsstyrning:  Förbättrad manövrerbarhet och produktivitet

Automatisk ramledsstyrning, en annan patenterad teknik, gör att väghyvelns förare vrids automatiskt vid svängning vilket avsevärt minskar förartröttheten. Resultatet är förbättrad produktivitet och manövrerbarhet, speciellt vid arbete i trånga utrymmen eller vid kurvor, hinder och vändningar. Alla väghyvlar i M-serien och M-serien 3 levereras från fabriken med hårdvara installerad för automatisk ramledsstyrning och 500-timmars prövotid för programvaran.

Avancerade joystickreglage:   Säker, effektiv kontroll

Avancerade joystickreglage gör att föraren kan styra, växla, vrida och justera bladet, använda Cat GRADE med tvärfallsfunktion, styra en snöplog och extra hydraulik – utan att ta händerna från joystickarna. Tillvalsreglagen är lätta att lära sig att använda och ökar säkerheten, minskar förartröttheten och förbättrar produktiviteten.  

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2015 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo