Nya C-seriens ramstyrda dumprar ökar vinstpotentialen med bättre cykeltider, bränsleeffektivitet, automatiska system och enkel användning

Nya C-seriens ramstyrda dumprar ökar vinstpotentialen med bättre cykeltider, bränsleeffektivitet, automatiska system och enkel användning

Släpps över hela världen: mars 2015
Utgåva: 36PR15

De nya ramstyrda Cat®-dumprarna 735C, 740C EJ och 745C bygger på den beprövade prestandan, tillförlitligheten och hållbarheten hos B-seriens föregångare med några betydande nya funktioner. Dessa omfattar motorer som uppfyller emisionsnormerna EPA Tier 4 Final (USA) och EU-nivå IV, nya transmissioner med utökad elektronisk styrning, automatisk dragkraftsreglering, automatisk retarderstyrning, backtagningsassistans och avvaktande bromssystem samt ett system för nyttolastvägning (tillval). Alla syftar till att ge lägre kostnader per ton genom att minska cykeltiderna, spara bränsle och underlätta förarens arbetsbelastning.

Angiven nyttolastkapacitet för de nya modellerna är 32,7, 38 och 41 ton, där varje modell ersätter sin föregångare i B-serien. Kapacitetsökningen på 1,5 ton för nya 745C (jämfört med kapaciteten för 740B) kombineras med snabbare cykeltider för betydande produktionsvinster.

Den nya ejektormodellen 740C EJ, som kombinerar 745C-modellens traktor med en horisontell avlastningskorg, ger en ökad mångsidighet och säkerhet i vissa tillämpningar. 740C EJ kan lasta av material till enhetliga djup samtidigt som den körs i hög hastighet, vilket potentiellt minskar behovet av spridarutrustning på arbetsplatsen. Den kan dessutom lasta av med ökad stabilitet på mjuka underlag, i sidosluttningar och uppförsbackar samt i miljöer där det finns överhängande hinder.

Ny effektivare drivlina

Motorerna i de nya modellerna uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final/nivå IV, men finns även tillgängliga i versioner som uppfyller tillämpliga emissionsnormer för mindre reglerade och ej reglerade områden. 735C-modellens motor Cat C15 ACERT™ har 452 hästkrafter (337 kW) och C18 ACERT-motorn i 740C EJ och 745C har 511 hästkrafter (381 kW).

Ramstyrda dumprar som har utformats för försäljning i högreglerade områden är utrustade med Cats CEM-modul (Clean Emissions Module). Detta efterbehandlingssystem innehåller ett dieselpartikelfilter som kan regenereras automatiskt (avlägsna ansamlad sot) utan inblandning av föraren och utan att arbetscykeln avbryts. Den helt integrerade Cat CEM-modulen innehåller även ett selektivt katalytiskt reduktionssystem och en DEF-tank (för dieselavgasvätska). Man kommer enkelt åt DEF-tanken från marknivå.

Den nya powershift-transmissionen Cat CX38 med hög densitet som används i C-seriens dumprar har nio framåtlägen, två bakåtlägen och ett antal elektroniska funktioner som förbättrar den allmänna prestandan och produktiviteten:

Den elektroniska kopplingstryckregleringen, till exempel, modulerar transmissionkopplingens ansättning för smidig växling och förlängd komponentlivslängd. APECS-funktionen (Advanced Productivity Electronic Control Strategy) syftar till att optimera valet av växel i alla situationer för effektiv prestanda och bränsleekonomi.

Växlingsmomenthanteringen (STM, Shift Torque Management), tillsammans med den förbättrade växlingslogikfunktionen (SCL, Shift Control Logic), bibehåller ett konsekvent momentflöde genom transmissionen under ändringar av växlingsintervallet, har automatiskt val av växel som är anpassad till maskindriften samt automatisk nedväxling för acceleration. Part Throttle Shifting ger möjlighet att växla vid lägre varvtal, vilket ger förbättrad bränsleeffektivitet, tystare drift och enklare manövrering vid låg hastighet.

När de nya dumprarna i C-serien, med permanent 6-hjulsdrift, används vid varierande terräng- och markförhållanden justerar funktionen för automatisk dragkraftsreglering ansättningsnivån för kopplingslåsen i mellanaxelns differential och i de tre axeldifferentialerna. Systemet gör dessa justeringar när maskinen är i rörelse och kräver ingen inblandning av föraren. Systemet bibehåller optimal dragkraft för stadig produktion, vilket gör att föraren inte behöver koppla in systemet manuellt. Det sparar även bränsle genom att proportionerligt ansätta låsen beroende på driftförhållandena och hindrar inte manövrering i trånga utrymmen.

Retardstyrning för C-seriens modeller kan nu ställas in på helautomatik, utöver manuell styrning. I det automatiska läget hanterar maskinen retardationen genom en kombination av motorbromsning, val av växel och ansättning av färdbromsarna utan inblandning av föraren. Det automatiska systemet är tillgängligt för både framåt- och bakåtväxling och det manuella systemet har två inkopplingsnivåer för mer erfarna förare.

Bland övriga funktioner som kan bidra till den allmänna effektiviteten och enkla användningen finns backtagningsassistanssystemet, som gör det enklare att stanna och starta i uppförsbackar och det avvaktande bromssystemet, som tillfälligt ansätter färdbromsarna vid pauser i arbetscykeln, som när man väntar vid lastnings- eller tippstället eller vid förseningar på grund av trängsel på arbetsplatsen.

Cat Connect-teknik

Cat Connect PAYLOAD -teknik för 735C, 740C EJ och 745C hjälper kunderna att optimera driften och öka den allmänna effektiviteten på arbetsplatsen. Med Cats produktionsmätning, som finns som tillval, kan förarna tryggt mäta och leverera exakta nyttolaster för att öka produktiviteten, sänka kostnaderna och förhindra risken för skador vid överbelastning. När den här funktionen används med Cat Connect LINK-tekniker kan man komma åt PAYLOAD-data via VisionLink®-användargränssnittet online. Med korrekt och tillförlitlig prestanda- och produktivitetsdata kan kunderna fatta faktabaserade beslut i god tid om sin maskinpark och sköta sin arbetsplats på ett effektivt sätt.

Maskinspecifikationer

 

735C

740C EJ

745C

Motormodell

Cat C15 ACERT

Cat C18 ACERT

Cat C18 ACERT

Märkeffekt, hk (kW)

452 (337)

511 (381)

511 (381)

Arbetsvikt, kg

164 024 (74 400)

14 316 (64 100)

163 296 (74 070)

Angiven nyttolast, ton

36 (32,7)

42 (38)

45,2 (41)

Angiven nyttolast, m3

26,8 (20,5)

30,1 (23)

32,7 (25)

Antal axlar

3

3

3

Drivkonfiguration

6 hjul

6 hjul

6 hjul

###

Information till utgivare: Caterpillar lanserar produkter och tjänster i respektive område med olika tidsintervall. Även om vi anstränger oss för att säkerställa att produktinformationen släpps först efter att Caterpillar har fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, våra anläggningar och våra marknadsföringspartners om att produkter och tjänster finns tillgängliga i den relevanta regionen ombeds utgivarna vänligen att kontrollera produkttillgänglighet och specifikationer med sina lokala återförsäljare.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge” samt företagets och produkternas identitet som används häri, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. 

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och som är registrerat i USA och andra länder.

©2015 Caterpillar Med ensamrätt

Pressfrågor

Caterpillars pressrepresentanter

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarfrågor

www.cat.com/requestCatinfo