Den nya väghyveln 16M3 från Cat® ger ökad bränsleeffektivitet och kraft samt bättre hållbarhet, säkerhet och förarkomfort

För global publicering i juli 2015
Utgivningsnummer: 156PR15

Den nya väghyveln 16M3 från Cat® omfattar tekniska förbättringar som förbättrar bränsleekonomin, ökar den strukturella hållbarheten, underlättar underhållet, bidrar till förarkomforten och främjar säkerheten för  både föraren och personer i maskinens närhet. 16M3 finns i utföranden som uppfyller motoremissionskrav över hela världen.

Väghyveln 16M3 är en oumbärlig maskin för anläggning och underhåll av gruvtransportvägar – så att truckarna kan köras så effektivt som möjligt, till minsta möjliga kostnad per ton förflyttat material. 16M3 har ett hyvelblad på 4.9 m (16 fot) och en genomsnittlig arbetsvikt på 32 411 kg (71 454 pounds). Väghyveln har optimal storlek för arbetsuppgifter där en truck på 136 ton (150 short tons) eller mindre används.

 16M3 har en Cat C13 ACERT™-motor med Cats optimerade system för variabel effekt, som ger en nettoeffektklassning från 216-259 kW (290-348 hästkrafter). Motorn finns i tre utföranden för att uppfylla globala emissionskrav: U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final); motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3); och motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2).

Ett nytt ECO-läge, standard för Tier 2-motsvarande motorer och Tier 4 -motorer, har tagits fram för att förbättra bränsleekonomin genom att optimera motorns varvtal till 1 900 varv/min i arbetsväxel om möjligt utan försämrade prestanda. Den här förarvalda funktionen ger uppskattade bränslebesparingar på upp till 4-5 procent, jämfört med arbete vid likvärdiga tillämpningar med lätt till medeltung last med systemet inaktiverat. Ett extra motorstyrningssystem ger jämn kraft till hjulen genom en konstant justering av motorn som kompensation för kraftförluster till kylfläkten.

Nytt för 16M3 är också ”OK att starta”-systemet, som automatiskt kontrollerar nivåerna för motorkylvätska, motorolja och hydraulolja när nyckeln vrids till läget ON (På). Systemet övervakar också nämnda nivåer samt växellådsoljenivån under drift och varnar föraren om nivåerna blir för låga.
 

Drivlina och ramverk

 Cats direktdrivna powershift-transmission, med åtta framåt- och sex bakåtväxlar, inkluderar Cats APECS-system (Advanced Productivity Electronic Control Strategy), avsett att ge smidigare växling och främja produktiviteten. Den modulära växellådan har nu en automatisk differentialspärr som standard, vilket garanterar lämplig låsning/upplåsning för optimal dragkraft och manövrering, och förhindrar eventuella skador orsakade av manuell styrning vid fel tillfälle.

16M3 har också ett nästan 15 procent högre dynamiskt bromsmoment vid de bakre tandemhjulen, tack vare att både bromsskivornas diameter och kolvområdet har förstorats. En ny manuell bromsslitageindikator underlättar mätning av skivornas slitage, så bromsbeläggen behöver inte längre tas bort vid slitagekontroll.

16M3-versionens främre ram, ramledsområde och bakre ram är specialkonstruerade för att garantera långsiktig hållbarhet med den nya modellens ökade vikt och kraft. Centrumförskjutningsdelen består nu av en kraftig stålgjutning, utformad för effektiv belastningsfördelning och ökad hållbarhet i det här högbelastade området av huvudramen. Den bakre ramen har förlängts och omfattar två stötfångargjutstycken för extra motvikt, och ramplåtarna (vid ramstyrningsleden) är 50 procent tjockare än på 16M. Den längre ramen förbättrar maskinbalansen och styrningen och ger enkel åtkomst för rutinunderhåll.

 

I hytten

Via den nya färgpekskärmen, med en intuitiv menystruktur, kan föraren övervaka maskinens prestanda, ställa in parametrar för den aktuella driftsituationen och hitta serviceinformation för inledande felsökning. Den nya skärmen visar också värden för Cats Grade Control Cross Slope-system samt DEF-vätskans nivå.

Dessutom har de flesta trelägesbrytare som tidigare användes bytts ut mot en ny knappsats med belysta tryckknappar, vilket ytterligare underlättar förarens jobb. Avancerade joystickreglage (finns som tillval för eftermontering) förbättrar styrningen av Cats Grade Control Cross Slope- eller AccuGrade-system och är även förberedda för styrning av yttre hydraulik.

Standard på 16M3 är också Caterpillar Vital Information Management System (VIMS™), som tillhandahåller realtidsinformation om maskinens tillstånd och omgivning, trender, händelser och annan viktig information om maskinen för att stödja produktion och planering.

 

Säkerhet och service

Systemet med bakåtriktad kamera är standard och visar skarpa bilder på den nya informationsskärmen eller en valfri LCD-skärm ovanför backspegeln. En bältesindikator, som varnar föraren om bältet inte är fastspänt och registrerar incidenten som en felkod, ingår också i standardutrustningen.

Den valfria plattformen för förbättrad åtkomst omfattar stegar, gångbord och räcken som ger åtkomst till hytten eller motorrummet från maskinens båda sidor. Ett tillgängligt utförande för serviceåtkomst har stegar, gångbord och räcken som ger bekväm åtkomst till motorrummet från båda sidor. De dubbla luckorna ger öppen åtkomst till motorn och är försedda med rostfria cylindergångjärn för att lätt kunna tas av. Ett tillgängligt paket för brandbekämpningsförberedning underlättar installation av de flesta rekommenderade brandbekämpningssystem som passar till 16M3.

Viktiga serviceintervaller har förlängts för 16M3: motorns luftfilter och förrenare har dubbelt så lång livslängd jämfört med 16M, och serviceintervallerna för huvudhydraulfilter, styrfilter och transmissionsfilter har dubblats från 500 timmar till 1 000 timmar när S•O•SSM -provtagning och Cat-filter används. Dessutom har intervallerna för byte av olja i växellåda/bakaxel förlängts från 1 000 timmar till 2 000 timmar med S•O•S-provtagning.

I motorinkapslingen finns tillräckligt med spelrum ovanför ventilkåpan för att utföra service på spridare, kompressionsbromsar och ventiler utan att några större komponenter behöver tas bort. Bakaxelns modulära konstruktion möjliggör borttagning av slutväxlar i chassit, vilket minskar servicetiden avsevärt.

16M3 är också utrustad med ett nytt modulärt kylarpaket, vilket underlättar borttagning och installation av komponenter i kylsystemet med en uppskattad tidsbesparing på 20 procent jämfört med 16M. Rengöringsluckor ger enkel åtkomst till kylelementen.

En bränsletank av hållbar metall har en modulär konstruktion och kan användas med bränslesystem med snabb påfyllning som levererar upp till 567,8 liter/min (150 gpm). Den nya kylarshunttanken är tillverkad av metall. På modeller utrustade med en DEF-tank har den placerats strategiskt på marknivå för enkel påfyllning när bränsletanken fylls på.

Om du vill ha mer information om den nya 16M3-väghyveln kan du kontakta närmaste Cat-återförsäljare eller gå till: www.cat.com

Trycksaker

Specifikationer för 16M3

Motorfabrikat/modell

Cat C13 ACERT

Nettoeffektintervall, hp (kW)

290-348 (216-259)

Arbetsvikt, lb. (kg)*

71,454 (32 411)

Hyvelbladets bredd, fot (m)

16 (4.9)

Transmission

Direktdrivning, powershift

Växelområden

8F/6R

* Typiskt utrustad; maximalt testat 84 877 lb. (38 500 kg)

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress
Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Läsarförfrågningar

 

www.cat.com/requestCatinfo