De nya hjullastarna 950M och 962M från Cat® har förbättrad prestanda, bränsleeffektivitet och förarkomfort, samt uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV

De nya hjullastarna 950M och 962M från Cat® har förbättrad prestanda, bränsleeffektivitet och förarkomfort, samt uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV

För publicering i Europa: februari 2015
Utgivningsnummer: 23PR15

De nya hjullastarna 950M och 962M från Cat® – med Cat C7.1 ACERT™-motorer som uppfyller emissionskraven enligt steg IV – har högre effekt än sina föregångare i K-serien och upp till 10 procent förbättrad bränsleeffektivitet* som ett resultat av förbättrad prestanda i det omkonstruerade hydraulsystemet och den nya motorn, vilken arbetar på ett lägre genomsnittligt varvtal och alstrar mindre värme. Ett förbättrat gränssnitt mellan föraren och maskinreglagen förstärker ytterligare möjligheten till högre produktion och med det nya Cat Payload Measurement-systemet kan föraren vara säker på att leverera exakta laster, samtidigt som arbetsledningen kan övervaka maskinens produktivitet.

I de nya modellerna har även drivlinan förbättrats, hytten blivit ännu bekvämare, Z-länkaget optimerats (kombinerar aggressiv skopprestanda med parallellyft). Och med det stora utbudet av skopor och redskap i Cat Prestanda-serien blir maskinen enastående mångsidig

Prestanda och bränsleeffektivitet

De av Caterpillar utvecklade och beprövade elektroniska lösningarna för bränsle-, luft- och efterbehandlingsteknik, säkerställer att emissionerna regleras helt utan föraråtgärder, inte inkräktar på maskinens drift samt ger tillförlitlighet, hög produktivitet och låga driftskostnader.

Med en nettoeffekt på 171 kW (232 hp) ger nya 950M 9 procent mer effekt än sin motsvarighet i K-serien och 962M, med en nettoeffekt på 186 kW (253 hp), ger 13 procent mer effekt. De nya modellerna har ett maximalt vridmoment som är i genomsnitt 18 procent högre, vilket betyder mer användbar kraft vid hjulen. Dessutom känner det nya, produktiva ekonomiläget automatiskt av belastningen på drivlinan och justerar motorns varvtal och vridmoment för optimal prestanda och bränsleeffektivitet.

I 950M och 962M finns den nya femväxlade Cat Power-shift-transmissionen med momentomvandlare med lockup och lås-till-låsväxling (spärren är aktiverad under växlingar), liksom Cats system för växling med enkel koppling (vilket aktiverar fram/back-kopplingen under växling). Automatväxelfunktionen reglerar transmissionens automatiska växling och aktiveringen av lockup-kopplingen. Tillsammans förbättrar dessa två funktioner vridmomentflödet genom transmissionen under växlingar, vilket framför allt är värdefullt vid körning uppför ramper.

De omkonstruerade axlarna har differentialspärrar av skivtyp som kan aktiveras under körning, vilket förbättrar dragförmågan i dessa tillämpningar och därigenom ökar produktiviteten. Dessa modeller levereras som standard med differentialspärrar på framaxeln vilka aktiveras manuellt med en brytare på golvet, utan att maskinen behöver stannas. Tillvalet med helautomatiska differentialspärrar på fram- och bakaxel regleras genom mätning av skillnader i hjulhastigheterna och behöver ingen föraråtgärd för att aktiveras. Dessa differentialspärrar av skivtyp minskar däcknötningen jämfört med andra dragkraftshjälpmedel, vilket ytterligare minskar kundens driftskostnader.

Maskinerna har nya utvändiga skivbromsok för parkeringsbromsarna monterade på framaxelns ingående axel. Eftersom de är externa uppstår inte samma effektivitetsbrister som i slutna våta parkeringsbromsar med bromsskivor som arbetar i olja och det finns inte heller någon olja att byta, vilket minskar kostnaderna för bränsle och underhåll. Externa parkeringsbromsar med bromsok är lätta att komma åt för inspektion och service.

Förbättrad hydraulik

Hydraulsystemen på 950M och 962M har genomgått betydande konstruktionsändringar och därmed fått ökat kundvärde. Huvudhydraulventilen är nu en enblocksventil med en integrerad sektion för lastarmsfjädring. Enblockskonstruktionen minskar vikten, har 40 procent färre läckageställen och är gemensam för alla modeller i M-serien. Extrahydraulik med en tredje och fjärde funktion kan enkelt läggas till på fabriken eller på fältet genom tillägg av en andra fjärrventil.  Det nya systemet för lastarmsfjädring har nu två ackumulatorer som gör det mer effektivt över ett större nyttolastområde, vilket ökar produktiviteten och förareffektiviteten tack vare bekvämare körning.

Hydraulsystemets komponenter på 950M och 962M skyddas av fullflödesfiltrering och filtrering med njurformad slinga. Ett filter i hydraultankens returledning filtrerar all olja som återförs till tanken. Det finns även en husavtappningssil för extra skydd och slutligen ett separat filter med njurformad slinga och finare mikrometerklassning som kontinuerligt filtrerar bort mindre partiklar från systemet. Denna konstruktion med flera nivåer garanterar att hydrauloljan är ren och skyddar det övriga hydraulsystemet grundligt från föroreningar. En ny ventil för termisk förbikoppling har lagts till för att förbättra hydraulsystemets uppvärmning.

Förarkomfort och -produktivitet

Ökad förareffektivitet är ett huvudmål med konstruktionen av 950M och 962M. Säkra förare som känner sig trygga i hanteringen av maskinerna och har en ren, bekväm och tyst förarmiljö med reglage som är intuitiva och lättmanövrerade, innebär minskad förartrötthet och högre prestanda.

Den nya elektrohydrauliska joystickstyrningen går även att få på 950M och 962M. Den har hastighetsavkänning med kraftåterkoppling vilket ger oöverträffad komfort och kontroll. En ny universalpekskärm i färg förenklar förargränssnittet dramatiskt, med maskinreglage, bakåtriktad kamera och det nya, helt integrerade systemet Cat Production Measurement. Tack vare intuitiv navigering med text på olika språk, kan förarna ändra vissa maskindriftparametrar och övervaka maskinen bokstavligen med fingertopparna.

Den centralt placerade strömställarpanelen med lysdioder är tätad mot fukt och smuts och ger tillförlitlig och enkel åtkomst till ofta använda funktioner, även med handskar. ISO-symbolerna på varje membranknapp är präglade rakt igenom för att säkerställa att markeringen inte nöts bort. Även i M-serien finns en "hjälpfunktion" som förklarar hur varje membranknapp fungerar.

Med förarens effektivitet i fokus har kontrollpanelen gjorts överskådligare med de oftast använda reglagen lättare att nå. Tack vare pekskärmen har vissa utökade funktioner kunnat flyttas vilket eliminerat behovet av en andra strömställarpanel. Detta gör maskinen ännu mer enkel och lättkörd.

In- och urstigning ur M-seriens hytt blir säkrare med de trappliknande stegen, de flyttade grepphandtagen och den bredare dörröppningen. Med en brytare i det elektroniska servicecentret på marknivå, låses dörren upp och öppnas sedan av en gasfjäder. Sikten har förbättrats med de nya valsade ROPS-stolparna, utökade glasytor i dörren och större konvexa backspeglar med integrerade speglar för döda vinkeln. Förarkomforten och bekvämligheten har förbättrats ytterligare med automatisk klimatkontroll, låga ljudnivåer och ett vibrationsdämpande hyttmonteringssystem.

Avancerad teknik med Cat Connect

För att hjälpa kunderna att nå högsta möjliga effektivitet på arbetsplatsen och hantera 950M och 962M för optimal avkastning på investeringen erbjuder Cat Connect lösningarna LINK, PAYLOAD och DETECT. Product Link™ hjälper maskinparksägare att övervaka plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder genom onlinerapportering via användargränssnittet VisionLink® med vars hjälp ägar- och driftskostnaderna kan minskas. Cat Production Measurement informerar föraren i hytten om nyttolastens vikt, vilket säkerställer leveranser av exakta laster, högre effektivitet och tryggare förare. Föraren kan med ett ögonkast se nyttolastvikten vilket ger exakta skop- och lastfordonsvikter liksom information om daglig nyttolastvikt och antal cykler. Nyttolastsystemet är integrerat med VisionLink vilket gör det enkelt för arbetsledningen att från kontoret övervaka materialförflyttningen och styra produktiviteten så att de dagliga produktionsmålen uppnås. Med kamera för bakåtsikt förbättras uppsikten över arbetsplatsen så att föraren kan arbeta med större självförtroende och med maximala prestanda samtidigt som säkerheten för personer och tillgångar tillgodoses.

Maskinspecifikationer

 

950M

962M

Motor

Cat C7.1 ACERT

Cat C7.1 ACERT

Bruttoeffekt – SAEJ1995, kW (hp)

187 (250)

202 (271)

Effekt – ISO 14396, kW (hp)

186 (253)

201 (273)

Nettoeffekt – ISO 9249, kW (hp)

171 (232)

186 (253)

Arbetsvikt, kg **

19 769

20 296

Skopkapacitet, m3

2,5-9,2

2,5-9,9                     

 

*Bränsleeffektivitet mäts i förflyttat material per volymenhet bränsleförbrukning. Genomsnittliga effektivitetsförbättringar som testats och analyserats för en genomsnittlig arbetscykel och standardkonfiguration med variationer per jämförbar modell, med och utan ekonomiläge aktiverat. Faktorer som påverkar resultaten är bland annat maskinkonfiguration, förarteknik, maskinens användningsområde och klimatet.

**Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Michelin 23.5R25 XHA2 L3 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link, manuella differentialspärrar/öppna axlar (fram/bak), skydd för drivlinan, nödstyrning och ljuddämpning. 950M är utrustad med en 3,3 m³ (4,3 yd³) materialhanteringsskopa med BOCE (bultmonterat skärstål) och 962M är utrustad med en 3,6 m³ (4,7 yd³) materialhanteringsskopa med BOCE.

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo