Cat®:s nya hjullastare 986K levererar påtagligt förbättrad effektivitet vilket ger låg kostnad per ton

Cat®:s nya hjullastare 986K levererar påtagligt förbättrad effektivitet vilket ger låg kostnad per ton

För publicering i: Nordamerika, Europa, Japan & Sydkorea: mars 2017  
Utgivningsnummer: 30PR17

Konfigurationen för hantering av ballastmaterial erbjuder en nyttolast på hela 12,7 ton (14 short tons) så att kunderna kan maximera produktionen i bergtäkter.

Läs mer om Cat®:s nya hjullastare 986K med en helt omkonstruerad hytt av högsta klass utrustad med STIC™-styrning och Cat Production Measurement som medger vägning av nyttolast i hytten så att förarna kan arbeta mer produktivt och tryggt leverera korrekta laster. För bästa lönsamhet i ditt företag ger 986K tillförlitlig och effektiv lastkapacitet samt möjlighet till renovering för flera liv.

Med lägre vikt och kortare totallängd än 988K är Cat®:s nya lastare 986K den perfekta arvtagaren till modell 988F, med en kostnad per ton som till fullo uppfyller höga produktionskrav. 986K har en storlek som passar perfekt för lastning av Cats 36,3 till 55,3 tons (40 till 61 short tons) ramstyrda truckar med stel ram. I konfigurationen för ballastmaterial ingår en 8,3 m3 (11 yd3) skopa och extra motvikt för högvolymslastning av bearbetat material, vilket gör att lastbilarna kan lastas med färre passeringar.

Byggd för prestanda

Den nya hjullastaren 986K är utrustad med Cat STIC-styrning som i en enda spak ger dig kontroll över körriktning, växelval och styrning. Vid upprepade cykler som repetitiv lastning krävs påtagligt färre joystick-operationer av föraren jämfört med rattversioner vilket gör att föraren blir mindre trött och produktionen hålls på topp.

Med såväl standard- som höglyftslänkage ger lastaren optimal lastcykelmatchning för effektiv lastning av Cats truckar. Maskinen kan lasta ramstyrda Cat 740 och 745 samt 770 med stel ram, med fyra lastcykler. Konfigurerad för höga lyft kan Cat 772 lastas med fem cykler och 773 med stel ram, med sex cykler. Caterpillars beprövade lastarlänkage med Z-balk ger suverän sikt över skopans kanter och arbetsområdet samt aggressiv grävprestanda och brytkraft.

Den ytterst responsiva Cat C15 ACERT™-motorn har en maximal nominell effekt på 278 kW (373 hp) och uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final (EU steg IV). Lastarens automatiska motoravstängning vid tomgång maximerar bränsleeffektiviteten genom att minska motorns tomgångstid. Den lastavkännande hydrauliken förbättrar maskinens prestanda och effektivitet genom att endast leverera hydraulflöde till redskap och styrning när det behövs.

Bekvämt handhavande

Lastmaskinens helt nykonstruerade hytt förbättrar förarens komfort och produktivitet. Denne äntrar maskinen via stegar på vänster eller höger sida vilka har en reducerad 45-graders vinkel och erbjuder tre kontaktpunkter hela vägen. STIC-styrningens armstöd kan enkelt fällas upp så att föraren snabbt kan komma på plats i hytten. Föraren upplever en minskad vibrationsnivå tack vare de isolerade hyttfästena och den luftfjädrade förarstolen samtidigt som den inkapslade, trycksatta och ljuddämpade hyttstrukturen minskar ljudnivåerna för föraren.

Genom ergonomisk placering av omkopplare och informationsskärm har lastmaskinen blivit ännu mer komfortabel och produktiv att hantera. Den enkla och intuitiva regleringen sköts via en pekskärm som gör att även mindre erfarna förare snabbt kan lära sig köra maskinen. Dess stora fram- och sidorutor ger tillsammans med backkameran extremt god sikt över arbetsområdet samt förbättrar förarens säkerhet.

Integrerad teknik som förbättrar effektiviteten.

Den integrerade elektroniken i 986K levererar flexibla informationsnivåer till såväl föraren som företaget. Maskinen är vid leverans utrustad med Cat Production Measurement (CPM), marknadens mest avancerade system för vägning av nyttolast. CPM väger materialet i skopan under körning så att föraren snabbt kan nå målvikten genom att minimera under- eller överlastning vilket annars minskar effektiviteten och ökar bränsleförbrukningen.

Cat Product Link™ eliminerar osäkerheten vid hantering av lastmaskinen och maximerar drifttiden tack vare fjärrövervakning med informationsinhämtning från maskinens system via VisionLink®. Det lättnavigerade användargränssnittet i VisionLink informerar och summerar maskinutnyttjandet, bränsleförbrukningen och nyttolasten. Tekniken gör det möjligt för utsedd personal i företaget att granska värdefulla rapporter, analyser och histogram som bidrar till att förbättra hanteringen av maskinparken. Även påminnelser om schemalagd service samt felkodslarm kan skickas till service- och underhållsansvariga för att ge maskinen maximal drifttid.

Service på det enkla sättet

För att minska stillestånden och de långsiktiga driftskostnaderna har hjullastare 986K förlängda serviceintervall för såväl vätskor som filter. De grupperade servicepunkterna nås enkelt och säkert från marknivå eller plattform. De utsvängbara luckorna på maskinen båda sidor gör det enkelt att komma åt motorns servicekomponenter. Smörjnipplarna för svåråtkomliga komponenter är bekvämt grupperade för snabb, förebyggande smörjning medan tillvalet autosmörjning med regelbundna intervall automatiskt trycker in smörjfett i länkagets ledpunkter. Maskinens elektriska servicecentral nås från marknivå och innehåller fjärrstyrd anslutning för startkablar, kretsbrytare för huvudström och motor, nödstopp för motor, omkopplare för stegbelysning samt batterifrånkoppling.

Nya hjullastaren 986K stöds lokalt via Cats återförsäljarnätverk. Cats återförsäljare är högt värderade partners som kan leverera förebyggande underhållsprogram, underhållskontrakt med garantier, klassens bästa tillgång till reservdelar, förarutbildning och fabriksrenoverade Cat-originaldelar.

 

Produktspecifikationer för hjullastare 986K

   

Motor

Cat C15 ACERT

Maximal nettoeffekt, (SAE J1349)

373 hp (278 kW)

Arbetsvikt – standardlyft

44 818 kg (98 806 lb)

Nominell nyttolast – stenbrott

10 ton (11 short tons)

Nominell nyttolast – ballast (standardlyftande)

12,7 ton (14 short tons)

Hjulbas

3 810 mm (150 tum)

Skopvolymer

5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3)

Tömningshöjd - standard

3 079 mm (121 tum)

Tömningshöjd – höglyftande

3 538 mm (139 tum)

Skoppinnehöjd – standard

4 912 mm (189 tum)

Skopinnehöjd - höglyftande

5 371 mm (211 tum)

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2017 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo