Med de nya asfaltläggarna Cat AP300F/AP355F blir tekniskt avancerade funktioner tillgängliga även för medelstora tillämpningar

Med de nya asfaltläggarna Cat AP300F/AP355F blir tekniskt avancerade funktioner tillgängliga även för medelstora tillämpningar

För publicering i Nordamerika, Europa, Afrika och Mellanöstern: mars 2016  
Utgivningsnummer: 181PR16

De nya modellerna AP300F (hjulburen) och AP355F (gummiband) som kompletterar utbudet av asfaltläggare från Cat®, är specifikt konstruerade för effektiv produktion i medelstora tillämpningar inklusive parkeringsplatser, gator, cykel- och gångbanor, diken och smala vägrenar. De är utrustade med de nya, eluppvärmda skridarna i SE34-serien vilka finns tillgängliga med endast vibrations- eller vibrations-/stampknivssystem. AP300F och AP355F har avancerade, tekniska funktioner såsom motor med ekonomiläge, matningssystem med automatisk fyllning och som aktiveras med en enda knapptryckning samt automatiskt körläge.

Båda modellera drivs av en Cat C3.3B-motor på 55 kW (73,8 hp) med ekonomiläge och automatisk motorvarvtalsstyrning som reglerar motorvarvtalet baserat på belastning vilket ger effektiv prestanda, optimal bränsleekonomi och minskade ljudnivåer. C3.3B kan levereras konfigurerad för ett antal utsläppscertifieringar såsom US EPA eller EU, beroende på vart maskinen ska levereras. 

Systemet för automatisk fyllning regleras med en enda knapptryckning och växlar mellan skruv- och transportördrivning för att bygga med rätt materialhöjd från början. Även systemet för automatisk matning regleras med en enda brytare vilken gör samma jobb som de fyra brytarna på tidigare modeller. Föraren slipper nu manuellt aktivera varje skruv och transportör. Vid flyttning till nästa startpunkt lyfter det konfigurerbara körläget samtidigt skruvar och skrid vilket förhindrar skador från trottoarkanter eller andra hinder.

Underredets konstruktion

Mobil-Trac-underredet på AP355F har släta gummiband och pendlande boggier som ger optimal dragkraft och bärighet och med körhastigheter som motsvarar hjulburna modeller. Med pendlande boggier begränsas även dragpunktsförflyttningen vilket resulterar i jämnare beläggningsytor.

Det hjulburna underredet på AP300F ger hög mobilitet på arbetsplatsen med höga körhastigheter och snäv svängradie. Framhjulsdrivningen som tillvalsfunktion ger ytterligare dragkraft vid svåra markförhållanden.

Förarmiljö

Manöverkonsolernas reglage är utformade för enkelhet och flexibilitet – eller så avancerade som entreprenören önskar. Arbetslag som föredrar begränsade alternativ får ett organiserat och effektivt styrsystem medan de som vill ha fler funktioner kan nå dessa via olika menyer på pekskärmarna.

Ett uppvärmnings- och rengöringsläge kör matarsystemet i en lägre hastighet vilket effektiviserar tvättningen av systemet. Funktionen lyfter också skruven automatiskt vilket förenklar transporten.

Sätena kan förlängas utanför maskinen för att ge bättre sikt mot lastbilsförare och skruvkammare. Det justerbara sätet och den skjutbara förarkonsolen på en skena optimerar utrymmet och komforten medan skyddstaket med hydraulisk infällning och utfällbara sidovingar ger skydd när vädret så kräver.

Skridar

Skrid SE34V (endast vibration) eller SE34 VT (vibration/stampkniv) kan lägga upp till 4,0 m (13 fot 1 tum) monterade på AP300F och upp till 4,6 m (15 fot 1 tum) på AP355F. Med avsmalningsplåtar minskas beläggningsbredden till 700 mm (27,5 tum) vilket passar perfekt för dikesarbeten.

De eluppvärmda skridplåtarna drivs av en generator och de många temperaturgivarna säkerställer snabb och jämn värmefördelning över plåtarna. Eluppvärmda ändportar finns som tillval och ger ännu bättre materialflöde. Sridhjälpsystemet ser till att hålla konstant skridtryck vilket ökar beläggningens jämnhet och kvalitet.

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. 

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo