Nya Cat® D6K2 Schaktare: Favoriten för finschaktning är nu ännu smartare, snabbare och effektivare

Nya Cat® D6K2 Schaktare: Favoriten för finschaktning är nu ännu smartare, snabbare och effektivare

För publicering i Europa: februari 2016
Utgivningsnummer: 14PR16

Cat® D6K2 Schaktare är sedan länge en favorit för sin enastående finschaktningsförmåga och är nu utrustad med en smart uppsättning GRADE-tekniker för schaktare och ett uppdaterat underrede som ger möjlighet till ännu snabbare finschaktningshastigheter.  Cat C4.4 ACERT™-motorn med dubbla turboaggregat och ny hydrostatisk transmission förser dig med den effekttätaste drivlinan i denna storleksklass, samt upp till 17 procent bättre bränsleeffektivitet jämfört med den tidigare modellen. Med en nominell nettoeffekt på 97 kW uppfyller denna schaktare emissionskraven enligt EU steg IV.

Cat Connect-teknik

Varje ny D6K2 Schaktare levereras utrustad med Cat GRADE-funktioner som hjälper dig med bladkontrollen så att du får mer gjort på kortare tid. Erfarna förare kan arbeta mer produktivt och mindre erfarna förare kan uppnå bättre resultat snabbare. Dessa smarta funktioner integreras i maskinen i fabriken – ingen ytterligare maskinvara eller programvara behövs.

 • Cat Slope Assist, hjälper föraren att nå mållutningen snabbt genom att automatiskt bibehålla schaktbladets vinkel. Gör arbetet upp till 39 procent snabbare, med upp till 68 procent bättre ytkvalitet och upp till 82 procent mindre ansträngning från föraren.*  
 • Cat Stable Blade övervakar bladets rörelse och justerar automatiskt höjning och sänkning i samspel med föraren för att uppnå en jämnare schaktning snabbare och enklare.
 • Cat Slope Indicate visar traktorns tvärfall och längdfall (framåt-/bakåtorientering) på den primära bildskärmen vilket gör det enklare för förare att ställa maskinen i önskad sluttning och bibehålla schaktningen genom varje vända.

När det är dags att ta sig an mer komplicerade designplaner kan D6K2 utrustas med tekniska tilläggsfunktioner som gör det möjligt för kunderna att välja funktioner som anpassats efter arbetsplatsens behov och budget. Dessa GRADE-tekniker ger en kombination av digitala designdata, vägledning i hytten och automatisk bladreglering och resulterar i ökad noggrannhet vid schaktning, minskad omarbetning och lägre kostnader - oavsett om det handlar om bulkschaktning eller finschaktning.

 • Cat Grade Control 3D (tillgängligt i mitten av 2016) är ett integrerat höjdkontrollsystem som gör det möjligt för förare att öka effektiviteten, noggrannheten och produktiviteten vid såväl produktionsschaktning som finschaktning. Den integrerade konstruktionen omfattar antenner på taket, vilket tar bort behovet av konventionella bladmonterade master och tillhörande kablar. Systemet Cat AutoCarry™ och AccuGrade™ Ready-tillvalet ingår i paketet i syfte att höja produktiviteten och mångsidigheten ytterligare.
 • Cat AccuGrade är ett återförsäljarmonterat höjdkontrollsystem för eftermarknaden som ger ökad mångsidighet vid schaktning och förmåga att anpassa kapaciteten efter förändrade behov. Det omfattar olika lasrar för 2D-arbete på plant eller sluttande underlag, GNSS-kontroll (Global Navigation Satellite System) för komplexa 3D-skär och konturer och/eller system som använder en UTS (Universal Total Station) vid finschaktning. AccuGrade använder nu komponenter från Slope Assist-systemet för att tillhandahålla ännu högre schaktningsprestanda än vad som tidigare var möjligt.
 • Med AccuGrade Ready-tillvalet kan du enkelt installera eller uppgradera till Cat AccuGrade 2D- och 3D-schaktningsstyrsystemen för att ge din maskin extra mångsidighet och högre andrahandsvärde.

Cat Connect LINK-tekniken erbjuder telematik för trådlös anslutning av användare till utrustningen, vilket ger värdefulla insikter om maskinens eller maskinparkens prestanda. Product Link™ är helt integrerat i maskinerna, vilket ger enkel tillgång till aktuell information, t.ex. maskinens plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid och händelsekoder. Uppgifterna är tillgängliga online via användargränssnittet VisionLink® som bidrar till effektivare hantering av maskinparken och minskar driftskostnaderna.

Effektivitet och enkel användning

Den turboladdade motorn driver en hydrostatisk transmission vilket ger suverän manövrerbarhet, snabbare styrrespons och större kapacitet att utnyttja full bladbelastning. I ECO-lägena optimeras motorvarvtalet samtidigt som hastigheten bibehålls vilket ger bränslebesparingar på upp till 17 % vid lättare bladbelastningar som finschaktning. Andra förbättringar är:

 • Den nya redskapsventilen ger snabbare respons. De elektrohydrauliska reglagen är intuitiva och precisa med känslighetsjusteringar – fin, medel, grov.
 • Den nya LCD-skärmen är lättavläst och är av samma typ i en rad schaktare från Cat – den kan visa Slope Assist och är förberedd för bakåtriktad kamera varför ingen extra skärm behövs.
 • Power Pitch för blad (tillval) – ger enkel justering av bladlutningen från hytten för optimal produktivitet i tillämpningen.
 • Den nya automatiska dragkraftsregleringen minskar bandslirningen vid dåliga markförhållanden samt förbättrar produktiviteten och ytkvaliteten vid finschaktning.
 • Bakåtriktad kamera (tillval) ger förbättrad sikt.  
 • Nytt tvåvägsreglage – förval av hastigheter framåt/bakåt via ett vred förenklar manövreringen och ökar effektiviteten. Genom att inställningarna kan sparas i en förarprofil ökas bekvämligheten ytterligare.
 • I ett fäste (tillval) på maskinens baksida kan en skyffel fästas vilket är praktisk vid snabbrensning av underredet.

Sustainability (hållbarhet)

Nya D6K2 uppfyller emissionskraven i steg IV med teknik för emissionsminskning som inte kräver några föraråtgärder så att du inte behöver stanna för regenerering.   Dieselavgasvätskan (DEF) fylls bekvämt på från marknivå när du tankar och dieselpartikelfiltret konstruerats för att fungera under hela motorns livslängd – de behöver inte rengöras.

För mer information om nya D6K2 kan du kontakta din Cat-återförsäljare eller besöka www.cat.com.

*Cat Slope Assist, produktionsstudie, december 2014

D6K2 LGP

Maskinspecifikationer

   
MotorCat C4.4 ACERT med dubbla turboaggregat
Maximal effekt
ISO14396
117 kW
159 hp (DIN)
Nettoeffekt
ISO 9249/SAE J1349
97 kW
132 hp (DIN)
Arbetsvikt, XL    13 271 kg  
Arbetsvikt, LGP13 909 kg  
Bladkapacitetsområde (m3)3,26 – 3,81 m3

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo