Ny Cat® D6N-schaktmaskin: låg bränsleförbrukning, hög produktivitet

Ny Cat® D6N-schaktmaskin: låg bränsleförbrukning, hög produktivitet

För publicering i Europa: mars 2015
Utgivningsnummer: 37PR15

Den nya Cat®  D6N-schaktmaskinen ger 10 till 15 procents ökning av bränsleeffektiviteten (jämfört med föregångarmodellen) och tillför kundvärde med ett antal nya tekniska funktioner som ökar produktiviteten och underlättar förarens arbete. D6N drivs av en Cat C7.1 ACERT™-motor med en nettoeffekt på 124 kW (166 hp) och uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV.

Mer bränsleeffektiv

Den förbättrade bränsleeffektiviteten härrör främst från D6N:s nya transmission med direktdrivning. Den använder en momentomvandlare som ger den effektökning som krävs för produktiv rörelse vid schaktning, samt en lockup-koppling som möjliggör att D6N klarar last vid direktdrivning för optimal bränsleeffektivitet. Produktivitetsförbättringen i typiska tillämpningar uppskattas till upp till 10 procent jämfört med den tidigare modellen.

D6N:s standardsystem för förbättrad automatväxling i kombination med lockup-kopplingen gör det möjligt för förare att välja optimal körhastighet när lasten förflyttas, vilket resulterar i ytterligare bränslebesparingar. Dessutom anpassar en elektroniskt styrd, behovsstyrd fläkt med variabel hastighet automatiskt sin hastighet för att spara både motoreffekt och bränsle och sänker även ljudnivåerna avsevärt.

Cat Connect-teknik

Fullständig Cat Connect-teknik är tillgänglig för D6N, vilket gör att kunderna kan välja funktioner som är anpassade till arbetsplatsens krav och budget. Cat Connect GRADE-teknik ger t.ex. en kombination av digitala konstruktionsdata, vägledning i hytten och automatisk bladreglering och resulterar i ökad noggrannhet vid schaktning, minskad omarbetning, och lägre kostnader, oavsett om tillämpningen är omfattande schaktning eller finschaktning. Ett antal tekniker är tillgängliga för D6N, antingen som standardutrustning (S) eller tillvalsfunktioner (O):

Cat lutningsindikering  (S) visar maskinens tvärfall och längdfall (framåt-/bakåtorientering) på den primära bildskärmen, vilket hjälper förare att arbeta tryggt i sluttningar. Cat  stabilt blad  (S) utgör ett komplement till förarens bladreglering för att uppnå sluthyvling snabbare med mindre ansträngning.

Cat Grade Control Slope Assist (S) hjälper föraren att enkelt uppnå bladets nödvändiga fall- och sluttningsorientering genom att automatiskt upprätthålla nivåns fastställda bladvinkar. Systemet sparar tid, ökar ytkvaliteten och minskar behovet av insignaler från föraren. 

Cat Grade Control 3D  (O) som blir tillgängligt för D6N vid slutet av 2015 är ett integrerat höjdkontrollsystem som gör det möjligt för förare att öka effektiviteten, noggrannheten och produktiviteten både vid produktionsschaktning och finschaktning. Den integrerade konstruktionen omfattar antenner på taket, vilket tar bort behovet av konventionella bladmonterade master och tillhörande kablar. Slope Assist och Cat  AutoCarry™  -systemet ingår i paketet i syfte att höja produktiviteten ytterligare.

Cat  AccuGrade  (O) är ett återförsäljarmonterat höjdkontrollsystem för eftermarknaden som ger ökad mångsidighet vid schaktning och förmåga att skala kapaciteten enligt förändrade behov. Det omfattar olika lasrar för 2D-arbete på plant eller sluttande underlag, GNSS-kontroll (Global Navigation Satellite System) för komplexa 3D-skär och konturer och/eller system som använder UTS (Universal Total Station) vid finschaktning.

Cat AccuGrade™ Ready Option (ARO) (O) finns tillgängligt för enkel installation eller uppgradering till Cat AccuGrade 2D- och 3D-nivåstyrningssystem.

Dessutom används Cat Connect LINK -teknik för att ansluta användare trådlöst till utrustningen, vilket ger värdefulla insikter om maskinens eller maskinparkens prestanda.  Product Link™  (Caterpillars telematiska system) är helt integrerat i maskinerna, vilket ger enkel tillgång till aktuell information, t.ex. maskinens plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid och händelsekoder. Uppgifterna är tillgängliga online via användargränssnittet  VisionLink®  som bidrar till att hantera maskinparken mer effektivt och minska driftskostnaderna.

Enkel manövrering

För föraren har nya D6N en uppdaterad hytt med mer benutrymme och bredare dörrar som är lättare att stänga. Jämnare växling och en tystare motor skapar en mer behaglig arbetsmiljö och den elektrohydrauliska mappningen som föraren väljer möjliggör inställning av redskapens respons (fin/normal/grov) för att passa dennes önskemål eller skräddarsy maskinen enligt tillämpning.

Instrumentpanelens display och användargränssnittet har uppdaterats och är nu gemensamma med andra Cat-schaktmaskiner. Systemet för värme/ventilation/luftkonditionering har förbättrats avsevärt och ett förbättrat friskluftsfilter håller hytten renare. För ökad säkerhet registrerar en ny indikator för säkerhetsbältet en felkod via Product Link om föraren inte har spänt fast bältet.

Servicevänlighet

Nya D6N är konstruerad för enkelt underhåll och är utrustad med ett servicecenter på marknivå för lätt tillgång till elektrisk frånkoppling, timmätare och fjärrbrytare för belysning. En smörjpunkt för e-stång- och c-rampinnar är lätt att nå och skyddad bakom motorluckan. Den tvådelade motorluckan öppnas enkelt utan verktyg, och justering av motorns ventilspel är inte nödvändig, vilket sparar tid, arbetsinsatser och kostnader.

D6N:s emissionsteknik är transparent, kräver ingen föraråtgärd och orsakar inga avbrott i arbetscykler för regenerering av dieselpartikelfilter. Dieselavgasvätskans påfyllningsplats är på stegnivån, bredvid bränsletanken, för bekväm åtkomst vid tankning av D6N.  

Maskinspecifikationer

Motor

Cat C7.1 ACERT

Maximal effekt, kW (hp)

ISO14396

133 kW       178 hp

                  180 hp (DIN)

Nettoeffekt – 1 800 varv/min

ISO 9249/SAE J1349

124 kW 166 hp

168 hp (DIN)

Arbetsvikt, XL, kg (lb.)

16 757 kg 36 943 lb

Arbetsvikt, LGP, kg (lb.)

18 346 kg 40 446 lb

Schaktbladsvol. intervall, m3 (y3)

3,3 m3 4,3 yd3 till 3,9 m3 5,1 yd3

###

Information till redaktören:  Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2015 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo