Den nya schaktaren Cat® D9T ger förbättrad produktivitet, förarsäkerhet och servicevänlighet samt uppfyller de senaste utsläppskraven

Den nya schaktaren Cat® D9T ger förbättrad produktivitet, förarsäkerhet och servicevänlighet samt uppfyller de senaste utsläppskraven

För publicering i Nordamerika och Europa: april 2014
Utgivningsnummer: 54PR14

Schaktaren Cat® D9T — med sitt grundmurade rykte för tillförlitlighet och långsiktig hållbarhet i de mest krävande tillämpningarna — har försetts med nya funktioner som ytterligare förbättrar prestandan, produktiviteten, förarkomforten, säkerheten och servicevänligheten. Den nya schaktaren är utrustad med en Cat C18 ACERT-motor som uppfyller utsläppskraven enligt Tier 4 Final/steg IV och som ger en nettoeffekt av 325 kW (436 hp) vid 1 800 varv/min. Den stora vridmomentsökningen på 36 procent, tar schaktaren igenom tuffa material. Nya D9T utmärks av det nya, högeffektiva kylsystemet, den avancerade elektroniska regleringen av drivlinan och redskapshydrauliken, den ännu tystare hytten med förbättrad informationsövervakning samt av den förbättrade säkerheten och servicevänligheten.

Nya D9T är en kombination av dessa konstruktionsförbättringar och föregångarnas förstklassiga funktioner — en slitstark huvudram med gjuten huvudkropp; pivåaxlar som överför bladbelastningarna direkt till huvudramen; modulär drivlina med treväxlad powershift-transmission och differentialstyrsystem; kraftigt underrede med underrullsram och boggiupphängda rullar; brett utbud av blad; intuitiva reglage; och mycket god sikt. Föregående modell av D9T finns tillgänglig i länder med låga utsläppskrav och har kapacitet att uppnå utsläppsnivåer motsvarande Tier 2 och Tier 3.

Konstruktionsförbättringar
I den nya plattkylaren av aluminium kombineras förbättrad kylningseffektivitet med ökad hållbarhet och beständighet mot korrosion. Den nya luft-till-luft-efterkylaren kyler insugsluften och ökar förbränningseffektiviteten och bränsleekonomin och en ny luft-till-olja-kylare för hydrauliken reglerar temperaturen perfekt för optimal prestanda och komponentlivslängd.

Det nya APECS-systemet (Advanced Productivity Electronic Control System) är konstruerat för att förbättra växlingsprestandan, förarkomforten och öka produktiviteten. APECS arbetar tillsammans med det förbättrade automatiska växlingssystemet (Enhanced Auto Shift, EAS), vilket automatiskt väljer den optimala kombinationen av växelläge och motorvarv baserat på drivlinans last och önskad körhastighet vilket ökar produktiviteten och förbättrar bränsleekonomin. Transmissionen har även en elektroniskt reglerad huvudtryckbegränsningsventil vilken begränsar trycket under tomgång för att spara bränsle.

Bladregleringstekniken i D9T, som bidrar till produktiviteten och förenklar förarens jobb, inkluderar ABA (Automated Blade Assist), med vilken föraren kan välja förinställda bladlutningspositioner för grävning, transport och spridning under cykeln. ABA är standard på D9T-maskiner som har schaktblad med dubbeltilt.

Med Autocarry automatiseras bladlyften i bärsegment som överstiger 30,5 m (100 fot) och den positionerar automatiskt bladet för minsta bandslirning. Autocarry förbättras ytterligare med systemet för adaptivt lastval, vilket automatiskt justerar bladbelastningen baserat på faktorer som jordtyp, fukthalt och bandprestanda. Som tillval finns även automatisk rivarreglering som justerar körhastigheten och rivardjupet för att minimera bandslirningen. Och för yppersta bladreglering, ger Cat Grade Control 3D-systemet precis, automatisk positionering av skärkanten utan behov av bladmonterade master och kablar. Systemet minskar behovet av utsättning och lutningskontroll vilket innebär minskad personal på marken. Därmed ökas säkerheten samtidigt som kostnaderna minskas.

Förarmiljö, säkerhet, service
På den nya flerfärgs-/pekskärmen kan föraren övervaka maskinens prestanda och justera maskinparametrarna så att prestandan anpassas till uppgiften. På skärmens meny för arbetsövervakning visas data i realtid om maskinens prestanda för optimal produktivitet. En nyhet i D9T är påminnelse om säkerhetsbälte som tänder en ikon när maskinen startas. Ett ljudlarm aktiveras om bältet inte är fastsatt då en växel läggs i.

Med tillvalspaketen för ljuddämpning kan ljudnivån vid förarens öra sänkas till 74 dB(A) och den externa till 110 dB(A).

För att öka säkerheten på arbetsplatsen finns ett antal belysningspaket tillgängliga inklusive halogen-, HID- och lysdiodsbelysning. Belysningsreglagen för i- och urstigning är bekvämt placerade och ger möjlighet att programmera belysningen för varje situation. I servicecentret på marknivå nås bekvämt batterifrånskiljaren som har en inbyggd spärr- och märkningsfunktion, motoravstängningsbrytare och hjälpstartuttag. D9T har även strategiskt placerade maskinförankringspunkter så att servicepersonal kan arbeta säkert vid reparationer och underhåll.

För att ytterligare förenkla den rutinmässiga servicen, kan ändsprintarnas lager på tvärbalken nu fettsmörjas från en bekväm position. De nya lagren är konstruerade för påtagligt längre livslängd och därmed minskade underhållskostnader.

Kunder kan få mer information om D9T genom att kontakta närmaste Cat-återförsäljare eller besöka www.cat.com eller mining.cat.com.

Specifikationer för schaktaren Cat D9T

Motor

Cat C18 ACERT

Mindre

Nominell nettoeffekt (SAE)

325 kW (436 hp)

Mindre

Arbetsvikt, genomsn.

48 361 kg (106 618 lb)

Mindre

Bandlängd på marken

3 470 mm (137 tum)

Mindre

Bandspårvidd

2 250 mm (88,6 tum)

Mindre

Bladkapacitet

    Semi-Universal

    Universal

 

13,5 m3 (17,7 yd3)

16,4 m3 (21,4 yd3 )

Mindre

Styrning

Differential

Mindre

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnät, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress
Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo