Den nya E2-seriens hydrauliska minigrävmaskiner från Cat® får nytt hyperkänsligt hydraulsystem, ny hytt och ny tillverkningsanläggning

Den nya E2-seriens hydrauliska minigrävmaskiner från Cat® får nytt hyperkänsligt hydraulsystem, ny hytt och ny tillverkningsanläggning

Lanseras i Europa, Australien, Nya Zeeland i oktober 2014
Utgivningsnummer: 527PR14

Tre hydrauliska minigrävmaskiner med kompakt radie i E2-serien från Cat® – 305E2, 305.5E2 och 308E2 – kommer alla att tillverkas i Caterpillars nya fabrik på 78 968 kvm i Athens, Georgia i USA. De kommer att utrustas med det nya hyperkänsliga hydraulsystemet.

E2-modellerna är utformade för att föra vidare den solida prestandan från dess föregångare i E-serien samtidigt som de tillför ännu mer värde för kunderna. Till exempel ger det nya högkänsliga hydraulsystemet (HDH) i E2-maskinerna lastavkänning och förmåga att dela flöde, vilket leder till ökad precision vid drift, effektiva prestanda och ökad manövrerbarhet. Den enkla ventilutformningen minskar värmen, vilket minskar den hydrauliska instabiliteten och ökar den allmänna effektiviteten.

Modellerna 305.5E2 och 305E2 har samtliga utrustats med en omdesignad förarplats. Uppdateringen omfattar en bredare öppning, ett högkvalitativt fjädrande säte, lättjusterade armstöd och allmänt förbättrad ergonomisk layout för förarkomfort och produktivitet. Dessutom ger ett nytt förreglat vindrutesystem, uppdaterade operatörsreglage och 100 % pilotreglage en förarplats som är bäst i klassen samt högt kundvärde. 

Modellerna i E2-serien är utrustade med den digitala kontrollpanelen som är särskilt utformad för Cats minigrävmaskiner. Den kallas COMPASS (Complete Operation, Maintenance, Performance, and Security System). I COMPASS-skärmen finns ett inbyggt stöldskyddssystem som kräver ett alfanumeriskt lösenord med fem tecken för att starta maskinen. En tomgångsfunktion sänker automatiskt motorvarvtalet till tomgång när maskinen stått stilla i mer än 4 sekunder och ett justerbart extraflödesreglage kan användas till att styra arbetsredskap. Både huvudhydraulik och extra hydraulsystem som finns tillgängliga som tillval kan justeras på en skala från 1-15 via skärmen för att ge ökad kontroll.

Modellerna i E2-serien har även fortfarande de standardfunktioner och fördelar som kunder kommit att förvänta sig av en högkvalitativ hydraulisk minigrävmaskin. Några exempel är automatisk tvåhastighetsfunktion, pilotreglage, överlägsen skoprotation, bladflytläge och säkerhet inbyggda i varje Cat-minigrävare.  Den automatiska tvåhastighetsfunktionen gör att föraren kan ställa in maskinen för hög hastighet (hare) för att slippa växla ned till lågväxel vid svängning, grävning eller vägkörning vid svåra förhållanden. Hundraprocentiga pilotreglage ger konsekvent och långlivad styrbarhet med minskade ägande- och driftskostnader jämfört med mekaniska länksystem. Den unika designen för Cat MHE-länksystemet, skopan och cylindrarna på 305E2 och 305.5 E2 ger branschledande skoprotation på 200 grader. Den unika skopformen maximerar också materialvolymen per skopa utan att göra avkall på grävprestanda och bommen och stickcylindrarna har inbyggd dämpning som dämpar kolven och stången när dessa går emot stoppen vid full utskjutning eller indragning.

Dessutom gör bladflytfunktionen att föraren kan dra bladet bakåt (bort från den skärande eggens sida) och bladet kan "flyta" längs med markens kontur och bara låta bladets tyngd ligga på för att jämna till ytan efter hyvling och återfyllning av hål, vilket gör driften enkel och produktiv.

Slutligen är alla tre modellerna certifierade för ROPS, TOPS och Top Guard nivå 1. De är även utrustade med Cats förreglingssystem (hydraulisk låsning), en certifierad ackumulator som tillåter att extra tryck avlastas, vilket gör det lättare och säkrare att ansluta och koppla bort arbetsredskap samt ett rörelselarm. Alla dessa säkerhetsfunktioner är standard på E2-modellserien, medan rörelselarmet finns som tillval i Europa.

För mer information om E2-seriens hydrauliska minigrävmaskiner kan kunderna kontakta Cat-återförsäljaren.

Specifikation 305E2 CR 305.5E2 CR 308E2
Motormodell Cat C2.4 Cat C2.4 Cat C3.3B
Nominell nettoeffekt, kW (hp) 30.0
(40.2)
32.9
(44.1)

48.5

(48.5)

Arbetsvikt, skyddstak,  kg (lb) 5 020
(11 069)
5 259
(11 596)
Ej tillämpligt
Arbetsvikt, hytt, kg (lb) 5 185
 (11 433)
5 423
(11 958)
8 400
(18 519)
Grävkraft – skopa, kN (lbf) 44.7
(10 049)
50.9
 (11 443)
60.2
(13 534)
Grävdjup, mm (tum) 3 280
(129)
3 470
(137)
4 690
(185)
Maximal räckvidd, mm (tum) 5 600
(220)
5 790
(228)
6 990
(275)

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress
Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo