Cat®:s nya M-serie med hjullastare förbättrar produktionseffektiviteten via den integrerade funktionen Cat Production Measurement vilken ger exakt last, varje gång

Cat®:s nya M-serie med hjullastare förbättrar produktionseffektiviteten via den integrerade funktionen Cat Production Measurement vilken ger exakt last, varje gång

För publicering i Europa, Japan: januari 2015
Utgivningsnummer: 53PR15

Cat®:s M-serie med medelstora hjullastare har blivit ännu effektivare tack vare Cat Production Measurement, en Cat Connect Payload-teknik som förbättrar produktiviteten vid lastning/transport i tillämpningar där kunden kräver vägning med precision och korrekta laster. Denna teknik för nyttolastvägning under arbete aktiveras när skopan fylls – utan att lastcykeln bryts. Den avancerade vägningsfunktionen gör att föraren snabbt kan justera lastmängden innan upplaget lämnas. Data för nyttolasten visas överskådligt så att föraren snabbt och effektivt kan nå den specificerade mängden. Därigenom elimineras de kostsamma gissningar som annars resulterar i för lite eller för mycket last. Dessutom lagras data för nyttolasten så att ansvariga kan övervaka produktionen, utvärdera den totala effektiviteten och noggrannare leda verksamheten. Med Cat Production Measurement kan kunderna minska cykeltiderna, öka produktiviteten och sänka bränsle- och driftskostnaderna.

Integrerad konstruktion

Cat Production Measurement är optimerat specifikt för lastmaskinerna i Cat M-serien och integreras helt i maskinen och systemen på fabrik. Tack vare den djupa integrationen kan systemet använda maskinens befintliga komponenter och givare för att optimera prestandan och tillförlitligheten, till ett överkomligt pris. Systemet använder data från lyftcylinderns givare för att avläsa skopans läge samt avläser hydraultrycket för att beräkna den korrekta nyttolasten, med en noggrannhet av +/-1 %.

Informationen avläses snabbt på maskinens flerfunktionspekskärm (standard). Den lättfattliga konstruktionen är enkel att använda och navigera i när värden för material, maskin-ID och tillåten nyttolast ska anges liksom för fortlöpande lagring av data för nyttolast. Samtidigt som nyttolastdata sparas övergår skärmen, vid backning, till att visa bilder från maskinens backkamera, vilket ytterligare förbättrar produktiviteten och säkerheten på arbetsplatsen.

Lägen och funktioner

De avancerade vägningslägena visar nyttolasten med noggrannhet vilket ger snabba lastcykler.

  • Lastningsvikt – ger en förhandsvisning av materialets vikt plus maskinens totala nyttolast då skopans vägs, vilket ger föraren möjlighet att tippa av material om lasten är för stor.
  • Vägning vid låg lyfthöjd – beräknar materialets vikt vid låg lyfthöjd, utan att lyftning behöver utföras över hela vägningsområdet, vilket ger snabbare lastning då det inte krävs exakt vägning, som till exempel vid lastning i tråg.
  • Tippning – ger föraren möjlighet till justering av sista vändans last vid upplaget, lastfordonet eller tråget och avläsa den justerade vikten i realtid.

För ytterligare bekvämlighet fungerar Cat Production Measurement tillsammans med maskinens automatiska lastningsfunktion, Aggregate Autodig (autolastning av stenmaterial), vilket minskar antalet föraringrepp och förbättrar produktiviteten under repetitiv lastning vid arbete i upplag med stenmaterial.

Övervakning av produktiviteten

Förarna kan avläsa produktiviteten i hytten, där de snabbt kan ta fram information om daglig nyttolastvikt, antal lastningar och cykler samt totala värden. Tillsammans med LINK-tekniken kan arbetsledningen nå data för nyttolast samt värden för produktions- och bränsleeffektivitet – allt samlat på ett ställe via VisionLink® 3D-projektövervakning. De omfattande rapportmöjligheterna hjälper arbetsledningen att snabbt styra om materialförflyttningen, utvärdera maskinparkens och förarnas prestanda och fatta beslut i rätt tid, så att produktionsmålen nås och arbetsplatsens effektivitet hålls på topp. Ännu mer detaljerade data går att få via VIMSpc.

Lär dig mer om Cat Connect Payload-teknikerna på Cat.com.

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnät, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. 

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2015 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles 


Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo