De nya rörläggarna PL72, PL83 och PL87 från Cat® har ändamålsenligt konstruerade ramar och hytt, kapacitet för tunga lyft, exakt hydraulisk styrning, integrerad drivlina och bekväm förarmiljö

Nya rörläggare PL72, PL83 och PL87 från Cat®

För global publicering, med undantag för i Japan: augusti 2015
Utgivningsnummer: 278PR15

Rörläggarna PL72, PL83 och PL87 från Cat® uppfyller rörläggningsbranschens krav på kraftfulla prestanda, tillförlitlighet och hållbarhet och har en integrerad, Cat-exklusiv drivlina med differentialstyrning och ett elektroniskt styrt hydraulsystem där alla lyftfunktioner styrs via en enda joystick. Separata vinschar med variabel hastighet för bommen och kroken ger exakt kontroll, och det förbättrade motviktssystemet säkerställer låg tyngdpunkt för optimala prestanda. Ett nytt överrullningsskydd (ROPS) ger bättre skydd för såväl öppna som stängda förarstationer. Den nya ändamålsenligt konstruerade rörläggarhytten är trycksatt och har nya funktioner för förarkomfort och -bekvämlighet.

Cats nya rörläggare är konstruerade att uppfylla rörläggningsbranschens krav på ökad lyftkapacitet, bättre lutningsstyrning, enkel manövrering, prestanda och enkel transport. Nominell lyftkapacitet (vid tippunkt) för PL72 är 40 823 kg (90 000 pounds), 77 111 kg (170 000 pounds) för PL83 och 97 972 kg (216 000 pounds) för PL87. Ett ofjädrat underrede med upphöjt drivhjul ger generös bandlängd på marken för ökad stabilitet, och den nya modellens massiva huvudramar och huvudkroppar klarar hög belastning.

Cat C9.3 ACERT-motorn i PL72 har en maximal nominell effekt på 192 kW (257 hp). Cat C15 ACERT-motorn i PL83 och PL87 har en maximal nominell effekt på 271 kW (363 hp). Alla motorerna uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV. De nya modellerna har Cats momentfördelare och elektroniskt styrda powershift-transmission med 3 växlar framåt och 3 bakåt. 

Hållbara och effektiva lyftkomponenter

De nya rörläggarnas kompakta vinschkomponenter har oljeskivbromsar, vilket ger mjuk körning och gör att bommen och kroken håller sig i samma läge. Vinscharnas modulära direktinfästade konstruktion möjliggör snabbt underhåll på fältet. De profilerade motviktssegmenten ger optimala lyftprestanda och skjuts ut hydrauliskt, vilket ger effektiv lastbalans och frigång. Ett nytt elektroniskt kickout-reglage på PL83 och PL87 säkerställer att motvikterna dras in till rätt position.

Den lätta och tåliga bommen har en smal och höghållfast stålkonstruktion som förbättrar sikten över arbetsområdet. Utbytbara bommonteringslager är konstruerade för att hålla länge och vara lätta att underhålla. De nya modellerna PL83 och PL87 har nu två bommar, en på 7,31 m (24 fot) och en på 8,53 m (28 fot). PL72 har också två bommar, en på 6,1 m (20 fot) och en på 7,3 m (24 fot).

Blockens korta profil ger förbättrad sikt över arbetsområdet och utökar bommens räckvidd. Komponenterna för tunga lyft innefattar krok- och bomblock med hylslager, en smidd krok med spärr, skivor i segjärn och kraftiga ramstrukturer som satts samman för styrka och hållbarhet.

Förarmiljö

De nya rörläggarna från Cat har större förarkomfort, bland annat i form av en tystare hytt, justerbara armstöd och uppvärmd/ventilerad förarstol. På instrumentpanelen finns en LCD-display där föraren kan visa intern diagnostikinformation, skapa individuella profiler och driftsinställningar och komma åt ett flertal reglagestyrda funktioner.

Den slutna hytten är konstruerad av Caterpillar för rörläggningsarbete och möjliggör lastbilstransport med ROPS monterat. Hytten är helt tätad och har ren förarmiljö tack vare tillförsel av filtrerad och trycksatt luft. Stora glasytor ger obehindrad sikt kring maskinen och ned i diket, och ett stort takfönster med skjutbart solskydd ger klar sikt över bommen och blocket.

En lättmanövrerad joystick och en enda styrspak ger föraren kontroll över hela maskinen, inklusive krok och bom, motviktsposition, gas, växellåda och styrning. En planetdifferential svänger maskinen genom att öka hastigheten på ett band och minska hastigheten på det andra. Det ger full drivkraft på båda banden vilket i sin tur ger förbättrad manövrerbarhet på trånga platser och bättre lutningsstyrning.

De nya modellerna är förberedda för lastövervakning (LMI), och nya hydraulkretsar, integrerad monteringsmaskinvara och förberett eluttag gör systeminstallationen enklare. Det LMI-förberedda hydraulsystemet gör att installationen kan ske utan att man behöver öppna hydraulsystemet, vilket förhindrar förorening.

Fjärrövervakning med Cat-systemet Product Link™ effektiviserar hanteringen av maskinparken genom att skicka information om händelser och diagnostikkoder, maskinens geografiska läge, bränslenivå, tomgångstid, drifttid och annan detaljerad information (inklusive felkoder när föraren inte använder säkerhetsbälte m.m.) till Cats säkra webbaserade program VisionLink®.

Säkerhet och enkelt underhåll

Säkerheten på arbetsplatsen utökas tack vare en bakåtriktad vidvinkelskamera som ger bättre sikt över arbetsområdet och detektering av förarnärvaro som standard. Det gör att maskinen kan gå på tomgång när föraren inte sitter i sätet samtidigt som drivlinan spärras för att undvika oavsiktliga rörelser. Rutinunderhållet underlättas av hydraultrycksuttag som möjliggör snabb kontroll av trycken. Ekologiska avtappningar för kylaren, hydraultanken, motorn, växellådan och huvudhöljet förenklar service och förhindrar spill. Kylaren, laddluftkylaren och den hydrauliska oljekylaren är monterade i ett plan, vilket förenklar rengöringen, och den reverserande hydraulfläkten med noll-hastighet är endast igång vid behov. 

Trycksaker

Specifikationer för PL72, PL83 och PL87

 

PL72

PL83

PL87

Motor

Cat C9.3 ACERT

Cat C15 ACERT

Cat C15 ACERT

Nettoeffekt (nominell), hp (kW)

257 (192)

319 (238)

319 (238)

Lyftkapacitet, lb. (kg)

90,000 (40 823)           

170,000 (77 111)   

216,000 (97 976)

Arbetsvikt, lb. (kg)

68,945 (31 278) 

111,316 (50 492)

121,795 (55 426)

Maximal krokhastighet, ft/min. (m/min.)

144 (44)

72 (22)

50.8 (15.5)

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress
Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Läsarförfrågningar

 

www.cat.com/requestCatinfo