Cat® Product Link-nyheter™ omfattar mobilapp och produktivitetsfunktioner

Cat® Product Link-nyheter™ omfattar mobilapp och produktivitetsfunktioner

För publicering i Nordamerika, Latinamerika, Europa, Afrika och Mellanöstern i april 2013 

Utgåva: 152PR13

Caterpillar har förbättrat möjligheterna för ansvariga att fjärrövervaka sin utrustning med VisionLink™ 2.7, den senaste versionen av Product Link:s intuitiva användargränssnitt, som ger kunderna en mobiloptimerad webbapplikation, möjligheten att schemalägga automatisk distribution av VisionLink-rapporter samt fjärråtkomst till systeminformation ombord på maskinerna.

Mobilappen finns tillgänglig för operativsystemen iOS, BlackBerry, Android/Chrome och Windows. Nya funktioner gör det möjligt att visa maskinernas belägenhet på en karta, söka schemalagt underhåll, visa felkoder och varningar samt få åtkomst till information om tomgång, arbete och körtid via en smartphone.

Nya produktivitetsfunktioner utnyttjar befintliga nyttolastsystem ombord på hjullastare och terränggående truckar. Ansvariga kan fjärrövervaka information som total förflyttad nyttolast per dag och total nyttolast per timme och per bränsleenhet. Den här nya funktionaliteten är ett tillskott till de nuvarande möjligheterna med VisionLink-applikationen, som innefattar spårning av lasträkning och cykeltider utifrån indata om maskinväxling och maskinrörelser, samt tillhandahåller avancerad integration med höjdkontrollsystem ombord för att ge detaljerad övervakning av jordförflyttnings-, schaktnings- och avjämningsprojekt.

Dessutom tillhandahåller VisionLink nu aktuell information som ditt företag behöver genom dagliga, veckovisa och månatliga rapporter som schemaläggs på förhand och skickas via e-post till dem som behöver informationen.

Cat Product Link är en robust lösning för fjärrövervakning och tillgångshantering med kraftfulla verktyg som omvandlar data från en hel maskinpark till väsentlig information som behövs för att kraftigt höja produktiviteten, minska kostnaderna och hantera risker. Product Link:s intuitiva gränssnitt VisionLink gör det enkelt att övervaka data från hela din maskinpark och gå in i systemet för att få en detaljerad bild av en viss separat tillgång.

Om du vill ha mer information om hur du fjärrövervakar och -hanterar din maskinpark med Product Link kontaktar du den lokala Cat-återförsäljaren.

 

Image 1

Image 2

Image 3

# # #

 

Information till redaktören:

Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnät, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den berörda regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Cats representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningar
www.cat.com/requestCatinfo