Den nya eldrivna hjullastaren Cat® 988K XE har högre bränsleeffektivitet och lägre total ägandekostnad.

Den nya eldrivna hjullastaren Cat® 988K XE har högre bränsleeffektivitet och lägre total ägandekostnad.

För publicering i Nordamerika och Europa: augusti 2017
Utgivningsnummer: 446PR17

Den eldrivna lastaren ger 25 % bättre allmän effektivitet och upp till 10 % mer produktivitet inom last och transport än den branschledande lastaren 988K

Den nya Cat® 988K XE är den första hjullastaren i Caterpillars utbud som har ett högeffektivt eldrivsystem. Den nya stora hjullastaren sammanför den branschledande 988K med den nyligen lanserade hjullastaren 986K för att ge kunderna den mest kostnadseffektiva lastaren för alla användningsområden. 988K XE ger hög produktivitet inom alla lastanvändningsområden och rekommenderas därför för krävande arbetsplatser där bränsleeffektiviteten gör skillnad för maskinens totala operationskostnad.

Den nya lastaren har reluktansstegmotorteknik (SR) och utnyttjar Cats mer än 15 års långa erfarenhet av eldrift, och dessutom av över 4 års stränga tester som utförts inom en rad olika användningsområden, vilket har gett bekräftad tillförlitlighet på fältet. Motorn C18 ACERT™, som både testats och godkänts i fält, den mekaniska fördelningsväxellådan, drivlinan och axlarna från 988K har behållits i den eldrivna maskinen för konsekvent och felfri användning.

Maximal effektivitet & produktivitet

Den nya 988K XE ger ökad effektivitet inom lastning och transport. Dessutom ökar den effektiviteten generellt med 25 % och med upp till 49 % inom ytlastning, jämfört med 988K. Detta minskar kostnaderna och hjälper operatörer att minska utsläpp av växthusgaser och koldioxidutsläpp. De produktivitetsstudier som Caterpillar har genomfört visar samtidigt att den nya lastaren ger upp till 10 % högre produktivitet inom lastning.

Den nya lastaren Cat 988K XE har ett brett utbud av skopor från 4,7–13 m3 (6,2–17 yd3 ). Angiven standard och höga-lyftsnyttolast för lastaren når 11,3 ton (12,5 US-ton) när den arbetar med ytmaterial och 14,5 ton (16 US-ton) med löst material. Advansys™ serie av redskap med markkontakt (GET) skyddar skopans komponenter och minskar driftskostnader så att operatörerna kan få ut mesta möjliga maskinprestanda.

Standardhjullastaren 988K XE har prestanda som utformats för att utföra effektiv lastning i 3 pass för 38,6 ton (42,6 US-ton) Cat 770G och lastning i 4 pass för 46,3 ton (51 US-ton) Cat 772. Den har konfigurerats för höga lyft och ger lastning i 5 pass för 55,3 ton (61 US-ton) Cat 773G och lastning i 6 pass för 64 ton (70,5 US-ton) Cat 775G.

Utökad service, lägre ägande- och driftskostnader

Cats eldriftsteknik som finns i den nya 988K XE sänker allmänna underhållskostnader samtidigt som den ökar motorns livslängd. Den eldrivna hjullastaren har ett förlängt oljebytesintervall på 2 000 timmar och använder därför 40 % mindre drivlineolja.  

Den hållbara SR-drivmotorn, generatorn och riktaren har byggts för att bestå genom motorns andra liv med minimalt underhåll. Dessutom ökar den effektiva eldriftskonstruktionen motorns liv med upp till 3 500 timmar och utökar därmed tiden mellan drivlinerenoveringar.

För att hjälpa till med eldriftsrenoveringar erbjuder Caterpillar sina kunder serviceutbildningsmaterial i världsklass och vi har dessutom stöd från den branschledande kundsupporten som finns i det stora nätverket av Cat-återförsäljare. Renoverade drivmotorer, generatorer och riktare kommer också att finnas tillgängligt i syfte att minska renoveringskostnader.

Liknande verksamhet, bättre produktivitet

Små ändringar inuti hytten på den nya 988K XE ger operatörer de välkända funktioner och den känsla som finns hos 988K. Dessutom kommer operatörer att få uppleva smidigare hantering och enkel manövrering. Den nya lastaren har ett enda växelintervall så maskinen fungerar effektivt utan att man behöver växla. Nya virtuella växlar hjälper till att kontrollera maskinens rörelsehastighet och ger smidiga körriktningsväxlingar.

Standard Cat Product Link™ har fjärrövervakning med informationsinhämtning från maskinens system via VisionLink® så att nyckelpersonalen kan hålla sig uppdaterade om kritiska maskindriftsdata.   Bränsleförbrukning, nyttolastsammanfattningar, schemalagd service, felkodsalarm och olika produktivitetsrapporter finns tillgängliga för att förbättra maskinskötseln.   Dessutom ger Vital Information Management System (VIMS) föraren driftdata som bränsleförbrukning och bränsleeffektivitet i realtid via en interaktiv pekskärm.

Den nya lastaren Cat 988K XE har utrustats med flera tekniklösningar som ska öka drifteffektiviteten och maskinens driftstid. Med Cat Production Measurement (CPM) kan du utföra nyttolastvägningen i hytten. Det gör att operatörerna kan arbeta mer produktivt och leverera exakta laster. CPM har avancerade vägningslägen som ger noggrannare vägning av nyttolasten, vilket ger snabba lastcykler.

Det valfria övervakningssystemet för däcktryck (TPMS) är en fullständigt integrerad Cat-funktion som gör att förarna kan övervaka däckpumpningen. Föraren kan genom VIMS-skärmen snabbt se varje däcks tryck och vidta åtgärder när så behövs för att minska slitage och öka livslängden.

Kunderna har från 988K vant sig vid att kunna ta sig in i lastaren via trappor på antingen vänster eller höger sida. Det går här också. Trapporna är byggda i en reducerad 45-graders vinkel och föraren kan hela tiden ha kontakt med tre punkter. STIC-styrningens armstöd kan enkelt fällas upp vilket gör att föraren snabbt kan ta sig in i hytten. Föraren upplever en minskad vibrationsnivå tack vare de isolerade hyttfästena och den luftfjädrade förarstolen samtidigt som den inkapslade, trycksatta och ljuddämpade hyttstrukturen minskar ljudnivåerna för föraren. Den automatiska klimatanläggningen i hytten ger en behaglig temperatur även vid extrema temperaturer.

 

Hjullastaren 988K XE – produktspecifikationer

   

Motor

Cat C18 ACERT™

Bruttoeffekt (SAE J1995)

588 hp (439 kW)

Arbetsvikt – Standard

52 781 kg (116 362 lb)

Arbetsvikt – höga lyft

54 258 kg (119 618 lb)

Nominell nyttolast - standard (löst material)

11,3 ton (12,5 US-ton)/14,5 ton (16 US-ton)

Nominell nyttolast - höga lyft (löst material)

11,3 ton (12,5 US-ton)/14,5 ton (16 US-ton)

Skopkapacitetsområde

6,2-17 yd3 (4,7-13 m3)

Tömningshöjd - standard

3 492 mm (11,5 fot)

Tömningshöjd – höglyftande

3 885 mm (12,7 fot)

# # #

 

Information till redaktörer: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2017 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar www.cat.com/requestCatinfo