Nya bränsleeffektiva grävmaskinen Cat 323F LN är konstruerad för kunder som får betalt per jobb

Nya bränsleeffektiva grävmaskinen Cat 323F LN är konstruerad för kunder som får betalt per jobb

För publicering i Europa i september 2016
Utgivningsnummer: 371PR16  

Den nya grävmaskinen Cat® 323F LN är specialkonstruerad med förstärkta ramverk och kraftiga motvikter för de allra tuffaste tillämpningarna. Bommarna och stickorna är utformade i höghållfast stål för kraftig belastning och har en konstruktion med lådsektioner med interna mellanväggar för ökad hållbarhet. Den kraftiga överramen, chassit (nedre ram) och bandramarna är konstruerade med fokus på styrka och långsiktig hållbarhet.

Motor och hydraulik

Den här grävmaskinen i F-serien har fyra procent högre bränsleeffektivitet jämfört med 323E LN. Det beror framförallt på Cat C4.4 ACERT™-motorn på 120 kW som uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV. Beprövade komponenter för elektronik, bränslesystem, luftsystem och efterbehandling (bland annat ett underhållsfritt dieselpartikelfilter) ger effektiv emissionskontroll utan att störa arbetscyklerna och utan att kompromissa med produktivitet, bränsleeffektivitet, driftsäkerhet eller livslängd.

  C4.4 ACERT-motorns bränsleeffektivitet höjs ytterligare av automatisk motorvarvtalsstyrning som sänker varvtalet i förhållanden utan belastning eller med lätt belastning, ett system för tomgångsavstängning som stänger av motorn när den har gått på tomgång under en förinställd tidsperiod, samt ECO- och HP-lägen som gör att föraren kan anpassa maskinens prestanda efter uppgiften. Motorn fungerar också effektivt med biodiesel upp till B20 som blandats med ULSD-bränsle.

323F LN har ett kraftfullt hydraulsystem där viktiga komponenter är placerade nära varandra, vilket bidrar till att minska friktionsförluster och tryckfall. Tillsammans med regenereringskretsarna i bommen och stickan, som minskar belastningen på huvudpumparna, bidrar Cat-hydraulsystemet rejält till bränslebesparingar i stort. 323F LN finns med två konfigurationer av frontlänkaget: räckvidd och variabelt justerbar.

Förarmiljö, säkerhet, servicekapacitet

Den trycksatta hytten är rymlig och tyst med stora glasytor som ger sikt åt alla håll. Hytten har luftfiltrering, joystickkonsoler som kan höjdjusteras, en stor färgskärm, samt alternativ för luftfjädring och uppvärmd och nedkyld förarstol.

Bland säkerhetsfunktionerna kan nämnas hyttens integrerade överrullningsskydd (ROPS), halkskyddade ytor, den programmerbara halogenarbetsbelysningen, de övre och undre hyttrutorna som lätt kan plockas ned, den stora takrutan och kamerasystemet för sikt bakåt och på höger sida.

Bland de servicevänliga egenskaperna kan nämnas åtkomst till viktiga underhållspunkter från marknivå, elektrisk utluftningspump för bränslesystemet, separat avtappning för bränsletanken samt en bränslenivåindikator för att undvika överfyllning.

Teknikförbättringar

Cat Connect hjälper kunderna att få ut mer av sin Cat-utrustning och förbättra effektiviteten på arbetsplatsen genom att utnyttja Caterpillars teknik och Cats återförsäljarservice. För att uppnå maximal avkastning på investeringarna måste utrustningens ägare använda maskinerna till den fulla potentialen – producera mer på kortare tid, använda mindre bränsle, undvika onödigt maskinslitage och trygga säkerheten för alla på arbetsplatsen.

Cat Grade Control Depth and Slope, som ingår i Cat Connect-tekniken, är ett fabriksintegrerat standardsystem som gör att förarna snabbt och effektivt kan nå rätt höjd. Systemet innehåller väl skyddade sensorer i frontlänkaget som ger realtidsinformation om placering och schaktnings- och fyllningsdata via skärmen i hytten. Med systemet kan du undvika att göra om gräv- och lutningsarbete genom att göra arbetet rätt på en gång. Det ger sänkta kostnader för bränsle och material och minimerar dessutom behovet av nivelleringskontroller. Systemet kan också enkelt uppgraderas med 3D-kapacitet genom tillägg av beprövade Cat AccuGrade™ GPS- eller UTS-system (Universal Total Station).

Tillvalet Cat GRADE with ASSIST höjer effektiviteten och produktiviteten ytterligare. Med en knapptryckning och med stickstyrning automatiserar det användarvänliga systemet det nivelleringsarbete föraren annars utför med manuella reglage för bom/sticka/skopa. Alla förare, oavsett erfarenhet, kan nå mållutningen upp till 45 % snabbare än med traditionell nivellering och upp till 30 % snabbare än med lutningskontrollsystem som bara ger indikationer. Systemets inbyggda funktioner omfattar också Grade Protect, Ceiling Protect och Floor Protect. Nettoresultatet är snabbare och exaktare nivellering med mindre manuellt arbete och minskad förartrötthet.

Med LINK-teknik, t.ex. det valfria Product Link™-systemet, ansluts ägare trådlöst till utrustningen. Det ger åtkomst till värdefulla maskindata som plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder för analys och rapportering via VisionLink®-användargränssnittet online. LINK-information kan användas som stöd för faktabaserade beslut, vilket kan bidra till att öka effektiviteten och minska ägande- och driftskostnaderna.  

Grävmaskin 323F LN

Maskinspecifikationer

Arbetsviktsområde21 930–23 620 kg
Max. grävdjup     6 710 mm *   6 270 mm **  
Max. räckvidd (marknivå)   9 850 mm* 9 800 mm**  
Bruttoeffekt (ISO 14396)   122 kW  
Nettoeffekt (ISO 9249)120 kW  

*323F LN med räckviddsbom, 2,9 m sticka och 1,3 m³ skopa

**323F LN med VA-bom, 2,5 m sticka och 1,3 m³ skopa

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

 

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

 

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

 

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allmän e-post: Cat_Trade_Press@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo